Förändringarna av Römosseskolan av kosmetisk karaktär – Brödraskapet expanderar i Stockholm

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Torsdag 27 Jan 2022 2022-01-27
E-post 887

Römosseskolan i Göteborg får fortsatt driva verksamhet efter att Förvaltningsrätten återvisar ärendet till Skolinspektionen. Men parallellt med att skolan bytt ut ledning och styrelse har den gamla styrelsen kunnat expandera verksamheten i bland annat Stockholm med i stort samma personer som nu fått lämna ägarbolaget Framstegsskolan.

Efter att ha gjort en ägar- och ledningsprövningen drog Skolinspektionen in tillståndet för Römosseskolan den 27 oktober från ägaren Föreningen Framstegsskolan i Göteborg. Detta efter år av granskning och rapportering från stiftelsen Doku.

Beslutet motiverades med olämplighet hos delar av styrelsen som inte ansågs ha ”tagit sitt ansvar för att se till att Föreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt och att de inte heller i övrigt utövat tillräcklig tillsyn och kontroll över Föreningens verksamhet.”

Relaterat: Så drabbades Muslimska brödraskapet av sin första motgång i Sverige

Ägarföreningen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som på onsdagen meddelade sitt beslut att  Föreningen får tills vidare behålla tillståndet att bedriva skolverksamheten vilket DN med fler medier kunde rapportera under gårdagen.

 Domstolen skriver: ”Förvaltningsrätten bifaller överklagandet (…) och ärendet visas åter till Skolinspektionen för fortsatt handläggning.”

”Eftersom de aktuella bristerna uteslutande hänför sig till föreningens styrelse, och eftersom ledamöter och suppleanter i dag har bytts ut, så ska överklagandet bifallas på så sätt att det överklagade beslutet upphävs och målet visas åter till Skolinspektionen för en prövning av om föreningen i dagsläget uppfyller förutsättningarna för godkännande”.

Samtidigt säger domstolen att Skolinspektionen gjorde en riktig bedömning när tillståndet drogs in: Förvaltningsrätten anser att ”

(…) den bristande lämpligheten i föreningens styrelse vid tidpunkten för det överklagade beslutet var sådan att föreningen inte längre uppfyllde förutsättningarna för godkännande som huvudman enligt skollagen.”

I myndighetens ursprungliga beslut att stänga Römosseskolan nämns bland annat att mångmiljonbelopp har betalats ut via bluffakturor och att pengar slussats till olika personer och organisationer i Somalia. Det står också att närmare tio miljoner kronor har förts över till företaget West Business AB som tidigare drevs av Abdel Nasser El Nadi. Enligt Säkerhetspolisen utgör El Nadi ett hot mot rikets säkerhet.

Brödraskapet expanderar

 

Men helt overksam har inte den gamla styrelsen, som bedömts som olämplig av Skolinspektionen, en bedömning som fick stöd av Förvaltningsrätten, varit. Aftonbladet kunde i november 2021 avslöja att dessa under hösten startat en ny skola i Rågsved utanför Stockholm. Styrelseordföranden för denna skola, som vägrar svara på frågor från Aftonbladet, sitter dessutom i styrelsen för en skola till samt är VD och firmatecknare för en förskola i samma område.

I styrelsen för förskolan sitter bland annat Mostafa Kharraki. Mostafa Kharraki har utöver detta varit delaktig i att bygga upp flertalet av Muslimska brödraskapets kluster av nätverksorganisationer i Sverige. Kharraki är idag ordförande för stiftelsen Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, som är att beteckna som Brödraskapets sammanhållande paraply i Sverige. Kharraki tillhörde kärnan i Stockholms moskés föregångare, källarmoskén på Ringvägen 137.

Relaterat: C, S och MP visste vilka de samarbetade med

IFiS ombildades från en förening till en stifteles 2015 efter att hälften av bolaget Granhedsgården förts över från studieförbundet Ibn Rushd. Granhedsgården AB förvärvades av studiteförbundet för skattemedel avsedda för folkbildning.

IFiS är intitiativtagare och  medgrundande organisation till inte bara Islamic Relief Sverige och studieförbundet Ibn Rush (den senare en ren avknoppning från Svenska kyrkans utbildningsförbund Sensu) utan även grundare till det tidigare FIOE, Federation of Islamic Organizations in Europe.

FIOE är enligt Brödraskapet själva den sammanhållande organisationen för Brödraskapets europeiska nätverk av organisationer. Ett nätverk som hålls samman med personunioner.

FIOE bytte under 2021 namn till Council of European Muslims, CEM, men har behållit såväl växelnummer och besöksadress som personal. Kassören vid CEM sitter dessutom som styrelseledamot i Granhedsgården AB tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd ordförande Zana Mohammed vilket Ledarsidorna kunnat rapportera om tidigare.

Relaterat: Ibn Rushd koppling till Brödraskapet består

En inte orimlig slutsats är att förändrignarna i Römosseskolan är mer av kosmetisk karraktär. Brödraskapet har kunnat expandera i andra delar av landet eller kunnat omforma och anpassa sin verksamhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se