Gott kunskapsläge grund för avslag till bidrag för Ibn Rushd

Poseidonstatyn i Göteborg / Muslimska Brödraskapets logo. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Onsdag 23 Feb 2022 2022-02-23
E-post 1063

Studieförbundet Ibn Rushds bidragsansökan i Göteborg inför 2022 avslogs under gårdagen. Protesterna lät inte vänta på sig från studieförbundet men samtidigt vittnar beslutet av nämnden att kunskapsläget om Muslimska Brödraskapets svenska kluster är gott och att detta nu börjar få genomslag i politiska beslut.

I slutet av våren 2021 beslutade en majoritet av politikerna i socialnämnd Centrum att studieförbundet Ibn Rushd inte skulle få något bidrag alls. Kritik riktades bland annat mot studieförbundets samarbetspartners och brister i förbundets hantering av ekonomin.

Vid gårdagens sammanträde beslutade en majoritet att inte bevilja Ibn Rushd bidrag heller för 2022 rapporterar GP.

Inför att Ibn Rushds ansökan för 2022 och 2023 skulle hanteras hade socialförvaltningen föreslagit att studieförbundet skulle beviljas drygt 1,1 miljoner kronor under 2022 och preliminärt samma summa för 2023. I den interna granskningen hade tjänstemännen slagit fast att studieförbundet, enligt granskningen, levde upp till kraven.

Malin Novén, distriktschef vid Ibn Rushd Västra, är besviken över politikernas beslut. Novén menar till GP att

– Jag vet inte om det finns någon organisation som är så genomlyst som Ibn Rushd, i synnerhet det västra distriktet. Vi har varit 100 procent transparenta i den här processen och på Folkbildningsrådets hemsida kan man ser granskning efter granskning. Vi har visat gång på gång att det inte stämmer.

I ett pressmeddelande menar Ibn Rushd att beslutet är ett resultat av en desinformationskampanj. I ett tidigare pressmeddelande pekas forskaren docent Magnus Ranstorp ut som drivande i spridandet av desinformation på sociala medier. 

Brödraskapets kluster sprider desinformation

 

Magnus Ranstorp själv blev så sent som av forskaren Andreas Krieg anklagad för samröre med Förenade Arabemiraten i en artikel publicerad på Politics Today. Politics Today ingår i den turkiska tankesmedjan SETA:s kluster av mediekanaler och kontrolleras av det turkiska regeringspartiet AKP. Turkiet utgör vid sidan av Qatar Brödraskapets viktigaste samarbetspartners på internationell nivå.

Efter att Ranstorp anmält artikeln och Krieg till Kriegs arbetsgivare, Kings College i London som gjorde en egen utredning av artikelns innehål, källor och slutsatser, avpublicerades artikeln och Krieg bad offentligt om ursäkt till Ranstorp för publiceringen av de felaktiga påståendena på Twitter. Diakonen vid Equmeniakyrkan och grundaren av den nya föreningen Hjärta, Anna Ardin vitsordade i efterhand själv att hon bistått Krieg med de uppgifter han hade som grund för sina påståenden.

Relaterat: Så har informationskriget mot Sverige inletts

Artikeln ligger är dock fortfarande publicerad översatt till arabiska på Muslimska brödraskapets propaganda- och missionskanal al-Jazeera Arabic.

Kunskapsläget om Muslimska brödraskapet i Sverige gott

 

Även om Göteborgs stads utredning inte omfattar studieförbundet Ibn Rushd på nationell nivå bör dessa rimligtvis ingåt i nämndens slutliga helhetsbedömning. Det kunskapsläge som finns om studieförbundets olika kopplingar till det fascistiska Muslimska brödraskapet, såväl historiska som nutida, bör bedömas som gott och numera allmänt kända. 

Dessa finns dokumenterade för allmänheten dels i Sameh Egyptsons två olika böcker, Erövringen (Egyptson Mgt, 2020) respektive Bosättningen (Egyptson Mgt, 2021), dels i Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige” (Greycat Media 2020) samt flertalet offentligt publicerade svenska och internationella studier. 

