UD: Flyktingar kan bara komma från Afrika

Photo by Capri23auto on Pixabay
  • Fredag 28 Jan 2022 2022-01-28
E-post 355

Samtidigt som positionerna är låsta i relationen mellan Ryssland å ena sidan och Ukraina samt Nato å den andra sidan visar det sig att UD och regeringen är helt oförberedda om EU skulle ställas inför en ny flyktingsituation. Tvärtom menar Ledarsidornas källor finns en vitt utbredd uppfattning på UD och Migrationsverket att per definition kan flyktingar bara komma från Afrika och Mellanöstern.

Över sjuttio tyska akademiker och utrikespolitiska experter publicerade ett öppet brev den 14 januari där de krävde att Tysklands Rysslandspolitik i grunden ändras från tyst uppmuntran till öppet motstånd mot Rysslands och Kreml, representerad av Vladimir Putins allt mer uppenbara expansionistiska planer.

Många tyska intellektuella har konsekvent och under en längre tid kritiserat Berlin för dess vilja att driva normala relationer med en alltmer auktoritär rysk regim som, menar författarna till brevet förkastar de värderingar och beteenden som Tyskland och dess europeiska allierade hävdar är kärnan i det europeiska projektet. 

Detta nya uttalande är annorlunda: det ger inte bara en ihållande kritik och insisterar på radikal förändring; den har också undertecknats av några av Tysklands och Österrikes ledande östeuropéister.

Brevet inleds med en i fördömande ordalag översikt över Putinregimens inhemska brutalitet och utländsk aggression. Författarna fortsätter sedan med att kritisera Tysklands tolerans mot ryskt dåligt uppförande. 

“Som den största europeiska ekonomiska stormakten har Tyskland betraktat dessa händelser i mer än tre decennier kritiskt, men mestadels passivt.”

Tysklands reaktion på Rysslands “många revanschistiska äventyr” har inte varit “lämplig”, noteras i  det öppna brevet. I själva verket, säger experterna, har Berlins politik faktiskt bidragit till att försvaga östeuropeiska icke-kärnkraftsstater och till att stärka en “allt mer expansionistisk supermakt med tillgång till kärnvapen”.

Forskarna och experterna ser framför sig stora flyktingvågor från Ukraina till EU.

Nyligen varnade Ukrainas försvarsminister Oleksiy Reznikov  inför Atlantic Council för att ett krig kommer leda till flyktingar flyr västerut. Oleksiy Reznikov menar att en numerär om 3-5 miljoner ukrainska flyktingar inte är ett orealistiskt scenario. 

Den europeiska migrantkrisen 2015 kom att jämförelsevis omfatta uppskattningsvis 1,3 miljoner människor som kom till kontinenten för att begära asyl, det mesta under ett enda år sedan andra världskriget.

Dessutom är dom flyktingar första EU-land som de anländer till. Europeiska unionen och EU-rådet tillkännagav inom ramen för viseringsliberaliseringen för ukrainska medborgare den 11 maj 2017 ett förmånligt regelverk. Detta regelverk gör det möjligt för ukarinska medborgare att resa till alla EU-medlemsstater utan visumkrav. Dessutom beviljades ukrainare rätten att uppehålla sig utan krav på visum eller uppehållstillstånd inom EU i 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Samtidigt menar regeringen och migrationsverket att flyktingar från Ukraina inte kommer påverka Sverige. Bland annat har den tidigare migrationsambassadören, som numera har befordrats till en högre position som politisk tjänsteman, givit uttryck för att ukrainska medborgare inte kan vara flyktingar eftersom de är européer. Samma bild kommuniceras från Migrationsverket som ansluter sig till regeringstjänstemännens, i huvudsak från ”Dirty Dozens” uppfattning. Flyktingar kan bara komma från Afrika och Mellanöstern.

Med detta underlag som arbetats fram på UD och Migrationsverket saknas beredskap inom regeringen för en större ukrainsk flyktingvåg.

Regeringen bortser idag med andra ord från de erfarenheter som EU drog i samband med Balkan-krisen på 1990-talet och sluter sig till att flyktingar endast kan komma från Mellanöstern och Afrika.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se