Svenska kyrkans ledning sprider #fakenews och desinformation

Svenska kyrkan logo/ärkebiskop Antje Jackelén. Foto Wikipedia. Montage.
  • Fredag 18 Feb 2022 2022-02-18
E-post 717

Kritiken mot Svenska kyrkans samarbeten inom ramen för interreligiös dialog bemöter ärkebiskopen med att det som framförs är pseudovetenskap. Men tvärtom är kunskapsläget  gott om vilka organisationer och personer som Svenska kyrkan under Antje Jackelén fördjupat samarbetet med under hennes tid i ämbetet.

I en intervju i Kyrkans tidning resonerar avgående ärkebiskop Antje Jackelén kring sina interreligösa projekt, nu aktuellt med dialogveckan ”A week with neighbours”.

Svenska kyrkan och ärkebiskop Antje Jackelén har fått hård kritik för en del av de muslimska kontakter som ökat under Jackeléns tid i ämbetet. Det som kritikerna främst riktar in sig på är att Svenska kyrkan indirekt skulle stötta den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet genom att samarbeta med biståndsorganisationerna Islamic Relief och Muslim Aid samt studieförbundet Ibn Rushd. Ärkebiskopen menar att

– Svenska kyrkan har aldrig haft något samarbete med Muslimska brödraskapet – och det ska vi inte ha! Vi tar självklart avstånd från förtryck, våld och terror oavsett vem som står bakom, säger Antje Jackelén.

Detta är en direkt osanning från Jackelén samt därmed Svenska kyrkans lednings och kyrkostyrelsens sida. Samarbetet är väl dokumenterat och med parter som själva vitsordat sina sympatier, tillhörighet och affiliering med Brödraskapet.

Jackelén bjöd in imamen vid Stockholms moské, Mahmoud  Khalfi, att högläsa ur koranen, vid minneshögtiden 2018 som skulle hedra minnet av terroristen och mördarens offer. Mahmoud Khalfi är fortfarande imam i Stockholms moské och har vid flera tillfällen offentligt deklarerat sina sympatier med Muslimska brödraskapet i såväl svensk som internationell media. 

Det i grunden fascistiska Muslimska brödraskapet delar målsättning, om än inte nödvändigtvis metoder, med den Islamiska Staten.

Relaterat: Arvet efter Jackelén: En fortsatt radikalisering av Svenska kyrkan

Med tanke på Khalfis val av texter, som han läste ur Koranen vid högtiden innebar det inte bara ut som ett hån mot offren, utan som en direkt uppmaning till de deltagande om kapitulation inför den ideologi som låg bakom skändligheterna på Drottninggatan visar textanalyser av de aktuella surorna.

Relaterat: Terrordådet på Drottninggatan – En fadd eftersmak

Med tanke på att Khalfi själv vitsordar sina sympatier bör resten av Jackeléns försvarslinje falla platt eller i allt väsentligt ha låg trovärdighet när hon hänvisar till att de uppgifter som kommit fram är ett resultat av pseudovetenskap. Alternativet är att  Jackelén i sådana fall menar att Khalfi medvetet ljuger om sina egna sympatier och sin tillhörighet med Brödraskapet.

Vad avser Svenska kyrkans hyllningar till Islamic Relief bortser Jackelén från att en tidigare imam vid Stockholms moské dömts för terroristbrott samt att moskén vid ett flertal tillfällen dels sålt, dels distribuerat litteratur som dömts för hets mot folkgrupp samt att Muslimska brödraskapets andlige ledare bjudits in till Stockholms moské och uttalat starkt hatiska åsikter mot judar i sin predikan.

Relaterat: Islamic Reliefs blodiga historia avslöjad

Såväl Islamic Relief som Ibn Rushd har dessutom stått som arrangörer för ”Muslimska familjedagarna” (dessa lades ned 2019) som under 10 års tid konsekvent och strukturerat bjudit in internationellt kända sharia- och jihadistpredikanter.

Bara denna förteckning över inbjudna föreläsare föranledde Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor att dra in, och återkräva, statsbidraget till den tredje av de organisationer som stod för värdskapet. Sveriges Unga Muslimer, SUM.

Efter att dom vunnit laga kraft i juni 2020 valde SUM att upplösa föreningen men utan att betala tillbaka statsbidraget om 1,4 miljoner kronor. Ärendet ligger sedan november 2020 hos Kammarkollegiet som valt att endast söka en förening som inte längre existerar för indrivning trots att styrelsen har ett personligt ansvar.

SUM garanterade Skatteverket att inga skulder existerade trots den fällande domen i Förvaltningsöverdomstolen.

Med andra ord; kunskapsläget är gott om vilka organisationer och personer som Svenska kyrkan under Antje Jackelén fördjupat samarbetet med under hennes tid i ämbetet och inte något som helst resultat av pseudovetenskap.

Tvärtom baseras kunskapsläget på dels egna uttalanden, dels på laga kraft vunna domstolsbeslut. Vilket är allt annat än den pseudovetenskap som ärkebiskopen vill göra gällande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se