Muslimska brödraskapets svenska historia – En sammanfattning

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Torsdag 31 Mar 2022 2022-03-31
E-post 814

Bilan Osman, Tidningen ETC, utlovade tidigare i mars en omfattande granskande artikel i ETC om kopplingarna mellan Muslimska Brödraskapet och studieförbundet Ibn Rushd samt om Brödraskapet verkligen var en antisemitisk organisation. Frågan är aktuell eftersom kulturminister Jeanetter Gustafsdotter (S) nu ser ut att ha inlett ett intimt samarbete med Brödraskapets huvudsakliga säte och organisationskärna i Sverige.

Bilan Osman, Tidningen ETC, utlovade tidigare i mars en omfattande granskande artikel i ETC om kopplingarna mellan Muslimska Brödraskapet och studieförbundet Ibn Rushd samt om Brödraskapet verkligen var en antisemitisk organisation. Avslöjandena, utlovar Osman, kommer vara mörka och hon implicerar att artikeln eller artikelserien kommer ställa det aktuella forskningsläget på ända.

Frågeställningen är aktuell ur flera perspektiv efter det att regeringen nu ser ut att omfamna och ta in Stockholms moské i sin krets av rådgivare. I torsdags förra veckan gästade kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) moskén och togs emot av bland annat imam Mahmoud Khalfi vilket såväl Sameh Egyptson som opinionsbildaren Rebecca Uvell uppmärksammat.

Otvisteligt om Muslimska brödraskapet

 

Att nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet är etablerat i Sverige är otvisteligt idag och styrks av skriftliga urkunder (källor) samt uttalanden från nätverksklustrets olika företrädare.

Även att nätverket utgör en radikaliserande mlljö bör anses vara höjt över allt tvivel och där Stockholms moské vid sidan av moskéerna i Vivalla, Gävle och samt Bellvue i Göteborg är bland Sveriges mest radikala miljöer bör även det kunna läggas fast. Samtliga av dessa har en lång historia av inte bara antisemitiska och misogyna utspel utan har alla på ett eller annat sätt utgjort miljöer för radikalisering så att församlingsmedlemmar tar steget över till Islamiska staten samt al Qaida.

Stockholms moské har i detta sammanhang en egen historia som går tillbaka till tidigt 1990-tal där radikaliseringen ständigt varit närvarande. Moskén, eller i mer formella termer Islamiska Förbundet i Stockholm har utgjort det organisatoriska nav som nätverket expanderat ur.

Efter murens fall 1989 och i samband med att allt fler kunde resa mer obehindrat i världen genomfördes 1990 ett möte mellan Brödraskapets nordamerikanska nätverksorganisation CAIR, Council on American–Islamic Relations, på hotell Malmen i Stockholm. Med på mötet var vad som idag kan konstateras samtliga aktiva i Brödraskapets svenska kluster. Syftet med mötet var att inleda den kompetensöverföring mellan CAIR och det som skulle bli det svenska nätverkets kärna av hur ett effektivt kluster av Brödraskapet kontrollerade organisationer skulle kunna byggas upp i Europa och i Sverige. 

Den slutrapport som sedan distribuerades ut nedtecknades av Mehmet Kaplan, då 19 år gammal. Denna rapport kommer ligga som faksimil som en av Brödraskapets egna urkunder i Johan Westerholms kommande uppföljare av ”Islamismen i Sverige”, med titeln ”Ur askan”, vars utgivningdatum kommer ligga under augusti.

Resultatet blev bland annat att Islamiska Förbundet i Stockholm, grundat 1981, fick en tydlig roll i expansionen och som hade sina lokaler på Ringvägen 137 i en källare. Denna moské kom att omfatta besökare och församlingsmedlemmar så som Mahmoud Aldebe, under en tid ordförande för Sveriges Muslimska Råd, SMR, samt Mahmoud Khalfi, idag imam vid Stockholms Moské samt även en rad andra idag kända associerade till Muslimska brödraskapet i Sverige.

