Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen

Skidåkare / Ukrainska flyktingar vid tågstationen i Przemyśl. Polen. Foto: Wikipedia / Mirek Pruchnicki för Wikipedia.
  • Söndag 6 Mar 2022 2022-03-06
E-post 783

Livet och vardagen på Utrikesdepartementet för ”Dirty Dozen” visar sig vara helt opåverkat av den största europeiska krisen sedan andra världskriget. Flertalet ansvariga chefstjänstemän som på ett normalt fungerande departement skulle varit i tjänst dygnets alla timmar tillbringade istället den första veckan av Vladimir Putins anfallskrig mot Ukraina på After-ski i de svenska fjällen.

Livet och vardagen på Utrikesdepartementet för ”Dirty Dozen” visar sig vara helt opåverkad av den största inte bara europeiska utan även globala krisen sedan andra världskriget.

Relaterat: Regeringar kommer och går – Dirty Dozen består

Sedan Ryssland den 24 februari inledde ett anfallskrig har alla andra europeiska motsvarande funktioner gått upp i högsta beredskap utom det svenska. Det för en yttre betraktare uppenbara. Det mest uppenbara att inga yttre kriser kan rubba det dagliga livet är hur den tidigare biståndsministern Per Olsson Fridh (MP) i praktiken rekryterade sig själv till generaldirektörsämbetet på Folke Bernadotte Akademien innehåller ytterligare detaljer som till och med skulle få Vladmir Putin att rodna i Kreml.

Ansökningstiden för tjänsten gick ut i januari förra året. Av de c.a 30 personer som innan sökt tjänsten, främst ur Dirty Dozen, hade ett antal intervjuats och minst ett namn var klart för tillsättning och hade förts upp på den ärendelista som skulle föredras regeringen. Men detta stoppades i sista stund av bland annat FN-enhetens chef samt den tidigare kabinettssekreteraren Annika Söder som fortfarande tjänstgör på UD. Istället fördes Olsson Fridh fram som då kunde runda samtliga sökanden i ett yttre spår.

Olsson Fridh hade, av naturliga skäl, aldrig sökt tjänsten när ansökningstiden gick ut då han själv var minister vid det tillfället.

I övrigt kunde expeditionschefen medge att flera av de som ingår i nätverket Dirty Dozen istället för att hantera krisen som uppstod med Vladimir Putins anfallskrig medge att flera chefer, på olika nivåer, kunnat beviljas semester istället.

After-Ski istället för arbete

 

På vissa avdelningar fanns inte ens en ordinarie chef på någon nivå närvarande under förra veckan vilket väckt en viss förvånad irritation hos de tjänstemän som blev lämnade att försöka rädda ansiktet på utrikesministern inför andra länder och multilaterala samarbetsorganisationer såsom Nato och EU. För att en enhetschef på UD skall kunna ta ledigt krävs godkännande av expeditionschefen. 

Såväl chefen för FN-enheten som enheten för Europeisk säkerhet tillbringade istället tiden i skidbackarna och på after-ski.

Dessa fick sällskap av chefen för migrationsfrågor på justitiedepartementet samtidigt som EU och andra har disskuterat massflyktsdirektivet. Hon har tidigare explicit ifrågasatt om ukrainska flyktingar verkligen är flyktingar som skall medges asyl vilket då följer partilinjen i stort.

Gemensamt för dessa tjänstemän är även, som valt att istället för att hantera Ukraina-krisen tagit semester, är att de med en sannolikhet gränsande till visshet kommer slippa repressalier då deras prioritering av ledighet istället varit förankrat på högsta nivå.

Dessa tjänstemän har, erfar Ledarsidornas källor på UD hållit sig nödtorftigt orienterade genom mobiltelefonsamtal där såväl hemlig som kvalificerat hemlig information om Sveriges bi- och multilaterala relationer och samarbeten utbytts. Samtal som med lätthet kunnat spelas in av den ryska underrättelsetjänsten.

Det är dock okänt om utrikesminister Ann Linde och / eller statsminister Magdalena Andersson varit fullt ut orienterade.

Även om en yttre betrakatare kan tro att dessa under måndagen kommer fokusera på att komma ikapp inom sitt respektive ansvarsområde, efter att ha varit frånvarande under hela krisen, är det dock långt ifrån säkert. 

Dessa personer hör i huvudsak till de som skolats in av den tidigare biståndsministern Pierre Schori (S) eller hans lärjungar.

Dessa tillhör alla den Castro-vänliga och i förlängningen Moskva-trogna falang som byggdes upp av bland annat Schori i Socialistinternationalen under 1970- och 80-talen. Bland dessa märks bland annat Margot Wallström (S) och Maj Britt Theorin (S) som var uttalade motståndare till det s.k. värdlandsavtalet i likhet med Schori. Hade denna falang vunnit striden om detta, att inte signera samarbetsavtalet med Nato, hade Sverige idag varit en lydstat till Kreml i likhet med Belarus.

Att Schori har agerat för Kremls intressen om att omge Ryssland med buffertstater blev tydligt redan 1981 då han inför Socialistinternationalen menade att Sovjetunionen legitimt kunde invadera Polen om behov skulle uppstå i samband med de polska varvsarbetarnas strejk i Gdansk.

Relaterat: Schori backade upp Sovjetunionens invasionsplaner av Polen

De som ingår i denna falang på på Utrikesdepartementet, vilket i praktiken ett krav för att ingå i Dirty Dozens inre ideologiskt mer renläriga kärna med alla de skattefinansierade och främst skattefria förmåner det sedan innebär är explicita motståndare till varje närmande till Nato.

Mer sannolikt är att de nu kommer fokusera på att försöka göra allt för att Sverige skall kunna undvika ett svenskt Nato-medlemskap.

Relaterat: UD-upproret – Så arbetade Dirty Dozen

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se