Så urholkar Public Service förtroendet för sin egen nyhetsrapportering

Public Service: SR, SVT samt Utbildningsradion, UR.
  • Måndag 28 Feb 2022 2022-02-28
E-post 819

I händelser av krig och kris har Public service-bolagen SVT och Sveriges Radio ett särskilt beredskapsuppdrag. Ett uppdrag att ge allsidiga och neutralt framställda reportage om händelser som påverkar Sverige. En del av ryggraden i Sveriges psykologiska försvar. Men hur uppfylls detta uppdrag? Rapporteringen om flyktingsituationen i Polen vittnar om en starkt vinklad återgivning av olika händelseförlopp.

I händelser av krig och kris har Public service-bolagen SVT och Sveriges Radio ett särskilt beredskapsuppdrag. Företagen ingår i det svenska totalförsvaret. Det innebär krav på ett beredskapsarbete som utifrån en helhetssyn omfattar både fredstida kriser och höjd beredskap. Inte minst ska detta uppfyllas med en korrekt och allsidig belysning av olika händelser.

Regeringen skriver i sin proposition som reglerar sändningstillståndet för perioden 2020-2025 att

Den särställning public service-företagen har genom sin offentliga finansiering och sitt breda uppdrag i allmänhetens tjänst ger dem en särskild betydelse för samhällets krisberedskap

Sveriges Radios och Sveriges Televisions förmåga till snabb varnings- och informationsförmedling är en viktig del av programföretagens beredskapsuppdrag och kan vara avgörande för samhällets hantering av en kris. Regeringen delar Sveriges Televisions synpunkt att beredskapsuppdraget är bredare än att enbart omfatta varningar och informationsförmedling. Det är företagens uppdrag som helhet som bidrar till deras betydelse för samhällets krishantering i fred och vid höjd beredskap. Under perioder av stor påfrestning på samhället finns ett särskilt behov av bl.a. oberoende nyhetsförmedling och samhällsdebatt.

Den kris som det ryska anfallskriget mot Ukraina har inneburit har fått som effekt att stora grupper av flyktingar nu tar sig till Polen. Om detta har SVT Erika Bjerström rapporterat om.

Bjerström menar bland annat att under lördagen att

I Polen är det helt nya tongångar. Polens regeringsparti ” Lag och Rättvisa” valdes 2015 med en uttalad invandringskritisk politik, senast i januari byggde de stängsel mot Belarus för att hålla människor ute. Då sa man att den polska gränsen inte ska vara lika hålig som en schweizerost.

Med nya tongångar syftar Bjerström på den flyktingsituation som uppstod i september 2021 när stora grupper försökte ta sig in från grannlandet Belarus. 

Men Bjerström, som normalt fungerar som miljö- och klimatkorrespondent, nämner inte i något av fallen, vare sig då eller nu, att flyktingvågen 2021 var skapad av bland annat Belarus och Turkiet i syfte att skapa en press på EU. 

Migranterna som försökte ta sig in i EU 2021, som gav sken av att vara flyktingar, flögs in till Belarus och transporterades upp till den Belarusisk-polska gränsen.

Flyktingkrisen 2021 Belarus – Polen. Grafik: Wikipedia.

 

Flyktingarna som 2021 stod vid gränsen till Polen kom inte från Belarus utan hade Irak, Afghanistan, Syrien, Kongo-Brazzaville samt Ryssland som ursprungsland. De flögs in till gränsen från Bagdad, Dubai samt olika flygplatser i Turkiet. Bortsett från migranterna från Afghanistan finns det inga egentliga skäl att anta att dessa skulle ha andra skäl än ekonomiska. Belarusiska säkerhetsstyrkor skall ha pressat dessa migranter mot gränsen kunde bland annat BBC rapportera. BBC gav i sin rapportering en avsevärt bredare, och djupare, bild till allmänheten om hur situationen uppstått och hur andra intressen som belarusiska och turkiska byggt upp situationen.

Europakommissionen kritiserade främst Belarus för denna cyniska hantering av migranter. Något som vare sig Bjerström eller SVT berörde utan valde att ensidigt implicit kritisera Polen för de stängda gränserna utan att ge någon bakgrund till detta.

Idag står Europa inför en ny flyktingkris från Ukraina där länder som Polen nu tar de första vågorna. Samtidigt misstänkliggör SVT Polen för något som skulle kunna tolkas som att ha en generellt sett klandervärd flykting- och migrationspolitik. Detta genom att medge att Bjerström inte i något av fallen beskriver omständigheterna kring flyktingvågen 2021. En flyktingvåg som föranledde Polen att stänga sina gränser samt att Europakommissionen kritiserade de länder, bland annat Belarus, som låg bakom att skapa denna våg av migranter som sannolikt saknar asylskäl till EU.

Det går inte att slå ifrån sig tanken att SVT, i den europeiska kris som råder, förmedlar starkt censurerade eller omskrivna nyheter för att det skall uppfylla andra syften och ytterligare polarisera en  redan allvarlig situation.

En rapportering som i sin utformning ytterst riskerar att löpa Vladimir Putins ärenden. Som kan sägas vara upphovsman till den flyktingkris som råder.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se