Den struktur som redogörs för i bland annat ”Islamismen i Sverige” samt Brödraskapets kapacitetsuppbyggnad styrks av bland annat Mahmoud Aldebe som 2005 själv lät publicera en redogörelse på arabiska på den av Brödraskapet kontrollerade arabiskspråkiga  sidan al Noor. Aldebe hade då nyligen lämnat ordförandeposten för Sveriges Muslimska Förbund och enligt egen utsago delaktig i organisations- och kapacitetsuppbyggnaden av Brödraskapets svenska kluster av nätverksorganisationer.

Att de grundande organisationerna till studieförbundet Ibn Rushd delar ideologisk inriktning styrks av bland annat imamen i Stockholms moské, en del av Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) som grundat studieförbundet och som själv i nationell som internationell media explicit menar att de tillhör Brödraskapet.

Idag hålls strukturen samman genom olika personunioner. Det bör bedömas som otvisteligt att studieförbundet fortfarande är en del av Brödraskapets nationella och internationella kluster.

I styrelsen för den tillsammans med IFiS gemensamt ägda kursgården sitter Zana Muhammed som ordförande. I styrelsen för bolaget finns även kassören i CEM, Council of European Muslims representerad. CEM är tidigare känt som Federation of European Islamic Organizations och var Brödraskapets egen paraplyorganisation i Europa enligt Brödraskapets andlige ledare.

Relaterat: Brödraskapets koppling till Ibn Rushd starkare än tidigare känt

Även Brödraskapets biståndsorganisationer Islamic Relief och Muslim Aid hänger ihop med Ibn Rushd. Ordförande för Muslim Aid Sweden tillika vice ordförande i Islamic Relief Worldwide, Lamia el Amri, är även verksamhetsledare vid studieförbundet Ibn Rushd.

El Amri tvingades avgå som ordförande för Islamic Relief Worldwide 2020 efter att media avslöjat bland annat omfattande strukturell antisemitism i organisationen. Trots löften om att hon skulle lämna organisationen återinträdde hon 24 timmar efter avsägelsen av uppdraget ånyo in i organisationen men istället som vice ordförande.

Relaterat: Islamic Relief Sveriges blodiga historia avslöjad

Alve Högman, förbundschef för studieförbundet, är även representerade i Muslim Aid Swedens styrelse. Koncernmodern, Muslim Aid UK, är ånyo föremål för utredning av den brittiska tillsynsmyndigheten Charity Commission och har tidigare varit tvungna att byta ut styrelse och ledning efter att kopplingar till bland annat Hamas och andra terrororganisationer kunnat avslöjas.

Även om Göteborgs stad inte granskat den nationella nivän närmare bör detta ha kunnat ligga till grund för nämndens beslut. Kunskapsläget om Brödraskapets struktur i Sverige, som hålls samman på koncern-nivå genom personunioner, är idag gott med inte bara forskningsrapporter utan även genom de Brödraskapets nätverksorganisationers olika egna dokument som bland annat kunnat publicas på Ledarsidorna, i Egyptsons dokumentation samt i ”Islamismen i Sverige”.

“Islamismen i Sverige” utgjorde ett av de underlag som låg till grund för det tidigare avslagsbeslutet 2021 enligt Göteborgs stadskontors egen dokumentation.

Det bör betecknas som mer en fråga om när, inte om, andra kommuner och regioner följer efter i Göteborgs stads spår och stryper bidragen till en av det fascistiska Muslimska brödraskapets kontrollerade nätverksorganisationer med det goda kunskapsläge som, trots studieförbundets påståenden och invändningar, råder.

 

Islamismen i Sverige Islamismen i Sverige

Du kan köpa ett signerat exemplar av Johan Westerholms "Islamismen i Sverige" för 250 SEK inklusive porto.

Du mailar din beställning till e-post [email protected]

En fristående uppföljare, "Ur Askan" är under produktion med ett preliminärt release-datum i början av maj 2022.

Sagt om "Islamismen i Sverige":

 

Islamismen i Den finns även som streamingtjänst på Storytel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se