Nyfiken på fascism?

Partiet Nyans / Turkiets president Erdogan när han i valrörelsen 2018 gör tecknen för Muslimska brödraskapet och den fascistiska terrororganisationen Grå vargarna samtidigt. Montage.
  • Torsdag 3 Mar 2022 2022-03-03
E-post 545

Statsminister Magdalena Anderssons tal till nationen var lika mycket ett tal riktat direkt till socialdemokraterna inför valrörelsen. Talet innefattade även ett budskap som även innefattar en stramare politik, något som inte uppskattas av alla medlemmar. Medlemmar som nu visar en allt öppnare nyfikenhet inför etno-fascism.

Tisdagen den 1 mars höll statsminister Magdalena Andersson (S) tal från Sagerska huset med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget. Även om talet var riktat till nationen i allmänhet så var det i allra högsta grad ett tal riktat till det socialdemokratiska partiet med ett implicit, men samtidigt tydligt budskap:

Strama upp och håll ihop. Gillar du inte den nya sheriffen och färdriktningen? Då har du ett problem.

Sedan Magdalena Andersson tillträdde som ordförande för socialdemokraterna har partiet landat på eller strax över 30 procent i opinionsundersökningarna. En nivå som inte bara motiveras av ett nyhetens behag med en ny partiledare utan stabiliseringen är även ett resultat av att Miljöpartiet har lämnat regeringen och socialdemokraterna är friare att inte bara lägga fram egen politik utan även förhandla fram lagförslag som ligger närmare vad en majoritet av väljarna vill se.

Även om situationen i Ukraina, med det ryska anfallskriget, ändrat spelplanen så har partiet lämnat den identitetspolitiska inriktning som dominerade Stefan Löfvens huvudsakliga politiska linje. Något som välkomnats av väljarna. Lika välkommet har ett tydligt närvarande ledarskap varit som kommit att kontrastera mot Löfvens bitvis helt frånvarande men under hela perioden undfallande, oengagerade och svaga ledarskapsstil.

Inte uppskattat av alla

 

Detta har dock inte uppskattats av alla medlemmar, företrädare eller partifunktionärer. Flera av dessa har givit uttryck för detta redan i samband med kongressen då Andersson valdes, andra har väntat en tid för att se vart partiet tar vägen. Tydligast med denna frustration har Anna Ardin, tidigare förbundsledamot för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet varit.

I ETC redovisar hon skälen till varför hon efter en längre tids vånda lämnar partiet.

Detta har sammanfallit med det Turkiet-vänliga fascistiska Partiet Nyans tillväxt som lockat till sig flera företrädare. Andra har gått till Vänsterpartiet.

Bland de socialdemokrater som gått till Vänsterpartiet hör Muhamed Nuur. Vid valet 2018 blev han en av de verkliga ”kryssraketerna” i personvalet till riksdagen men väljer nu att lämna. Det är allmänt känt att Nuur kommer ta med sig tusentals röster till Vänsterpartiet från den valkrets han bor i – Järvafältet väster om Stockholm. Nuur har en omvittnat stark position och åtnjuter stor respekt från väljarna i detta område.

Bland de som istället valt det etno-fascistiska Partiet Nyans hör Ibrahim Ben Alaya, i Nyköpings kommunfullmäktige. Alaya har lämnat partiet för att gå med i Nyans, utan att lämna sin kommunala post. Han menar att det är för att invandrare kan engagera sig länge i Socialdemokraterna utan att få tillträde till tyngre positioner och skriver i Partiet Nyans sociala medier:

”Lämna! Lämna era partier som inte respekterar er.”

Senast att visa Partiet Nynas nyfikenhet är den tidigare ordföranden för Föreningen Hjärta, tillika Tro och Solidaritets tidigare politiske sekreterare Mattias Irving.

Irving har tillsammans med Ardin och den tidigare socialdemokratiske styrelseledamoten Omar Mustafa (fd förbundsrektor för Studieförbundet Ibn Rushd) grundat den fristående opolitiska föreningen Hjärta. Irving menar i en intervju i AiP att han inte stänger dörren för Partiet Nyans men vill veta mer om främst relationerna till Turkiet.

Relaterat: Så kontrolleras Partiet Nyans av Turkiet

Partiet Nyans är ett uttalat islamo-fascistiskt parti med nära band till det turkiska regeringspartiet AKP. Nyans vill bland annat skriva om regeringsformen för att ge muslimer en positiv särbehandling före alla andra medborgare. Bland annat kräver de att blasfemi-lagar införs vilket skulle innebära att Sverige tvingas till att överge inte bara FN:s deklaration om mänskliga rättigheter utan även det fördjupningstraktat som ICCPR innebär.

Ett traktat som garanterar såväl yttrande-, tryck- såväl som konstnärlig frihet för medborgarna i de stater som ratificerat detta. Sverige var i det arbetet drivande när traktatet antogs av FN:s generalförsamling 1971.

Relaterat: Så vill Partiet Nyans begränsa yttrandefriheten

Partiet Nyans partiledare har bland annat uppmanat till att bränna ner konstnären Lars Vilks livsverk ”Nimis” som står i begrepp att förklaras byggnadsminne.

Att flera socialdemokrater väljer att lämna efter partiledarskiftet och den tydlighet i ledarskapet som kommit som följd av detta är fullt normalt. Det som möjligen kan förvåna är att så pass många medlemmar visar sådan nyfikenhet eller håller öppet för ett uttalat fascistiskt parti när de sedan söker en ny politisk plattform.

Nyfikna på fascism?

Relaterat: Därför är Partiet Nyans ett fascistiskt parti

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se