Så drabbas EU av sina egna sanktioner – Tvingas tänka om om energipolitiken

Peter den Store, Vladimir Putin. Foto: Wikipedia. Montage
  • Torsdag 24 Feb 2022 2022-02-24
E-post 395

Den europeiska enigheten om sanktioner mot Ryssland vilar på en bräcklig grund och tvingas Italien, som ett land i mängden, prioritera energisäkerhet före europeisk enighet kan det inte uteslutas att den europeiska enigheten inte blir så enig eller att sanktionerna blir så kännbara då Ryssland signalerar att de lika gärna kan sälja gasen till Kina istället för EU.

Rysslands president Vladimir Putin höll under gårdagen ett timmeslångt tv-tal från sitt kontor i Kreml. Större delen av talet bestod av att Putin gav sin syn på Rysslands och Ukrainas historia. Enligt Carl Bildt är Putin helt världsfrånvänd.

Carl Bildt reagerade särskilt på Putins påstående om att Ukraina uppfanns av Sovjetunionen och att landets områden historiskt sett skulle vara rysk mark.

– Man häpnade. Han verkar leva i en värld av nationalistiska myter och unken imperienostalgi. Det finns ingen som ställer upp på denna mycket egenartade historieskrivning som formar denne mäktige mans värld. Det är farligt.

Carl Bildt har gjort sig känd som kännare av Ryssland men bortser från det som Andrey Kortunov ger implicit ger uttryck för.

Vladimir Putin vill inte ha väst närmare Rodina, eller Moder Ryssland, än idag och har som ambition att inte bara öka antalet buffertstater utan även öppna upp för egenkontrollerade handelsvägar västerut. Det som en gång Peter den Store formulerade och som även Josef Stalin kom att omsätta i  praktiken.

Josef Stalin, och för den del andra ryska diktatorer, använde sig av samma form av svepskäl och historieomskrivningar för att motivera sina beslut. Det finns inget bisarrt i detta vilket Bildt påstår som i andra sammanhang visat historiskt intresse. Bara ryskt.

Relaterat: Putin återtar skyddet av sitt Rodina. Tugga för tugga

För att förstå en ryss måste man tänka som en ryss. Felet som väst gör, anser jag, är att vi men även Bildt idag värderar Vladimir Putin utefter en västerländsk måttstock. Inte en rysk måttstock. Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov är i det närmaste övertydlig med skillnaderna i logik vilket den avgående generalserketeraren för NATO Jens Stoltenberg återger i sitt program ”Sommar i P1” 2021:

”Ni i väst går inte att lita på. Ni byter ledare hela tiden och vi har inte glömt att ni försökt invadera oss vid tre tillfällen; Karl XII, Napoleon och nu senast Hitler”.

Vladimir Putin är nu inne på sin fjärde amerikanske president. Han tillträdde som Rysslands president samma år som Georg W Bush valdes och har sedan dess avverkat inte bara Bush utan även Barack Obama, Donald Trump och är nu inne på George Biden. Vladimir Putin har suttit längre än någon rysk eller sovjetisk president/premiärminister med sina 22 år vid makten med ett undantag. Putin är endast övertrumfad av Josef Stalin som satt i 31 år i modern tid.

Det är endast nio år bort tills Putin slår även Stalins rekord.

Relaterat: Därför är Vladimir Putin så enkel att förstå

Som svar på Rysslands erkännande av utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina enades de 27 EU-länderna preliminärt i tisdags om nya sanktioner mot jätten i öst. Även bland andra USA, Japan och Kanada inför sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna är tänkta att slå mot de personer som ansvarat för erkännandet och den inledande ockupationen.

Flera ryska medborgare som kopplas till erkännandet beläggs troligtvis redan denna vecka med inreseförbud till EU och får sina bankkonton, fastigheter och andra tillgångar i väst frysta vilket bland annat rapporterats av SvD.

Europeisk enighet vilar på bräcklig grund

 

Andra sanktioner är det inställda godkännandet av gasledningen Nord Stream 2, något som främst drabbar Tyskland i förlängningen. Problemet är att många av sanktionerna även slår tillbaka mot väst samt att Ryssland i sin tur kommer att rikta sanktioner mot EU. Ryssland har redan sagt att gaspriset kommer att höjas, kanske fördubblas.

Det innebär kraftig ökade elpriser vilket kommer att drabba konsumenter över hela Europa, inte bara i de länder som är mest beroende av rysk gas. Ryssland kan också välja att strypa gasen vilket ytterligare skulle öka priserna. Men minskad export skulle även slå mot den ryska ekonomin menar bedömare i Väst.

Detta har dock Ryssland redan tagit höjd för genom att förbereda för export till Kina vilket Reuters rapporterat om samtidigt som Italien riskerar att spräcka den europeiska enigheten genom separatavtal med Ryssland vad avser den ryska gasen. Italien är helt i händerna på rysk välvilja då den ryska gasen står för 40 procent av energiförsörjningen.

Rysslands finansminister Anton Siluanov välkomnade så sent för en vecka sedan Italiens ”moderata” hållning i förhållande till Rysslands anspråk på de ukrainska utbrytarrepublikerna. Ett uttalande som upprepades av Vladimir Putin som i torsdags för en vecka sedan bjöd in den italienske premiärministern till överläggningar.

Den europeiska enigheten om sanktioner vilar på en bräcklig grund och tvingas Italien, som ett land i mängden, prioritera energisäkerhet före europeisk enighet kan det inte uteslutas att den europeiska enigheten inte blir så enig eller att sanktionerna blir så kännbara då Ryssland signalerar att de lika gärna kan sälja gasen till Kina istället för EU.

Inte bara Italien kommer att drabbas hårt. Även för Tyskland, som vägrar investera i bland annat kärnkraft kan priset för sanktionerna bli högt. De kommer att behöva välja mellan att ha varmt i bostäderna eller satsa resurser på militär upprustning.

Relaterat: Därför behöver Sverige en ny energiminister

Sverige har å sin sida förberett sig noga och under lång tid – två mandatperioder – inför denna situation. Sedan regeringen Löfven tillträdde har regeringen låtit släcka ned fyra kärnkraftreaktorer samtidigt som den tänkta ersättningen, vindkraft, dras med stora förseningar, är ojämnt fördelad över landet och har en så pass ojämn produktion att viktiga samhällsfunktioner riskeras. 

Sverige står även inför att riva upp till 1 900 vattenkraftverk som följd av Ibrahim Baylan (S) energiöverenskommelse vilket kommer förstärka effekten av den svenska regeringens förberedelser inför den uppkomna situationen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se