Ärkebiskopens arv: Muslimska brödraskapet får arena i Jerusalem

Ärkebiskop Antje Jackelén / Teologiska institutet i Jerusalem. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Onsdag 9 Feb 2022 2022-02-09
E-post 761

Svenska kyrkan tillsatte under gårdagen tjänsten som chef för Svenska teologiska institutet i Jerusalem med en medarbetare som kommer närmast från ärkebiskopens projekt “En värld av grannar”. Radikaliseringen av den Svenska kyrkan fortsätter och med tillsättningen ett upplåtande av en av kyrkans viktigaste funktioner till det Muslimska brödraskapet.

Svenska kyrkan meddelade under gårdagen att Anna Hjälm tillsätts på tjänsten för Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Hjälm är inte teolog utan kommer ursprungligen från den frikyrkliga delen av kyrkan och tillsättningen bryter därmed även mot traditionen, som tidigare varit ett explicit krav, på att vara disputerad teolog. Den förändring av Svenska kyrkans personalpolitik som Ulla Löfven aviserade 2017 slår därmed in i en av världens mest konfliktdrabbade regioner.

Relaterat: Ärkebiskopens arv – Fortsatt radikalisering av Svenska kyrkan

Svenska teologiska institutet i Jerusalem har som huvudsyfte att verka för goda relationer mellan judar, kristna och muslimer. Där bedrivs även studier i bibelvetenskap, judaistik, religionsteologi, religionsdialog och religionsmöten. Den judisk-kristna dialogen har en särställning vid institutet.

Anna Hjälm är disputerad kulturgeograf och har tidigare arbetat vid Interchurch Center i Jerusalem, Kyrkornas världsråd. Hon har de senaste tre åren varit anställd vid kyrkoskansliet som projektledare för programmet ”Interreligiös praktik för fred – En värld av grannar”.

I ett pressmeddelande säger Anna Hjälm att det är hedrande att få uppdraget. Hon ser fram emot att utveckla samarbetet med Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

Förändring som pågått under lång tid

 

Förändringen av Svenska kyrkan har pågått under en längre tid och främst socialdemokratiska företrädare, som till exempel den förre statsmininsterns hustru Ulla Löfven, har varit explicita med att vilja få bort examinerade och utbildade teologer från chefstjänsterna. Ulla Löfven menade i Aktuellt i Politiken den 15 september 2017 (borttagen från AiP hemsida sedan sensommaren 2021) att hon är en av de drivande för att teologiskt skolade, eller teologiskt skolning inte skall vara en dominerande faktor i personaltillsättningar. 

Det är inte heller endast Ulla Löfven enskilt som historiskt varit drivande i urlakningen av Svenska kyrkans teologiska kompetens. I diakonen vid Equmeniakyrkan Anna Ardins bok ”Profetisk Diakoni”, som fått goda omdömen av bland annat den tidigare ärkebiskopen K-G Hammar, framgår med viss tydlighet att det är de icke teologiskt skolade eller bildade som ska driva Svenska kyrkan framåt även i frågor om teologisk tolkning av skrifterna. Att kyrkans politiska uppdrag i en aktivistisk inramning skall stärkas på bekostnad av det andliga uppdraget.

Relaterat: Kluvet kyrkomöte – Socialdemokraterna vill öka anslagen till Muslimska brödraskapet

Utnämningen av Hjälm är därmed logisk sett till inte bara Ulla Löfvens mycket tydliga viljeinriktning av Svenska kyrkan samt Ardins sammanfattande bok och vilar därmed på en solid grund av politisk aktivism.

Då Hjälm kommer närmast från Ärkebiskop Antje Jackeléns ”En värld av grannar” är det ett rimligt antagande att det Muslimska brödraskapet återfår en svensk plattform i regionen att vara verksam från efter att Svenska Institutet i Alexandria hastigt tvingades att stänga 2018.

Vid tidpunkten för stängningsbeslutet av institutet var Peter Weiderud, tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet direktor. Weiderud blev efter hemkomsten anställd i en tillsvidareanställning av Margot Wallström vid UD som kansliråd och ansvarar idag för interreligiösa dialoger.

Stängningen motiverades av UD med att Fastighetsverket kraftigt höjt hyran, något som inte visade sig stämma efter att Ledarsidorna begärt ut handlingarna från Fastighetsverket. UD sekretessmarkerade dessa handlingar med hänvisning till utrikessekretess vilket inte Fastighetsverket gjorde.

De egentliga skälen för Weideruds hastiga och oplanerade sorti från Egypten och Alexandria där institutet varit en arena för det Muslimska brödraskapet, förbjudet i Egypten, är därmed fortsatt omgivna av sekretess.

Likt Weiderud har Hjälm även en bakgrund på Kyrkornas världsråd som under en längre tid intagit en starkt antisionistisk hållning i relation till staten Israel.

Relaterat: Kyrkan, vänstern och våldet – Treenigheten som överlevde

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se