Kammarkollegiet låter miljonskuld passera

Sveriges Unga Muslimer samt Kammarkollegiet logo. Montage.
  • Torsdag 17 Feb 2022 2022-02-17
E-post 470

Trots att mer än ett år har förflutit sedan domstol fastslog att Sveriges Unga Muslimer ska betala tillbaka utbetalade statsbidrag har inget hänt. Tvärtom nekade den ansvariga myndigheten, Kammarkollegiet, inledningsvis till att det över huvud taget fanns ett ärende för indrivning.

Stiftelsen Doku kunde för ett drygt år sedan rapportera om svårigheterna för Kammarkollegiet att återkräva det statsbidrag som betalats ut till Sveriges Unga Muslimer. Sveriges Unga Muslimer dömdes 2020 till att återbetala 1,4 miljoner kronor. Bara några dagar efter att Kammarrätten fastställt återbetalningskravet valde Sveriges Unga Muslimer att upplösa föreningen. I samband med upplösandet den 17 juni 2020 garanterade dess siste ordförande Rashid Musa att det saknades skulder i föreningen varför den kunde avregistreras.

Sveriges Unga Muslimer valde även att lämna studieförbundet Ibn Rushd som medlemsorganisation men kvarstår upptagen som hyresgäst i Stockholms Moské. 

Sedan dess har i praktiken ingenting hänt i ärendet annat än att kammarkollegiet skall ha skickat ett inkassokrav 2020.. 

När Ledarsidorna kontaktar Kammarkollegiet ger myndigheten först svaret att det inte är ett ärende för dem utan att ansvaret ligger på Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF som ansvarig myndighet. När Ledarsidorna kontaktar MUCF svarar myndigheten att de överlämnade ärendet för indrivning till Kammarkollegiet i november 2020.

Skatteverket bekräftar ånyo det som Doku kunde konstatera; att Sveriges Unga Muslimer är avregistrerat sedan ett och ett halvt år tillbaka.

Vid förnyad kontakt med Kammarkollegiet under gårdagen gavs ett annat svar än vid den första kontakten. Då menar dess inkassoavdelning att de sökt Sveriges Unga Muslimer och kommer skicka ut en påminnelse när tiden för detta är inne.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet. Myndighetens historia går ända tillbaka till 1539 och Kammarkollegiet utgör därmed Sveriges äldsta kollegium. Kollegiet har haft varierande uppgifter under sin existens; i dag har Kammarkollegiet till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration.

Kollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital

Vare sig Kammarkollegiet eller någon annan myndighet har reagerat på att Sveriges Unga Muslimers sista styrelse där Rashid Musa skriftligen intygade att inga skulder fanns kvar vid upplösandet trots den laga kraft vunna domen. Det kan inte uteslutas att intygandet innebär att även andra myndigheter bör kopplas in. Även om det är en förening så är styrelsen i Sveriges Unga Muslimer solidariskt ansvariga för att upplösningen av föreningen gått rätt till.

Kammarkollegiet ville under gårdagen inte svara på frågan när tidpunkten för att göra ett nytt indrivningsförsök kommer infinna sig och inte heller vem det är ur den gamla styrelsen i det numera upplösta Sveriges Unga Muslimer som myndigheten söker.

Ledarsidorna har sökt Sveriges Unga Muslimers siste ordförande, Rashid Musa, för kommentar via Ibn Rushd förbundschef Alve Högman men Högman har inte återkommit om han har relevanta kontaktuppgifter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se