Göteborg beviljar bidrag till Ibn Rushd trots fasta band med Muslimska brödraskapet

Poseidonstatyn i Göteborg / Muslimska Brödraskapets logo. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Tisdag 15 Feb 2022 2022-02-15
E-post 557

Tjänstemännen vid förvaltningen i Göteborgs stad menar att studieförbundet Ibn Rushd skall beviljas bidrag om drygt en miljon kronor inför 2022. Detta trots att inga strukturella förändringar genomförts som brutit med det fascistiska Muslimska brödraskapet.

2021 nekades studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg av en oenig Socialnämnd Centrum 23 februari i fjol att neka Ibn Rushd 858 000 kronor efter ett tjänstemannaförslag. I år, inför 2022, rekommenderar dock tjänstemännen att bevilja ett volymanslag om drygt en miljon kronor rapporterar DN.

Studieförbundet Ibn Rushd beskriver sig som ”en av få neutrala aktörer som har förtroendekapital och kapacitet att arbeta med integration även inom den muslimska och etniska communityn”.

Efter den tidigare kritiken i Göteborg beskriver nu Ibn Rushd sina samarbetspartners som viktiga aktörer för samhället och nämner att de genom dem kunnat använda moskéer och fredagsbön för att nå ut med information om Corona-pandemin och vikten av vaccination.

I underlaget menar tjänstemännen att studieförbundet stramat upp rutinerna samt sett över valet av sina samarbetspartners. Åtgärder som av tjänstemännen vid Göteborgs stad bedöms som tillräckliga.

Även om tjänstemännen endast sett till Göteborgs stads verksamhet så kvarstår flertalet tveksamheter sett till Ibn Rushd som helhet. De starka banden med Muslimska brödraskapet kvarstår.

Verksamhetsledaren vid Ibn Rushd, Lamia el Amri, kvarstår i Islamic Reliefs Worldwides, IRW, styrelse. Islamic Relief är Brödraskapets ena biståndsorganisation och har de senaste åren kunnat avslöjas med att härbärgera flera ledande företrädare som hyst och spridit antisemitiska vanföreställningar på bland annat sociala medier. Rekryteringen av samtliga de av IRW medarbetare som hyst och spridit antisemitism skedde under el Amris tid som ordförande. Efter avslöjandet 2020 avgick el Amris som ordförande för IRW styrelse med löftet att lämna organisationen.

Inte ens 24 timmar efter el Amris avgång återinträdde hon i styrelsen men då som vice ordförande. 

En annan personunion uppstår med Brödraskapets olika organisationer uppstår i och med att förbundschefen Alve Högman även sitter som representant i Muslim Aid vilket är Brödraskapets andra biståndsorganisation. Muslim Aid är under utredning för terrorsamarbete av Charity Commission i Storbritannien. Muslim Aid riskerar att för andra gången på mindre än tio år få sina medel frysta och sitt tillstånd att bedriva biståndsverksamhet indraget.

Relaterat: Muslimska brödraskapet erhåller Corona-stöd

Bandet med Brödraskapet förstärks genom att i styrelsen för det av Ibn Rushd och Islamiska Förbundet i Sverige samägda bolaget inte bara har Ibn Rushd styrelseordförande Zana Muhammed representerad. I styrelsen återfinns även CEM, Council of Eurpean Muslims kassör representerad.

Granhedsgården förvärvades 2015 av Ibn Rushd med medel avsedda för folkbildning i strid mot Folkbildningsrådets regelverk. Folkbildningsrådet godkände dock förvärvet och ändrade sedan regelverket i efterhand. Strax efter förvärvet överfördes hälften av aktierna i bolaget till Islamiska Förbundet i Sverige som samtidigt omvandlades till en stiftelse som därmed inte går att granska längre i egentlig mening.

CEM är det tidigare FIOE, Federation for Islamic Organizations in Europe och är Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Relaterat: Ibn Rushd fasta koppling till Brödraskapet starkare än tidigare känt

Stiftelsen Islamiska Förbundet i Sverige har genom imamen i Stockholms moské öppet erkänt sig till det Muslimska brödraskapets ideologiska uttolkning av de religiösa urkunderna till Islam. En uttolkning som är att betrakta som en arabisk form av fascism.

Studieförbunden har dessutom under 2021 gått med stora överskott enligt Folkbildningsrådet. Samtidigt med att de gått med stora överskott har bland annat Ibn Rushd kunnat uppbära Corona-stöd från Tillväxtverket.

Relaterat: Överfinansierade studieförbund erhåller Corona-stöd

Oaktat vad tjänstemännen i Göteborgs stad kommit fram till har inget förändrats i strukturen som omgärdar studieförbundet Ibn Rushd. 

Personunionerna med det Muslimska brödraskapet kvarstår samtidigt som Tillväxtverket tillfört medel och organisationen som helhet gått med stora överskott med den bidragsmodell som Folkbildningsrådet tillämpar för fördelning av statsbidrag.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se