Svenska kyrkan – Ett teologiskt, ekumeniskt och moraliskt kalhygge

Kalhygge. Foto: Wikiwand
  • Fredag 4 Feb 2022 2022-02-04
E-post 1632

Det öppna brev som ärkebiskopen författat om den planerade gruvdriften i Kallak sätter ljuset på något som kommer känneteckna arvet efter Antje Jackeléns tid som ärkebiskop. Den kyrka som hon lämnar över till sin efterträdare är mest att betrakta som ett teologiskt, ekumeniskt och moraliskt kalhygge.

Efter att ärkebiskop Antje Jackelén och biskopen i Luleå stift, Åsa Nyström, skrivit ett öppet brev om det förestående regeringsbeslutet om gruvbrytning i Kallak eller inte reagerade det aktuella företagets styrelseordförande Sven-Otto Littorin, tidigare arbetsmarknadsminister (M) genom ett inlägg på Facebook.

 

Utöver att vare sig ärkebiskopen eller biskopen i Luleå tycks ha varit i kontakt med biskopskollegiet och förankrat utspelet om att en gruvbrytning skulle vara andligt ohållbar har inte dessa heller varit i kontakt med någon av Beowulfs företrädare vilket Littorin tydliggör.

Ärkebiskopen har i alla andra sammanhang annars varit tydlig med att det är den andres perspektiv som alltid måste tas in. Något som präglat och präglar Jackeléns tid som ärkebiskop. Jakob Wirén, teologisk sekreterare till ärkebiskopen i Svenska kyrkan, går så långt att han menar att kristna bör se profeten Muhammed som profet även inom den Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans egen tankesmedja Seglora kännetecknas av motsvarande slutsatser.

Perspektivet att hela tiden anpassa sig till den andre slår även igenom försvaret av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Muslimska brödraskapet är en religio-politisk fascistisk organisation som har sina rötter i samarbetet med nazismen på 1930-talet och som kom att fortgå ända tills stormuftin av Jerusalem, som var avlönad av Himmler, 1945 lämnade Berlin innan dess slutliga fall.

Relaterat: Kyrkan, vänstern och våldet – Treenigheten som överlevde

Under Jackeléns tid i ämbetet har samarbetet med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet fördjupats. Detta fördjupade samarbete har underlättats med att den tidigare statsminister Stefan Löfvens hustru Ulla suttit invald i Kyrkomötet som en av partiets tyngsta kyrkopolitiker. Även denna mandatperiod kommer Ulla Löfven sitta i Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Löfven var tidigare politisk sekreterare åt Carin Jämtin under den senares tid som partisekreterare. Jämtin är öppen med sitt medlemskap i Tro och Solidaritet och rekryterade under sin tid som biståndsminister Tro och Solidaritets tidigare ordförande Peter Wejderud som rådgivare.

Relaterat: Socialdemokraterna – 68-teologi och Muslimska brödraskapet

Idag samarbetar Svenska kyrkan öppet med flertalet av Brödraskapets nätverksorganisationer. Bland annat Islamic Relief, Ibn Rushd och Muslim Aid. Islamic Relief har i Tyskland och Holland förlorat rätten till statsbidrag samtidigt som hela dess styrelse, inklusive den svenske ordföranden Lamia el Amri, var tvugna att avgå efter att omfattande antisemitism kunnat avslöjas i flera av organisationens delar. El Amri återinträdde dock som vice ordförande bara ett dygn efter att hon tvingades avgå. 

Lamia el Amri är även verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd samt ordförande för Islamic Relief Sverige.

Svenska kyrkan är idag även aktuell ur ett internationellt perspektiv genom att driva frågeställning och opinion för att klassa staten Israel som apartheidstat. Något som inte bara har inneburit kritik från staten Israel utan även från Judiska centralrådet.

Det som tycks förena alla dessa frågor och situationer är att vare sig Svenska kyrkan eller ärkebiskopen i något fall tagit in andra perspektiv än sitt eget. I det öppna brev till regeringen är det uppenbart, när det läggs vid sidan av Beowulfs styrelseordförandes redovisning av sakläget att den andres perspektiv inte tagits in med de rena sakfel, lätt kontrollerbara, som genomsyrar Svenska kyrkans hållning.

Relaterat: Operation “Rädda Jackelén”

Det öppna brevet sätter ljuset på något som kommer känneteckna arvet efter Antje Jackelén som ärkebiskop. Då hon fullbordade den resa som 68-kyrkan sådde fröet till i Svenska kyrkan och som kom att kultiveras av ärkebiskop KG Hammar till att bli vad den är idag.

Ett teologiskt, ekumeniskt och moraliskt kalhygge. Där endast ett fåtal rakryggade präster står ensamma kvar i ett annars förstört landskap.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se