”Det här måste du skriva en bok om!”

Björn Törnvall. Foto: Eget. Montage.
  • Lördag 5 Feb 2022 2022-02-05
E-post 1166

Uppmaningen kom från goda vänner, som läst om myndigheternas jakt på Karl Hedin i det s.k. Västmanlandsfallet. De visste, att jag hade insyn i ärendet och undrade, hur jag såg på myndigheternas arbete? Jag svarade att myndigheternas och särskilt miljöåklagarens och hans miljöpolisers sätt att sköta sina uppgifter, var ett totalhaveri för rättvisan.

Utredningen bedrevs inte skyndsamt, snarare tvärtom. Den drabbades av totalt stillestånd långa tider då inget hände. Misstankarna visade sig snart vara byggda på lögner, från en psykiskt störd person med en alldeles egen agenda, som åklagare Lars Magnusson och miljöpoliserna ändå trodde på. De byggde även på förvanskade avskrifter av hemligen inspelade telefonsamtal, utskrivna av anställda inom Polismyndighetens NOA. 

Att tillstånden till telefonavlyssningen hade sökts av åklagaren och beviljats av tingsrätten i strid mot gällande lag och rättspraxis utan att något protokoll över beslutet fördes, trots nyligt påpekande till rätten om det felaktiga i en sådan handläggning från JK:s tillsynsavdelning, gjorde inte bilden mera tilltalande.

Huvudutredaren hos polisen hade bland annat ägnat sig åt, att tillåta sin källa att placera ut falska bevis mot sin make, bevis som planenligt därefter ”hittades” vid en arrangerad extra husrannsakan, beslutad av den ansvarige miljöåklagaren. Samma polis hade farit med osanning om viktiga förhållanden i en vilseledande minnesanteckning, som inkluderats i förundersökningsprotokollet och dessutom tipsat sin källa om, att en polisanmälan inlämnats mot denna, i ett annat mycket allvarligt ärende. Den ansvarige miljöåklagaren hade, utan att informera Karl Hedin eller hans försvar, ändrat misstankarna mot honom när de ursprungliga inte höll längre, efter att bevisförvanskningen hade uppdagats. 

Slutligen väcktes ett åtal, baserat dels på vad åklagaren menade att Karl Hedin hade tänkt göra om han såg en varg, d.v.s. ett påstående om en tanke, som lyckligtvis ingen kan bli dömd för i en svensk domstol och dels på att huvudvittnet, helt utan verklighetsbakgrund, försökte få överlämnandet av ett insektsgift minst fem år tidigare kopplat till Karl.

Åklagarens mycket svagt grundade åtal, för att få Karl Hedin fälld för anklagelserna om jaktbrott, resulterade i en totalsågning i Västmanlands tingsrätt i mars 2021. Rätten ansåg att bevisningen var så svag, att de åtalade inte ens hade behövt försvara sig mot Magnussons påståenden.  

Detta struntärende mot Karl Hedin m.fl. har nu pågått och engagerat många poliser och lagkunniga i snart fyra år. Hur är det möjligt, när bristen på resurser är ett återkommande mantra inom de rättsvårdande myndigheterna? Hur kan så stora resurser av ändå begränsade skattemedel få lov att förslösas av REMAS miljöåklagare och NOA:s miljöpoliser, baserat på ett påstående om att Karl skulle ha tänkt skjuta en varg, om han hade kunnat? 

Åklagare Magnusson driver ett ärende, som utvecklats till en fars när han fortsatt att driva Västmanlandsfallet mot alla odds. Att jakten på Karl Hedin handlar mera om politik än om juridik, är numera uppenbart. Farsen nådde till slut oanade höjder, när Magnusson under hösten 2021 sex månader efter rättegången i Västerås avslutats tvingades inse, att han hade stämt fel bolag för en företagsbot. Koncernen AB Karl Hedin hade ägarmässigt delats upp i flera självständiga bolag, under den långa tid som jaktbrottsärendet hade behandlats av myndigheterna. 

Det bolag som Magnusson stämde för en eventuell företagsbot AB Karl Hedin, koncernens tidigare ägarbolag, hade inte längre några tillgångar. Att Magnusson inte tagit reda på fakta innan beslutet att kräva företagsbot av detta bolag, är givetvis hans eget ansvar. Ett misstag, som ingen annan kan lastas för allra minst försvararna, vilket åklagaren ändå försökte med. 

Detta åklagarmisstag kommenterades i media på olika sätt. Nya Wermlands Tidningen NWT i Karlstad nämnde det i en lättsam hörna på sin ledarsida 5 oktober 2021:

Ingen medalj till Hedinåklagare. Rättegången mot Karl Hedin har innehållit många turer och åklagarmissar. (…) Kronan på verket får nog sägas vara att åklagaren väckte talan mot fel bolag, som dessutom var upplöst, och skyller felet på försvaret som inte uppmärksammat missen. Medalj för nit och redlighet i rikets tjänst förmodas vara väldigt avlägsen.

Jag kan bara hålla med NWT. Åtalet från Lars Magnusson mot fel bolag var kronan på verket i ett ärende, som även i övrigt överträffade det mesta jag har sett. Det är lätt att skratta åt eländet men faktum kvarstår, att det är genant, skrämmande och upprörande att se, hur utredningar av påstådda jaktbrott missköts och avsiktligt manipuleras av centralt placerade miljöåklagare och deras miljöpoliser. Liksom hur hela rättsväsendet, i stället för att ta tag i och beivra oskicket, sluter sig hårt samman kollegialt inför all framförd kritik och alla välgrundade krav på rättelse. 

Att som nu varit fallet, behöva vänta i ytterligare nära ett år på ett avgörande ”på handlingarna” i Svea hovrätt, utan att något nytt tillkommit i ärendet efter den unikt tydliga friande domen i Västmanlands tingsrätt i mars 2021, har givetvis varit frustrerande. 

Det är samtidigt en mycket trist bekräftelse på, att vårt rättssystem inte är byggt för att klara av anstormningen av ökande brottsutredningar från ”det nya Sverige”, som vi har fått efter den närmast okontrollerade invandringen av människor med annorlunda värderingar, från helt andra samhällssystem. 

Jag beslöt mig till slut för att lyssna på uppmaningen, att skriva en bok om Västmanlandsfallet. Genom min vänskap med Karl Hedin, har jag på nära håll kunnat följa den häpnadsväckande utvecklingen av myndigheternas jakt på honom, sedan 26 oktober 2018. Jag samlade därför ihop mina debattartiklar och anteckningar, mina många kopior av offentliga handlingar och ett i övrigt digert material från mitt sökande efter orsakerna till denna moderna rättsskandal och arbetade om materialet, till ett manus för en ny bok som jag kallar ”Jakten på Karl Hedin – ett totalhaveri för rättvisan” 

Mera information om boken, vilket förlag som ger ut den och var den kommer att kunna köpas kommer, så snart boken är tryckt och klar att ges ut.

Jag ser med spänning fram mot den dagen, en förväntan jag hoppas dela med många andra intresserade av den helt osannolika jakten på Karl Hedin.

 

Björn Törnvall  

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se