Mahmoud Aldebe, som senare gjorde en kortare sejour i Centerpartiet, vitsordade moskéns verksamhet för Världen Idags Marco Strömberg vid en intervju i tidningen ”Magazinet” 1993 där det visade sig att Aldebe själv försålde litteratur som bland annat manade till folkmord på judar författade av Hamas grundare. I samtalet, som beskrivits för Ledarsidorna i efterhand, beskrev Aldebe ingående Brödraskapets struktur i Sverige som korresponderar med hur Johan Westerholm beskriver det i ”Islamismen i Sverige”.

Aldebe kom senare att 2013 nedteckna och publicera denna beskrivning av Brödraskapets svenska struktur på hemsidan al Noor på arabiska för den arabisktalande publiken. Denna beskrivning, nedtecknad och publicerad, stämmer överens med hur bland annat MSB, Sameh Egyptson och Johan Westerholm senare har kommit att beskriva nätverket och i stor mån även finansieringsströmmarna där Aldebe särskilt framhåller Ibn Rushd funktion som finansiell källa.

Mahmoud Khalfi har vid flera tillfällen offentligt vitsordat Stockholms moskés ideologiska tillhörighet till Brödraskapet. Bland annat i tidningen ETC samt arabiskspråkiga Tunis News vilket avslöjades av Sameh Egyptson.

Islamiska Förbundets nyckelroll

 

Islamiska Förbundet i Stockholm kom 1995 att bilda Islamiska Förbundet i Sverige som svensk paraplyorganistation för Brödraskapets nätverk. Ur denna organisation bildas sedan studieförbundet Ibn Rushd, biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige samt Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) som idag bytt namn till Council of European Muslims (CEM). Allt i enlighet med organisationernas egna stadgar som tydligt beskriver instiftarens eller den grundande organisationens bakgrund.

FIOE/CEM är, enligt Brödraskapets andlige ledare, Brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Nätverket hålls ihop med personunioner och där FIOE/CEM:s kassör bland annat sitter i Granhedsgården AB:s styrelse tillsammans med Ibn Rushd ordförande Zana Muhammad. Granhedsgården förvärvades av Ibn Rushd för medel avsedda för folkbildning men överläts 2015 till 50 procent till Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS som samtidigt omvandlades till en stiftelse. 

Relaterat: Ibn Rushd band till Muslimska brödraskapet kvarstår intakt

Ordförande för IFiS var vid tidpunkten Ibn Rushds förbundsrektor Omar Mustafa som även var VD för Granhedsgården AB. Idag är Omar Mustafa styrelseledamot i Islamic Relief Sverige.

Utöver det som Rebecca Uvell redogör för finns ytterligare en rad detaljer kring verksamheten i Stockholm moské som kan sägas styrka bilden av att vara en av Sveriges mest radikaliserande islamistiska miljöer. Flera fall av insamlingar till terrororganisationer har kunnat avslöjas samt att en av moskéns främsta medlemmar anslöt sig till al Nusra-fronten som är en del av al Qaida i det syriska inbördeskriget.

Stockholms moskés tydliga band med al Qaida

 

Tarif al Sayyed Issa var öppen med sitt medlemskap i Brödraskapet, lika öppen som imam Mahmoud Khalfi har varit med Stockholms moskés hemmahörighet i Brödraskapet.

Tarif al Sayyed Issa lämnade Svergie 2015 för att ansluta sig till al Nusra-fronten och deltog bland annat i striderna om Idlib i Syrien. Detta beskrivs av al Sayyed Issa själv i en intervju publicerad av Carnegie Middle East Center 2015. Samtidigt med dessa strider genomförde fronten en etnisk rensning av kristna i staden där endast två kristna, ett äldre par, av uppskattningsvis 2 000 arabiska kristna mördades eller fördrevs. Det finns dock ingenting idag som tyder på att Tarif al Sayyed Issa varit delaktig i den etniska rensningen även om hans roll var befälhavare för en eller flera stridande enheter.

Tarif al Sayyed Issa dog på ett sjukhus i Turkiet i sviterna av de skador han fick av en bilbomb 2018 i Idlib. 

Samtliga av Tarif al Sayyed Issa´s söner är på olika sätt aktiva i moskén eller i de nätverksorganisationer som Brödraskapet byggt upp i Sverige.

Det finns andra exempel på hur pass radikal Stockholms moské är. 

