Desinformationskriget har nått Sverige

  • Onsdag 2 Mar 2022 2022-03-02
E-post 696

Vi, och Europa, går nu in i mörka tider. Mörka tider där information och desinformation kommer blandas med varandra i syfte att styra opinionen i olika riktningar. Statsministern har helt rätt sin uppmaning av att vara vaksam. Att källkritiskt tänkande är avgörande för vår motståndskraft. En uppmaning som även borde gälla journalister i allmänhet och de som jobbar inom Public Service i synnerhet.

Under gårdagens tal till nationen underströk statsminister Magdalena Andersson (S) vikten av att vara vaksam mot desinformation. 

För egen del har jag tills vidare valt bort Sveriges Televisions rapportering och tittar endast på den vid direktsändningar efter att SVT:s Erika Bjerström rapporterat från den polska gränsen under helgen.

Den kris som det ryska anfallskriget mot Ukraina har inneburit har fått som effekt att stora grupper av flyktingar nu tar sig till Polen. Bjerström menade bland annat att under lördagen att

I Polen är det helt nya tongångar. Polens regeringsparti ” Lag och Rättvisa” valdes 2015 med en uttalad invandringskritisk politik, senast i januari byggde de stängsel mot Belarus för att hålla människor ute. Då sa man att den polska gränsen inte ska vara lika hålig som en schweizerost.

(Red:s fetmarkering)

Med nya tongångar syftar Bjerström på den flyktingsituation som uppstod i september 2021 när stora grupper försökte ta sig in från grannlandet Belarus. 

Men Bjerström nämnde inte i något av fallen, vare sig då eller nu, att flyktingvågen 2021 var skapad av bland annat Belarus och Turkiet i syfte att skapa en press på EU. Att bilderna från 2021 som förmedlades var starkt regisserade och syftade till just det som statsminisntern varnar för. Desinformation i syfte att splittra.

Migranterna som försökte ta sig in i EU 2021, som gav sken av att vara flyktingar, flögs in till Belarus och transporterades upp till den Belarusisk-polska gränsen. Detta agerande från Belarus och Turkiet fick stark kritik från bland annat Europakommissionen. Det kunde bland annat BBC rapportera. BBC gav i sin rapportering en avsevärt bredare, och djupare, bild till allmänheten om hur situationen uppstått och hur andra intressen som belarusiska och turkiska byggt upp situationen.

Ett aktuellt exempel från gårdagen är när SVT tar in en retorikexpert som på fullt allvar menar att det pågår ett inbördeskrig i Ukraina. Inte det resten av världen konstaterat – ett ryskt aggressivt anfallskrig.

Eksvärd bad senare om ursäkt för sin felsägning men skadan var då redan skedd.

Egen källkritik avgörande för att förstå

 

SVT utelämnade med andra ord viktig, helt avgörande, information för de svenska tittarna om att framför allt Belarus varit delaktiga i att spänningen i Östeuropa steg samt gav rapporteringen då en sådan inramning att nyheten visade uppenbara likheter med det som brukar kallas för ”Alt Facts” och ”Fake News”. SVT:s agerande är allvarligt ur flera perspektiv. 

De nationella kanalerna en central del i svensk kriskommunikation. Utöver SVT:s nyhetssändningar är SR P1 och SR P4 (lokalradion) centrala för att nå ut till medborgarna med snabb och tillförlitlig kriskommunikation.

SVT producent och journalist val av att uteämna bakgrundsinformation gör det svårare för tittarna, de tittare som inte följer nyhetsflödet i ett vidare perspektiv eller kontrollerar hur bland annat Europakommissionen agerar, att förstå vad som sker idag vid den polska gränsen. 

SVT rapportering i det specifika fallet från områden som affekteras av kriget ger i varje fall mig intrycket av att vara mer av personligt färgad åsiktsproduktion än faktisk nyhetsrapportering.

Själv kan jag inte slå bort tanken på att Belarus agerande var ett led i det vi ser utspelas idag genom Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Att på ett tidigt stadium misstänkliggöra Polen som opålitlig och klandervärd EU-medlem. En bild som SVT valde, medvetet eller ej, att spela med i.

Polen ligger i den sfär som Ryssland gör anspråk på.

Bjerström är en uttalad miljökorrespondent och har en bakgrund från att under två år, 1986-1988, arbetat för Green Progressive Alliance i Bryssel, den partigrupp i Europaparlamentet som organiserar de europeiska miljöpartierna. Efter flytten till Sverige gick hon vidare till bland annat DN och är sedan 1997 anställd på SVT. Idag är Bjerström global klimatkorrespondent på SVT. 

Bjerströms politiska bakgrund i Bryssel, även om den ligger långt bak i tiden, får aldrig tittarna någon information om.

Och av just det här skälet anser jag att journalister, även inom Public Service, ska vara tydligare med sina politiska preferenser. Det för att undanröja alla misstankar om att rapporteringen kan vara politiskt färgad. Genom transparens kan då tittare och läsare själva selektera informationen alternativt göra egna källkontroller.

Vi, och Europa, går nu in i mörka tider. Mörka tider där information och desinformation kommer blandas med varandra i syfte att styra opinionen i olika riktningar. Statsministern har helt rätt i sin omsorg om detta. Uppmaningen att vara vaksam.

Mina huvudsakliga källor för att följa kriget i Ukraina bygger främst på Sveriges Radio (både P1 och P4), Deutsche Welle, France 24 samt BBC. Jag kompletterar nyhetsflödet med al Jazeera, väl medveten om den propaganda som från tid till annan finns i kanalen. Al Jazeera kontrolleras av Qatar och dess arabisktalande kanal al Jazeera Arabic utgör Muslimska brödraskapets kanal för mission och propaganda.

Turkiska TRT World följer jag uteslutande för att följa hur Turkiets president Erdogan beskriver situationen. TRT World har tidigare deltagit i omfattande desinformationskampanjer, bland annat den som riktades mot Sverige och svenska socialtjänster som anklagade Sverige för att kidnappa muslimska barn. Turkiets hållning i kriget är tillsvidare oklar. Erdogan har kommunicerat att han inte vill se några egentliga förändringar av de regionala maktförhållandena.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se