Partiet Nyans pratar maktspråk inför valet 2022

Valsedlar samt Paritet Nyans. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Tisdag 8 Feb 2022 2022-02-08
E-post 848

Partiet Nyans har inlett valrörelsen tidigt. Och förutsättningarna för Mikhail Yüksels parti att nå framgångar på lokal och regional nivå bör bedömas som goda samtidigt som partiet nu söker, och får, kontakt med utomparlamentariska grupper som inte nödvändigtvis bara omfattar de turkiska och somaliska diaspororna.

Mikhail Yüksel menade i samband med en kandidatpresentation för Partiet Nyans att partiet nu känner framgång i opinionen. Yüksels uppdatering på Facebook under helgen från partiets kandidatmöte i Malmö fick stor uppmärksamhet.

 

För att kunna ta plats i Malmö kommunfullmäktige som vid valet 2018 hade 237 691 röstberättigade krävs tre procent av rösterna (Malmö har två valkretsar, har en kommun bara en valkrets krävs endast två procent). I Malmös fall skulle det innebära att Partiet Nyans behöver drygt 7 100 röster vilket är långt ifrån omöjligt då det inte krävs svenskt medborgarskap för val till kommun- och regionfullmäktige. Enligt Islamic Center i Malmö har Malmö Stad runt 45 000 personer med muslimsk bakgrund. I regionen finns det ca 100 000 muslimer. 

För att erhålla mandat i Region Skåne med dryga miljonen röstberättigade krävs tre procent av rösterna eller drygt 30 000.

Relaterat: Därför kommer Partiet Nyans nå framgångar i valet 2022

Kandidatpresentation med maktspråk

 

På det fotografi som Yüksel laddat upp vid helgens möte i Malmö syns imamen Salahuddin Barakat, normalt verksam vid Islamic Center i Malmö på andra raden som andra person från vänster. Även om Barakat inte skulle kandidera utan är med som publik sänder Barakats närvaro vid Partiet Nyans kandidatpresentation ut en rad med signaler till sin omvärld.

Dels att Barakat på något sätt ger sitt stöd till Yüksels initiativ men även att Barakat intar en särställning som makthavare inom den islamska samt inte minst det islamistiska klustret. Genom sin blotta närvaro markerar Barakat sitt inflytande och en markering av att Nyans ligger inom hans intressesfär. 

Skulle Partiet Nyans sedan få ett mer explicit och stöd från Barakat är partiets framgångar säkrade på kommunal nivå, inte bara i Malmö där Barakat intar en särställning som ”de facto” borgmästare på mer eller mindre livstid utan även i stora delar av landet. 

Även om Barakat inte tydligt ingår i det kluster av Muslimska brödraskapets organisationer syns han interagera med personer och organisationer regelbundet som kan associeras till eller är en del av nätverket från tid till annan. Barakat har varit verksam vid en av dessa, Kista folkhögskolas imamutbildning, för att ta ett exempel.  Barakat gör heller ingen större hemlighet i vilket samhälle han strävar efter; ett kalifat med en lagstiftning vilande på sharia med bland annat dödsstraff för apostasi vilket han var tydlig med inför Niklas Orrenius i en intervju i DN.

Att Barakat ingår i olika dialogprojekt i Malmö tillsammans med en av de judiska församlingarna i staden har inte ändrat hans åsikter på något sätt. Samarbetet med Barakat har splittrat den judiska församlingen, det är inte alla som tagit emot denna dialogprocess som finansieras av bland annat Malmö stad och Allmänna arvsfonden väl.

Ett annat stöd som Partiet Nyans visat sig ha kommer från det turkiska partiet AKP vilket ledarsidorna tidigare rapporterat om. Mikhail Yüksel har redan startat sin kampanj i Turkiet inför det svenska valet i september. Yüksel har även fått omfattande publicitet i tidningar som kontrolleras av Turkiets president Erdogan och hans parti AKP. En inte orimlig slutsats är att Partiet Nyans därmed även har stöd från den turkiska religiösa myndigheten Diyanet och andra regimkontrollerade nätverk.

Relaterat: Partiet Nyans har inlett valrörelsen – i Turkiet

I stödet skall även den svensk-somaliska diasporan räknas in. Somalia och Turkiet har nära band vilket slår igenom i relationerna mellan de olika diaspororna i Sverige. Flera av Partiet Nyans företrädare har somaliska rötter vilket bör leda till att ett inte oansenligt antal svensk-somaliska röster kan säkras genom den tradition av klan-röstning som finns i denna diaspora. Det var ingen slump att en svensk-somalier i valet till kommunfullmäktige i Botkyrka kunde garantera moderaterna 3 000 röster i utbyte mot en markanvisning och ett bygglov för en moské.

En rimlig slutsats är att även se på vilka andra diasporor som Turkiets president Erdogan adresserar från Ankara för att få ett begrepp om Partiet Nyans väljargrupper. Erdogan har nyligen börjat adressera Bosniens muslimer samtidigt som Partiet Nyans inlett en dialog med svenska bosniska muslimer.

Partiet Nyans skapar utomparlamentariska nätverk

 

Men Partiet Nyans skapar även andra relationer med andra nätverk. Ett sådant är med de aktivistgrupper som idag uppmärksammats för att sprida destabiliserande och polariserande information om den svenska staten.

 

Välkända namn inom den radikala islamistiska miljön deltar och ökar misstron mot det svenska samhället och tjänstemän i nätverk på bland annat Facebook. Detta kunde stiftelsen Doku tidigare avslöja och något som engagerat bland annat Myndigheten för psykologiskt försvar, men även andra samhällsfunktioner en längre tid Nätverket menar att socialtjänsten med hjälp av LVU kidnappar muslimska barn för att sekularisera dem.

En av dessa grupper, Barnens rättigheter Mina rättigheter genomförde under gårdagen en demonstration på Mynttorget i Gamla Stan i anslutning till Riksdagen. Gruppen har idag mer än 20 000 medlemmar på Facebook och har tidigare uppmärksammats i positiva ordalag av Partiet Nyans – en uppenbar invit till nätverkets muslimska eller arabisktalande medlemmar. Mycket av kommunikationen sker på arabiska.

Relaterat: Partiet Nyans tydlig del av det turkisk-islamistiska klustret

Tidigare har detta nätverk namngivit enskilda beslutsfattare och socialsekreterare vid offentliga manifestationer som varandes implicit krigsförbrytare eller på annat sätt klandervärda i lagens mening utan genomförd rättsprocess.

Partiet Nyans har inlett valrörelsen tidigt. Och förutsättningarna för Mikhail Yüksels parti att nå framgångar på lokal och regional nivå bör bedömas som goda. Dels mot bakgrund av de etniska och kulturella markörer som omger kandidaterna men kanske framför allt med de nätverk han är verksam i. Nätverk som inte sällan, som i fallet med AKP, har stark uppbackning även från utländska regimer eller frihetsrörelser.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se