Namn och nytt från Regeringskansliet

Rosenbad. Foto: Flickr
  • Lördag 19 Mar 2022 2022-03-19
E-post 518

Veckan har inneburit stor dramatik i Regeringskansliet. Statsministern stuvar om i sin närmaste krets av rådgivare samtidigt som de Iran-vänliga krafterna inom socialdemokraterna och UD bryter ny mark på SIPRI och befäster forskningsinstitutets apologetiska och i huvudsak naiva linje mot diktaturer.

Under veckan genomförde statsminister Magdalena Andersson (S) tre större personalförändringar. Två i kretsen kring sig själv och en för sin företrädare Stefan Löfven.

Regeringen utsåg i torsdags Oscar Stenström till ny statssekreterare hos statsminister Magdalena Andersson. Stenström kommer att ansvara för utrikes frågor och säkerhetspolitiska rådet. Oscar Stenström ersätter Karin Wallensteen från och med den 23 april.

Oscar Stenström har varit Sveriges ambassadör i Chile. Dessförinnan var han statssekreterare på Näringsdepartementet respektive Utrikesdepartementet.

Stenström är inte känd för den bredare allmänheten i någon vidare mening men har en lång tid bakom sig inom utrikespolitik. Han var under många år Urban Ahlins, tidigare talman och för närvarande Sveriges sändebud i Ottawa, Canada, politiske sekreterare. Signalen är tydlig inom Regeringskansliet och i relation till Utrikesdepartementet:

Andersson kommer knyta många av de utrikespolitiska besluten närmare sig själv än tidigare. Samma modell som Göran Persson tillämpade efter mordet på Anna Lindh. Det går inte att bortse från “Den Gamle på Torp”s osynliga hand i händelseutvecklingen och i kretsen kring Andersson.

Stenström ersätter Karin Wallensteen som regeringen samtidigt utsåg till ny ambassadör i Brasilia. Tidigare var Wallensteen chef för Enheten för utrikes- och EU-frågor i SB. Karin Wallensteen har även tjänstgjort vid ambassaderna i Brasilia och Addis Abeba liksom vid olika enheter i UD samt på Jordbruksdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Wallensteen är att beteckna som en semipolitisk tjänsteman som glider över gränsen som opolitisk tjänsteman i borgerliga ministärer för att återfinnas som politisk tjänsteman i socialdemokratiska. Wallensteen anses ligga den identitetspolitiska falangen inom socialdemokraterna närmast. 

Att Andersson byter ut Wallensteen mot Stenström är en tydlig signar om färdriktningen och även om Wallensteen har en tidigare erfarenhet från beskickningen i Brasilia så är även symboliken tydlig – Wallensteen flyttas i praktiken ett halvt varv runt jorden bort från den svenske statsministern men samtidigt till en position som Wallensteen är formellt kompetent till.

SIPRI – KGB:s gamla lekplats och idag arena för mullorna i Teheran

 

Den tredje utnämningen, den av Stefan Löfven till ordförande till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, fattades efter enhällig nominering från SIPRI. Utnämningen har beretts av Utrikesdepartementet och utrikesminister Ann Linde menar att 

I ett hastigt försämrat säkerhetsläge är tillförlitlig oberoende information och analys avgörande. Stefan Löfvens erfarenheter och gedigna kontaktnät garanterar SIPRI:s fortsatt starka internationella position och viktiga arbete för fred och säkerhet.

Stefan Löfven har som senast kommenterat det globala säkerhetsläget för Örnsköldsviks Allehanda i relation till Vladimir Putin och Ryssland med att

”Vi har varit för naiva”.

Andra områden som Löfven under sin tid som statsminister blev överraskad av var dels migrationens effekter, dels gängbrottslighetens utbredning. Stefan Löven tillträder som ny styrelseordförande för SIPRI den 1 juni 2022. Nuvarande styrelseordförande ambassadör Jan Eliasson lämnar sitt uppdrag när förordnandet löper ut den 31 maj 2022

SIPRI

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) eller Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) är ett internationellt forskningsinstitut baserat i Stockholm som tillhandahåller data, analys och rekommendationer om väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. Forskningen baseras på öppna källor och riktar sig till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten.

SIPRI:s organisationssyfte är att bedriva vetenskaplig forskning i frågor om konflikt och samarbete av vikt för internationell fred och säkerhet, med mål att bidra till en förståelse för villkoren för en fredlig lösning av internationella konflikter och för stabil fred.

SIPRI grundades på initiativ av Tage Erlander 1966 och en utredningskommission bestående av Alva och Gunnar Myrdal formade sedan verksamhetens huvudsakliga inriktning.

SIPRI har under åren kommit att fokusera vid bland annat nedrustningsfrågor och över tid stått under bland annat KGB:s inflytande vilket Bo Theutenberg beskrivit i sina dagböcker från UD.

På senare tid har institutet intagit en apologetisk relation till flera diktaturer, bland annat Iran. Den nuvarande och avgående ordföranden Jan Eliasson bjöd 2019 bland annat in den iranske utrikesministern Dr Mohammad Javad Zarif till institutet. Det samtidigt som det kunde avslöjas att Iran med Nordkoreas hjälp kunnat runda JCPOA, det avtal om bland annat sanktioner av Iran för att desarmera dess blivande kärnvapenkapacitet.

Hjärtligheten mellan de gamla vännerna, Jan Eliasson och Mohammad Javad Zarif, gick inte att ta miste på i den video som institutet publicerade.

Det är vida känt sedan lång tid att nordkoreanska kärnvapentekniker och andra vapenspecialister har ett intimt samarbete med den teokratiska diktaturen Iran. Bland annat omfattar samarbetet mellan Iran och Nordkorea utvecklingen av ballistiska missiler med kärnvapenkapacitet. Även handelsförbindelserna med Iran kom att utvecklas under Löfvens tid som statsminister.

Stefan Löfven har även tidigare valt rådgivare ur den iranska diasporan i Sverige varför utnämningen till ordförande för SIPRI inte är onaturlig. 

Hans tidigaste utrikespolitiska rådgivare var Sassan Aleksander Ahklagi som partiinternt närmast kom från Tro och Solidaritets förening Hjärta. Ahklagi har även ett års studier bakom sig vid universitetet i Teheran där endast regimlojala studenter erbjuds tillträde.

Ahklagi är idag förste sekreterare vid Sveriges beskickning till Afghanistan men är sedan talibanernas maktövertagande stationerad i Stockholm.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se