Om Putin byts ut – Vad skulle hända då?

Vladimir Putin / Politisk babusjka-docka. Foto: Wikipedia / Barnebys
  • Tisdag 8 Mar 2022 2022-03-08
E-post 325

Spekulationerna om opinionsläget i Ryssland samt Vladimir Putins ställning tilltar vartefter krigslyckan för honom uteblir. Men kommer det bli någon reell förändring av ledarskapet med en ersättare? Dessvärre pekar empiri på att skulle en reell förändring ens vara möjlig måste en hel ledarskapskultur samt struktur för maktinnehav och förvaltning bytas ut. 

Allt fler protester mot Rysslands anfallskrig mot Ukraina sprider sig nu bland den ryska befolkningen. Flera bedömare i väst, bland annat Tomas Ries, docent i säkerhetspolitik och strategi vid svenska Försvarshögskolan, menar att Putins position blivit allt svagare efter de senaste dygnens motgångar.

Ries tror att demonstrationerna kommer att växa om några veckor och i sommar kan trycket ha byggts upp så pass mycket att Putin sitter löst.

– Han kommer inte att överleva det här som president, det är bara en tidsfråga. Om den högsta ledningen omkring Putin uppfattar att han har begått allt för allvarliga misstag kommer de sannolikt att avsätta honom.

Det börjar framstå som att det ryska anfallskriget får ett allt lägre publikt stöd och det är själklart så att alla ryssar inte delar Vladimir Putins världsbild även om det som media ser är reaktionerna i främst Moskva och St Petersburg. Stämningsläget på den ryska landsbygden är mer okänd och en vit fläck är hur opinionen utvecklas i enklaven Kaliningrad. En sluten värld som domineras av marinbasen.

Att dra några mer långtgående slutsatser av stämningsläget i Moskva är lika relevant som att påstå att opnionsläget i Stockholms stad är representativt för Sverige i olika frågor.

Men även om opinionen mot Kremls agerande skulle förändras även i Kaliningrad och på den ryska landsbygden till det som kan skönjas och Putin manövreras ut från makten så är det inte säkert att det kommer bli en reell förändring. Rysslands problem, från ett västligt perspektiv, är den långa tradition av ledningskultur samt inte minst struktur som präglat alla ryska regimer sedan tsar Peter den Store.

Putins efterträdare måste hämtas ur samma kluster han själv kommer ifrån. Den elit som styrt Ryssland sedan mer än hundra år efter revolutionen och bemanna den struktur med tillhörande ledarskaps- och förvaltningskultur som har mer än 500 år på nacken.

Professor Dick Harrisson sammanfattar denna stuktur och kultur i SvD:

Rysslands återkomst på stormaktsarenan åskådliggör hur vissa imperier inte faller utan endast ömsar skinn – byter dynastier och regimer, reviderar ekonomiska program, etcetera – men utan att den geopolitiska och auktoritära grundstrukturen rubbas. Under Putin har oppositionens handlingsutrymme kringskurits. Nationalistiska värderingar har betonats och den ortodoxa kyrkans ställning har stärkts. På det militära planet har 1800-talets tsaristiska ambitioner kommit i retur. Kiev och Charkiv är ju inte först ut att attackeras. Den tjetjenska gerillan kuvades, Georgien bemästrades i 2008 års krig, Krim annekterades 2014 och när Ukraina sökte återställa ordningen i Donetsk och Luhansk intervenerade Ryssland militärt. Tsar Peter, Katarina den stora och Nikolaj I hade nickat igen- och godkännande.

Ryssland brukar beskrivas som en Matryoshka-docka såväl av väst som av ryssar själva. Som enligt många, dock inte alla, journalister bjuder på ständiga överraskningar. Men så är det inte menar jag. Liknelsen med Matryoshka-dockan är relevant, där identiska dockor gömmer sig i innanmätet på varandra. I den ryska politiska meningen kulturellt och strukturellt.

Inne i en Matryoshka-docka döljer sig bara en identisk, i samma färg och form.

Liknelsen skall istället tolkas som att försvinner en ledare så fylls hålet snabbt med någon annan som stöpts i samma form  för en mer eller mindre långvarig tjänstgöring(Vladimir Putin har suttit i 22 år, endast Josef Stalin har suttit längre i modern tid).

En efterträdare som måste komma från den maktstruktur som styr Ryssland och som mer eller mindre medvetet och villigt kommer fylla den struktur som funnits etablerad i Kreml lika länge som murarna har funnits.

För att förändra Ryssland måste denna kultur och struktur brytas eller bytas ut. Något som endast en rysk ledare på allvar och heljhjärtat försökt sig på, Boris Jeltsin. Men han gav upp efter att han upplevt sig sviken av Bill Clinton och väst, men det är en annan historia som kommer berättas den dagen Vladimir Putin lämnat Kreml.

I eller utan kista.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se