Muslimska brödraskapet kräver möte med socialminister Lena Hallengren

FIFS logo / Lena Hallengren. Foto: Regeringen.se. Montage.
  • Lördag 12 Feb 2022 2022-02-12
E-post 634

En av Muslimska brödraskapets mest inflytanderika nätverksorganisationer kräver ett möte med socialminister Lena Hallengren (S) som konsekvens av den desinformationskampanj som riktas mot Sverige. Undertecknaren av kravet är inte någon okänd person eller organisation för Hallengren som lärt känna detta kluster i sin tidigare roll som styrelseledamot i Folkbildningsrådet.

Samtidigt som den video som kan sägas accelerera spridandet av desinformation kring den svenska socialtjänsten i allmänhet och LVU, Lagen om vård av unga, i synnerhet internationellt med flertalet inflytelserika imamer som fördömde Sverige markerade en av Muslimska brödraskapets mest inflytelserika organisationer i Sverige  tidigare att de kräver ett möte med socialminister Lena Hallengren (S).

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS, lät på sin hemsida meddela att de nu beredde ett möte med Hallengren. FIFS är det trossamfund som organiserar huvuddelen av de moskéer som ansluter sig till Brödraskapets fascistiska politiska uttolkning av Koranen och islams religiösa urkunder. Imamen vid Stockholms moské, Mahmoud Khalfi, har varit och är explicit med detta i flera uttalanden.

Relaterat: Tidigare imam vid Stockholms moské dömd för terrorbrott

Uppdateringen av hemsidan är signerad Mustafa Issa, ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige. Familjen, eller klanen Issa är en av Stockholms moskés mest framträdande där flera av syskonen har ledande positioner i Brödraskapets olika nätverksorganisationer. Fadern, Tarif al Sayyed Issa var öppen med sin tillhörighet till Brödraskapet och dog på ett sjukhus i Turkiet i sviterna av en bilbomb som riktats mot honom i den syriska staden Idlib 2017.

Tarif al Sayyed Issa hade lämnat Stockholm några år tidigare för att ansluta sig till al Nusra-fronten, en del av al Qaida, i striderna om Idlib. Under denna tid mördades eller fördrevs stadens 1 200 kristna av fronten. Av dessa kristna överlevde endast två.

I uppdateringen menar FIFS att det pågår en v systematisk rasdiskriminering i Sverige och hänvisar bland annat till forskaren Barzoo Eliassis forskning. Den aktuella forskningen som de hänvisar till är delar av den offentliga utredning som Eliassis utförde inom ramen för den statliga utredningen, egentligen en forskningsantologi, från 2006 (Den segregerande integrationen – Om social sammanhållning och dess hinder (SOU 2006:73)) som initierades av Mona Sahlin och leddes av professor Masoud Kamali. Utredningen är ett delbetänkande i den större utredningen ”Makt, integration och strukturell diskriminering” som beslutades 2002.

Eliassi baserar sina slutsatser på sex djupintervjuer med olika personer anställda i socialtjänsten och menar bland annat att

Dessa diskriminerande praktiker betecknas som institutionell rasism därför att organisationen som genomsyras av rasistiska stereotyper misslyckas med att erbjuda sina klienter en adekvat professionell service på grund av deras hudfärg, kultur eller etnisk tillhörighet.

socialarbetarna utgör en del av samhället och återspeglar en viss makt och privilegium-struktur i en specifik samhällsordning.

Masoud Kamali, som ledde utredningen har idag lämnat akademin och är verksam som vetenskaplig ledare vid ett företag som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Kamali är aktuell som ansvarig för det svenska avsnittet i 2020 års Eurpean Islamophobia Report som publiceras av den turkiska AKP-trogna tankesmedjan SETA.

Relaterat: Direkta sakfel i årets rapport om islamofobi

Barzoo Eliassi är fortatt verksam vid bland annat Kamalis tidigare institution som biträdande professor i socialt arbete.

Att Muslimska brödraskapet markerar att de kräver ett möte med socialminister Lena Hallengren är inte förvånande och dess företrädare är inte heller okända för ministern. Flera av bröderna Issa är eller har varit verksamma i verksamhet hon tidigare haft ett ansvar för.

Lena Hallengren satt fram till 2018 års regeringsombildning som styrelseledamot i Folkbildnignsrådet. Under perioden fram tills hennes avgång ur styrelsen efter att hon utsetts till minister av Stefan Löfven växte en annan av Brödraskapets nätverksorganisationer kraftigt. Bland annat studieförbundet Ibn Rushd kunde under denna tid förvärva kursgården Granhedsgården AB för skattemedel som annars hade varit avsedda för folkbildning med Folkbildningsrådets godkännande.

Relaterat: Så skapades Muslimska brödraskapets miljardkoncern i Sverige

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se