Socialdemokratisk politik tillför ny social markör i utanförskapsområden

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Foto: Regeringen.se
  • Lördag 19 Feb 2022 2022-02-19
E-post 457

Regeringen avfärdar tanken på att ens utreda en begränsning för kusingifte. Med detta beslut stärks inte bara klanernas makt utan regeringen skapar nu förutsättningarna för att tillföra ytterligare en social markör i ett allt mer segregerat Sverige. Ökningen av barn med genetiska skador kan komma att bli överrepresenterad i områden som redan lider av segregation och klankultur.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) säger nej till ett förbud mot kusinäktenskap och menar att han inte ens kommer utreda frågan. ”Det innebär ju i praktiken att man förbjuder vuxna människor att gifta sig med vem de vill”, säger han till Ekot.

Det är vida känt utanför regeringskansliet samt Socialdemokraternas partihögkvarter Sveavägen 68 att kusinäktenskapen bär upp klankultur och hedersförtryck. Kusinäktenskap är det effektivaste sättet att hålla samman en klan, det skyddar klanen från att få sina ekonomiska resurser utspädda genom att behöva dela dessa med andra klaner.

Klankultur bygger dessutom på kusinäktenskap och hedersförtryck är en av dess konsekvenser. Det är ingen slump att Fadime Sahindal mördades av sin far för att hon vägrade att gifta sig med en kusin i Turkiet.

Det är ingen hemlighet att socialdemokraterna, av valtaktiska skäl, varit ett av de partier som i det längsta förnekat förekomsten av klankultur och hedersrelaterade brott. Morgan Johansson befäster bilden av ett parti som är medvetet omedvetet, eller omedvetet medvetet om klan- och hederskulturens olika mekanismer.

Det är dessutom förenat med medicinska risker att gifta sig med en alltför nära anhörig. Risker som är kända även i de regioner där kusingifte tillämpas. I många kulturer anses kusingifte (inavel) oacceptabelt, och det finns ofta regler och lagar mot att nära släktingar får gifta sig med varandra. Detta har bl.a. sitt ursprung i det medicinska (genetiska) argumentet att barn från nära släktingar är mer benägna att födas med s.k. recessiva genetiska tillstånd.

En av de vanligaste biverkningarna av inavel är även ett försvagat immunförsvar, vilket gör det svårare att bekämpa sjukdomar, och i sin tur också bidrar till en ökad dödlighet. Andra skador är mer av fysisk karaktär med vanställda leder eller nedsatt funktionalitet.

Barn från par som inte är släkt har cirka 2-3% risk att födas med en recessiv genetisk tillstånd, men risken är dubbelt så hög (4-6%) för barn till kusiner. Det finns en stark koppling mellan kusingifte och en ökad risk för genetiska störningar hos barn.

Detta har lett till att vissa regioner där kusingifte har en stark kulturell ställning  infört lagstiftning som betonar att släktingar ska söka genetisk screening, för att därmed försöka bekämpa den lokala ökade förekomsten av recessiva tillstånd, samt även öka medvetenheten om farorna med kusingifte. Senast förbjöd två regioner i Indien kusingifte för att minska frekvensen av dessa skador.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vill inte gå vidare och utreda hur den kanske enklaste åtgärden mot klan- och hederskultur, förbud mot kusingifte, kan implementeras. En avsevärt mindre tung och komplex åtgärd än de övriga verktyg som socialdemokraterna under stor vånda nu lägger på riksdagens bord. En enkel åtgärd hade annars varit att utvidga det krav som råder för äktenskap mellan halvsyskon, att sådant beviljas endast vid särskilda omständigheter. 

Morgan Johanssons inställning vittnar om att han och socialdemokraterna hellre tar risken att riskera folkhälsan, med en spridning av recessiva genetiska tillstånd hos främst utrikesfödda eller de med bakgrund från regioner som tillämpar kusingifte än att implementera det verktyg som skulle hota klanernas makt på riktigt.

Och adderar därmed på sikt ännu en social markör i ett allt mer segregerat Sverige där vissa områden kommer ha en överrepresentation av barn med recessiva genetiska avvikelser, med nedsatt funktionalitet, från födseln.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se