Så är det svenska samhället under attack

Myndigheten för Psykologiskt Försvar logo. Foto Wikipedia. Montage.
  • Fredag 25 Feb 2022 2022-02-25
E-post 299

Det svenska samhället är det under attack. En attack mot mediers och myndigheters trovärdighet som även om den är uppenbar skapar osäkerhet. En attack från inte bara Ryssland utan även såväl Turkiet som Qatar som under lång tid har byggt upp svenska hubbar och ”proxys” för att öka trovärdigheten i information som annars uppenbart är vilseledande eller falsk.

Sedan en längre tid har Sverige varit utsatt för olika former av desinformationskampanjer. Inte bara den kampanj som riktats mot svenska socialtjänster och myndighetsföreträdare som kan spåras till bland annat Turkiet och Qatar är aktuella utan även den ryska desinformationskampanj som riktas mot bland annat Sverige i samband med den ryska invasionen av Ukraina.

Situationen utvecklas sedan invasionen inleddes, men sedan aggressionskriget inleddes har de svenska myndigheterna ökat sin beredskap och vaksamhet. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, har gått upp i stabsläge och samverkar med internationella partners. Ryssland är på offensiven även i informationslandskapet, enligt myndigheten vilket rapporterats av SvD.

– Det finns sådant som styrs av främmande makt men som man inte ser på en gång. Tittar vi närmare på det så kan vi se att det kan betraktas som någon som agerar på uppdrag av främmande makt, säger Mikael Östlund, kommunikationschef på MPF.

Myndigheten för psykologiskt försvar har till uppdrag att granska desinformation och påverkan mot Sverige från andra länder, och Ryssland är högst aktivt just nu, även mot Sverige, enligt MPF.

– Man kan använda gamla videos eller bilder som inte stämmer för att hävda något, det tar tid för någon att kontrollera det. Och man kan gå in och störa i olika diskussioner.

Vissa försök till desinformation är subtila, andra mer öppna. För de flesta är kanalerna Russia Today och Sputnik News väl kända som varandes mindre trovärdiga källor att hänvisa till. Men likväl ”chokar”, eller belastar denna form av nyhetsförmedling systemet och redaktionerna. Källkontroller måste genomföras vilket belastar personalen som kan duperas i andra sammanhang.

Andra källor, som i fallet med desinformationskampanjen riktad mot svensk socialtjänst är mer subtila då de använder sig av kanaler som den turkiska nyhetstjänsten TRT World samt al Jazeera Arabic. Dessa kanaler kan få förstärkning och även underlag från svenska organisationer men även politiska aktörer och opinionsbildare. Även riksdagspartier.

Ett exempel på detta är den desinformation som spreds internationellt om forskaren vid Försvarshögskolan docent Magnus Ranstorp. Den baserades på en artikel författad av forskaren Andreas Krieg vid Kings College i London och publicerad på hemsidan Politics Today. Krieg är utöver det verksam vid det anrika amerikanska universitetet Georgetown University.  Bägge med hög internationell akademisk standard samt lärosäten som normalt har forskare anställda med hög trovärdighet.

Artikeln innehöll en rad felaktiga påståenden och efter att Ranstorp anmält den och Andreas Krieg till Kings College ledning för granskning avpublicerades artikeln från Politics Today samtidigt som Krieg offentligt bad Ranstorp om ursäkt.

Relaterat: Så bidrar Qatar till att destabilisera Sverige

Politics Today är en av den turkiska tankesmedjan SETA:s publiceringskanaler. SETA kontrolleras direkt av det turkiska regeringspartiet AKP. Artikeln i fråga är dock fortfarande publicerad på al Jazeera Arabic, den kanal under varumärket al Jazeera som fungerar som Muslimska brödraskapets internationella propaganda och missionsplattform.

I efterhand vitsordar diakonen och forskaren Anna Ardin, vid tillfället fortfarande medlem och styrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet att hon bistått Krieg med underlag på svenska till artikeln. Krieg vare sig läser eller förstår svenska. Ardin bidrog, tillsammans med andra svenskar, sedan att sprida artikeln av Krieg på sociala medier.

På samma sätt som fler svenska medborgare sprider den desinformation riktad mot svenska socialmyndigheter och som producerats av såväl al Jazeera som TRT World.

Relaterat: Så har informationskriget mot Sverige inletts

Och det finns fler exempel på hur desinformation sprids, främst på sociala medier, via ombud. Al Jazeera har för det ändamålet en tredje kanal, al Jazeera Plus. Al Jazeera Plus är uteslutande en tjänst för webbsändningar där innehållet anpassas till mottagarlandet eller mottagargrupperna. I dagsläget är det svårt att avgöra i vilken omfattning den kanalen utnyttjas i Sverige för spridande av desinformation.

Relaterat: Direkta sakfel i internationell rapport om islamofobin i Sverige

Det svenska samhället är det under attack. En attack mot medier och myndigheters trovärdighet som även om den är uppenbar skapar osäkerhet. En attack från inte bara Ryssland utan även såväl Turkiet som Qatar som under lång tid har byggt upp svenska hubbar och ”proxys” för att öka trovärdigheten i information som annars uppenbart är falsk.

Allt i syfte att destabilisera och polarisera det svenska samhället inför valet 2022.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se