Så fjärrstyrs det fascistiska Partiet Nyans från Turkiet

Partiet Nyans afficher i Kulu, Turkiet, 2021. Läsarbild.
  • Onsdag 16 Feb 2022 2022-02-16
E-post 888

Allt fler menar att Partiet Nyans måste granskas inför den kommande valrörelsen. Och allt fler gör det. Partiet Nyans är det parti som kanske är tydligast med att löpa andra länders ärenden, i detta fall det nationalfascistiska och islamistiska Turkiet med AKP och dess president Erdogan.

Allt fler menar att Partiet Nyans måste granskas inför den kommande valrörelsen. Det är ett parti som ifrågasätter grundlagsskyddade rättigheter och som sprider en falsk bild av att hela det svenska samhället är genomsyrat av rasism menar riksdagsledamoten Gulan Avci, L. Avci, själv flykting från Turkiet menar att de många kopplingarna till extrema islamistiska och fascistiska organisationer borde mana till ytterligare bevakning och genomlysning.

Det fascistiska Partiet Nyans grundades av den förre centerpartisten Mikhail Yüksel efter att hans samröre med det nationalfascistiska turkiska regeringspartiet MHP:s ungdomsorganisation de Grå vargarna avslöjats. Yüksel menar idag att han inte haft de sympatierna utan hänvisar till de uppmaningar som han fått av sin far som är öppen med sina sympatier med MHP.

De Grå vargarna tillskrivs nära 700 mord på kurder, armenier, kommunister och andra turkiska oppositionella under förra seklet samt även mordförsöket på den framlidne påven Johannes Paulus II.

I sitt partiprogram och i flera uttalanden menar partiet att de är explicit ”Turkiet-vänliga”. Turkiet leds idag av president Recep Tayyip Erdogan och hans maktparti AKP som han varit ordförande för sedan 2001.

Under Erdogans tid vid makten, inledningsvis som premiärminister 2003 – 2014 och sedan dess som president har kännetecknats av en repressiv utveckling. Efter att inledningsvis genomfört en rad demokratiska reformer under den tidigare delen av hans tid i de olika ämbetena, främst de som föregick hans tid som premiärminister svängde Erdogan och har fört Turkiet i en allt mer repressiv riktning. Idag är Turkiet ett av världens farligaste länder för oberoende journalister att vara verksamma i. Turkiet befinner sig på plats 149 av 180 på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.

Presidenten och hans maktparti förfogar själva direkt över flera mediekanaler, bland annat tankesmedjan SETA som årligen presenterar EIR, European Islamophobia Report där två svenska professorer ansvarat för beskrivningen av Sverige.

Professor Mattias Gardell menade när han stod för den svenska delen att flera svenska offentliga personer såsom riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (ober) samt biträdande professor Aje Carlbom vid Malmö Universitet och då även Ledarsidorna.se skulle representera islamofobiska vanföreställningar. Dessa namngavs i rapporten som årligen har stor spridning och stort genomslag i muslimska länder. 

Samma länder där den pågående desinformationskampanjen nu fått stor spridning och som syftar till att smutskasta Sverige och svenska socialarbetare och urholka förtroendet för den svenska välfärdsmodellen.

Relaterat: Uppsalaprofessor presenterar falska uppgifter om islamofobi

Den senaste rapporten som även den präglades av stora direkta felaktigheter eller påståenden skrevs av professor Masoud Kamali. Bland annat påstår Kamali att Nationaldemokraterna under 2020 skulle utgöra en viktig komponent i det islamofobiska svenska nätverket. Nationaldemokraterna höll sitt sista årsmöte 2011 och upplöstes formellt för åtta år sedan, 2014. Vidare presenteras Nalin Pekgul, S, som ordförande för S-kvinnor i Kamalis sakframställan. Pekgul lämnade politiken och ordförandskapet för S-kvinnor 2011. Andra personer eller organisationer som nämns som ingående i det svenska islamofobiska nätverket är Per Gudmundson, Bulletin (även fast Kamali anger SvD som arbetsgivare), docent Magnus Ranstorp, Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni samt även flertalet svenska medieredaktioner.

Relaterat: Omfattande sakfel av svensk professor i rapport om islamofobi

Av övriga plattformar, och som givit Partiet Nyans både uppmärksamhet och stöd märks den statliga kanalen TRT World samt Albayrak Group som kontrolleras direkt av presidentens familj.

Relaterat: Så är Turkiet delaktigt i desinformationskampanjen mot Sverige.

Utöver detta kan Partiet Nyans räkna med stöd från de nio moskéer i Sverige som sorterar under den turkiska myndigheten Diyanet. Denna myndighet, med ens större budget än den turkiska underrättelsetjänstens, är en återkommande aktör vid allmänna val i de europeiska länder de är verksamma och driver moskéer eller kulturcentrum i. Detta åskådliggjordes så sent som inför valrörelsen 2018 av DN i ett längre reportage. Nio svenska moskéer, finaniserade av myndigheter har imamer som är utsända och betalda av turkiska staten. I uppdraget ingår att rapportera regimkritiker till Turkiet.

Diyanet Isveç Diyanet Vakfı

I Sverige företräds Diyanet av en stiftelse – Isveç Diyanet Vakfı – vars chef är tillsatt av Diyanet i Ankara. Följande nio svenska församlingar har turkiska statligt avlönade Diyanetimamer:

  • Turkiska Islamiska kulturföreningen i Botkyrka
  • Muslimska församlingen i Skärholmen
  • Islamiska kulturföreningen i Bredäng
  • Islamiska kulturföreningen i Haninge
  • Turkiska Islamiska kulturföreningen i Rinkeby
  • Islamiska kulturföreningen i Tensta
  • Islamiska kulturföreningen i Flemingsberg
  • Islamisk centrum i Göteborg
  • Muslimska församlingen i Malmö.

En rimlig slutsats med de nära banden som Partiet Nyans partiledare Mikhail Yüksel har med det turkiska regeringsunderlaget  samt den uppmärksamhet partiet fått i turkisk media  är att Turkiet kommer vara representerad av en stark närvaro i den svenska valrörelsen samt i de moskéer som kontrolleras av den turkiska staten.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se