Islamic Relief Sverige grundades av imam Haytham Rahmeh och Islamiska förbundet i Sverige 1993. Islamic Relief ingick redan från grundandet som en del av Islamic Relief Worldwide. Haytam Rahmeh var från början även imam vid Stockholms moské.

Innan Rahmeh anlände till Sverige studerade han till ingenjör i Bukarest. Rahmeh dömdes 1985 till tio års fängelse för sin delaktighet i förberedelserna inför ett terrorbrott men släpptes och utvisades från Rumänien efter att ha betalat motsvarande 174 500 Euros. Det var efter detta som han senare dök upp i Riga för att senare flytta till Sverige och bli svensk medborgare.

Idag leder Haytham Rahmeh enligt egna uppgifter Civilian Protection Committee i Syrien och sitter i  politbyrån i en grupp som kallas Failaq Al-Sham FSA. 2013 kunde Expressen avslöja Rahmehs inblandning i vapensmuggling.

Relaterat: Tidigare imam vid Stockholms moské dömd för terrorbrott

Failaq Al-Sham FSA ingår i den större Sham-legionen, en legion med sunni islamistiska och salafistiska grupperingar. En av Failaq Al-Shams intäktkällor är kidnappningar av kristna. Failaq Al-Sham deltog i striderna runt Idlib tillsammans med bland annat Fath-armén där en annan av Stockholms moskés församlingsmedlemmar tjänstgjorde som befälhavare. Tarif al Sayyed Issa.

Fath-armén är även den en del av al Qaida.

En annan organisation som Haytham Rahmeh kan sägas ha varit med och grundat är  “Muslimska Kvinnoföreningen” (MKF) 1995 där Haytham Rahmeh och hans fru Aiche bägge är grundare. Medgrundare till MKF inkluderar Latifa Dridi, hustru till dagens imam i Stockholms moské Mahmoud Khalfi, samt Lamia el Amri, idag ordförande för Islamic Relief Sweden samt vice ordförande för  Islamic Relief Worldwide. 

Lamia el Amri är även verksamhetsledare vid studieförbundet Ibn Rushd.

Alla dessa förhållanden och interdepenser finns noga beskrivet av inte bara Muslimska brödraskapets egna uttalanden utan även genom urkunder i form av presentationer som den av Mahmoud Aldebe på den arabiskspråkiga hemsidan al Noor. 

Med andra ord så är kunskapsläget om inte bara Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige och värderingar gott utan även hur nätverksorganisationen och klustret kommit att utvecklas fram tills idag. Allt beskrivet av Brödraskapet själva.

Ett kunskapsläge som det inte är rimligt att kulturminister Jeanette Gustafsdotter skulle känna till när hon besökte moskén i förra veckan.

Ledarsidorna har sökt kulturministern för en kommentar men hon har inte återkommit.

Frågorna som kulturministern inte ville besvara

Hej

Såg att kulturmininister Jeanett Gustafsdotter besökte Stockholms moské den 24 mars.

Stockholms moské är, enligt dem själva det fascistiska Muslimska brödraskapets huvudsäte i Sverige (Imam Mahmoud Khalfi själv i tidskriften ETC 2014 samt även Tunis News samma år).

Moskén har sedan starten i början på 1990-talet (inledningsvis låg den på Ringvägen 137) bland annat försålt litteratur som är att beteckna som hets mot folkgrupp, varit arena för Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quaradawi när han i predikan menade att civila israeler var legitima måltavlor för Brödraskapets väpnade kamp samt även rekryteringsbas för al Qaida.

Vad motiverar kulturministern att ge legitimitet till moskéns verksamhet?

Hur ser kulturmininstern på de ovan faktiska händelser, händelser och aktiviteter som otvisteligt ägt rum, som moskén stått som värd för?

Best regards

Johan Westerholm

Publisher and Editor in Chief Ledarsidorna.se

 

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Ur dagens artikel den av Mahmoud Aldebe 2013 nedtecknade beskrivningen av Brödraskapets svenska struktur (på arabiska). Denna överensstämmer med vad MSB, Sameh Egyptson och Johan Westerholm har kunnat styrka med andra källor.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se