Så killgissar Carl Bildt om Nato

Socialdemokraterna Logo / Carl Bildt. Foto: Wikipedia
  • Torsdag 17 Mar 2022 2022-03-17
E-post 427

Den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt menar i en opinionsartikel i Washington Post att Socialdemokraterna kan komma att svänga i Nato-frågan då den nya generationen står för andra värderingar. Artikeln, som sannolikt får stort internationellt genomslag, är dock mer uppbyggd kring killgissningar från en handelsman i olja än en faktabaserad analys av socialdemokratins utveckling under senare år.

Den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt menar i en opinionsartikel i Washington Post, som refereras i Expressen, att allas ögon nu är på Socialdemokraterna som befinner sig i en ”svag” minoritetsregering, en regering som varit starkt emot att närma sig Nato för bara några veckor sedan.

”Partiet kommer nu få se en kamp mellan en äldre generation och de yngre som ser på världen med nya ögon.”, 

skriver Bildt och menar att det skulle kunna bidra till en helomvändning, samtidigt som han liknar situationen vid tiden för Sveriges intåg i EU på 90-talet.

Carl Bildt är tidigare partiledare för Moderaterna och var Sveriges statsminister 1991-1994. Efter att han lämnade statsministerposten var han bland annat FN:s höge sändebud i konflikten på Balkan under 1990-talet och efter det närmade han sig olje- och gasindustrin. Han var bland annat styrelseledamot i det ryska holdingbolaget Vostok Nafta vars största innehav under denna tid var i energibolaget Gazprom. Gazprom har beskrivits som ett av Vladimir Putins viktigaste och mest lönsamma bolag inom energisektorn som bland annat äger gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2 som ligger nära svenskt territorialvatten i den ”Vita zonen” öster om Gotland.

Huvudägare är ryska staten med 50,002 procent av aktierna. Gazprom står idag för huvuddelen av den naturgas som förbrukas i Öst- och Centraleuropa. Gazprom står för runt 11% av all världens naturgasproduktion.

Carl Bildt lämnade Vostok Nafta i samband med att han utnämndes till utrikesminister av Fredrik Reinfeldt 2006.

En bedömning på lösan sand

 

Carl Bildts identifikation av socialdemokraternas vägval i Nato-frågan som avgörande är med en sannolikhet gränsande till visshet korrekt.

Men han har bara rätt i en del av själva sakfrågan, det socialdemokratiska partiets inställning till Nato vad avser den äldre generationen i allmänhet och då den generation som representeras av Pierre Schori, den tidigare diplomaten Sven Hirdman, Maj Britt Theorin, Margot Wallström med flera men även generationen under som bäst representeras av Carin Jämtin och Tro och Solidaritets tidigare ordförande Peter Weiderud. I detta kluster, som format svensk utrikespolitik sedan mordet på Olof Palme 1986 är Nato-motståndet kompakt.

Detta kluster kännetecknas av postmarxistiska ideal med en starkt apologetisk syn på Kreml samt återkommande felbedömningar av rysk aggressionspolitik.

När Sven Hirdman intervjuades i Dagens Nyheter menade han att, trots den pågående invasionen av Ukraina, att med undantaget Ukraina Ryssland inte är en aggressiv stormakt som utgör ett hot mot grannar som Finland, Sverige eller Baltikum. Ryssland har inga ”territoriella behov”, menar Hirdman trots att Ryssland markerat att de inte utan reaktioner kommer låta en svensk medlemsansökan till Nato passera.

Detta kluster har och har haft en stor påverkan på inte bara Olof Palmes Internationella Center utan även socialdemokraternas sidoorganisationer Tro och Solidaritet samt inte minst ungdomsförbundet SSU.

SSU-ordföranden i Örebro stad samt ledamot i distriktsstyrelsen, Pelle Frid, är en tydlig representant för hur den politiskt aktiva kommande generationens makthavare resonerar i sakfrågan. I en tweet fyra dagar innan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina menade han att skulden för en eventuellt krig låg endast på USA.

Starkt motstånd i sidoförbunden och på UD

 

Motståndet mot ett svenskt Nato-medlemskap är kompakt inom sidoorganisationen Tro och Solidaritet som även 2014 när Ryssland annekterade Krim menade att rysk aggressionspolitik inte är skäl för att närma sig Nato. Det är ingen hemlighet att Tro och Solidaritet dominerar de grupper i partiet som engagerar sig i utrikespolitiska frågor samt även har tagit klivet in på Utrikesdepartementet.

Den tidigare ordföranden Peter Weiderud är idag opolitisk tjänsteman i form av kansliråd på enheten för konflikthantering. Andra mer framstående medlemmar i Tro och Solidaritet är Stefan Löfvens tidigare utrikespolitiska rådgivare Aleksander Sassan Ahklagi. 

Ahklagi har bland annat genomgått utbildningar vid Teherans universitet, som är reserverat för till den iranska regeringen regimtrogna studenter samt UD:s diplomatprogram. Han tjänstgör för närvaande som förste sekreterare vid den svenska beskickningen till Afghanistan men placerad i Stockholm.

Irans relationer med Kreml samt inställning till USA och Nato är vida känd även utanför diplomatiska kretsar.

Vad exakt det är som gör att Carl Bildt gör bedömningen att den yngre generationens socialdemokrater skulle vara mer positivt inställd till Nato i allmänhet och USA i synnerhet än det kluster som representeras av Sven Hirdman, Pierre Schori, Margot Wallström, Carin Jämtin med flera och som idag återfinns i SSU  är okänt. Även för medlemmar i socialdemokraterna.

Carl Bildt är, såvitt känt, inte medlem i Socialdemokraterna. Än mindre partiaktiv i någon av de sidoorganisationer som är de mest fientligt inställda till USA och försvarsalliansen Nato.

Sett till utvecklingen i såväl SSU som Tro och Solidaritet och USA-fientligheten har motståndet mot västerländsk form av demokrati tvärtom ökat bland partiaktiva i sidoorganisationerna på senare år. En utveckling och inställning till Nato som även etablerat sig bland tjänstemän som Ahklagi med flera på Utrikesdepartementet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se