Så fortsätter Svea hovrätt förnedringen av Karl Hedin

Svea hovrätt. Foto: Wikipedia
  • Söndag 13 Mar 2022 2022-03-13
E-post 1277

Det har snart gått ett år sedan Karl Hedin friades för misstankarna om jaktbrott av en enig tingsrätt. Men åklagaren nöjde sig inte utan överklagade domstolsbeslutet till Svea hovrätt. Där målet ligger och samlar damm samtidigt som staten kan fortsätta förnedra Karl Hedin utan egentlig bortre tidshorisont.

Den 19 mars förra året meddelade Västmanlands tingsrätt att industrimannen Karl Hedin är oskyldig till det han anklagas för, att ha tänkt skjuta en varg och att han förmedlat gift med syfte att döda varg.

Karl Hedin greps av den nationella insatsstyrkan och häktades senare på misstankegraden sannolika skäl den 30 oktober 2018 för grovt jaktbrott vid Västmanlands tingsrätt. Under drygt en månad satt han häktad på Kronobergshäktet i Stockholm. Mistankarna gällde jakt på varg, att han skulle ha skjutit en varg och misstankar om att en skjuten varg brändes upp i en värmeugn på Karl Hedins sågverk i Karbenning utanför Norberg i Västmanland.

Relaterat: Så bedömdes Karl Hedin som samhällsfara

Gripandet baserades på vad som senare skulle visa sig vanställda samtalsutskrifter av ett avlyssnat telefonsamtal. Telefonavlyssningen, eller de hemliga tvångsmedlen, hade några månader tidigare beslutats efter begäran av åklagaren av Västmanlands tingsrätt utan att ha protokollförts.

Relaterat: De hemliga tvångsmedlen

Som häktad på sannolika skäl råder villkoret att den misstänkte på objektiva grunder löper en 75 procents chans att fällas för det han häktats för. Åklagaren menade att misstankarna yttterligare stärktes under häktningstiden vilket då skulle medfört att Hedin löpte en än högre risk att bli fälld, det vill säga det som juridiskt kallas för ”tillräckliga skäl för åtal” eller en misstankegrad på 90 procent från åklagarens sida. Då åklagaren begärt häktning inledninvsvis, som förlängdes, menade åklagaren att Hedin inte bara till 90 procent bedömdes skyldig utan även att strafflängden skulle bli mer än två år.

Först i februari 2021, eller mer än två år efter att Hedin släppts ur häkte, inleddes till slut åtalet. Där Hedin friades på alla punter när domen kommunicerades den 19 mars.

Domen har beskrivits som närmast unik i sin skrivning, där tingsrätten inte bara konstaterar att människor inte döms för sina åsikters skull i Sverige utan också att åklagarens sakframställan var så pass svag att Hedin inte i egentlig mening hade behövt ett juridiskt ombud. Åklagaren vilade på en blandning av gissningar, vanställda bevis och rena spekulationer.

Relaterat: Åklagaren menar att egna gissningar är bevis mot Karl Hedin

Miljöåklagare Lars Magnusson valde dock att överklagad den så kallade jaktdelen i målet, där han hävdar att Karl Hedin och en och hans anställda under en lunchrast varit i skogen för att skjuta en varg.

När nu snart ett år har förflutit efter den friande domen har ingenting hänt förutom att Svea Hovrätt beslutat att ta sitt beslut på handlingarna från tingsrätten trots åklgarens invändningar. Miljöåklagare Lars Magnusson ville ha en ny huvudförhandling. Genom att hovrätten beslutat att ta beslut utan huvudförhandling och på det underlag som lades fram i tingsrätten bör det tyda på att inget annat beslut än det tidigare är att förvänta. Hedin har dessutom i mellantiden fått tillbaka sina jaktvapen och sin vapenlicens.

Men. Hedin har nu tröttnat på den ständiga senfärdigheten. Inte bara dröjde åklagaren i mer än två år att väcka åtal utan Hedin fick tidigare i år besked hovrätten om att ett beslut kan tidigast komma under senhösten. I bästa fall. I sådana fall kommer Hedin ha behövt vänta på ett avgörande från staten i mer än fyra år efter det att han gripits av den nationella insatsstyrkan, som satts i beredskap för att gripa honom, för att sedan anhållas och till slut häktats.

I början av veckan kunde Svensk Jakt rapportera om att Hedin anmält Svea hovrätts senfärdighet till Justitieombudsmannen. Anmälan registrerades under onsdagen.

I snart fyra år har staten, representerad av NOA och åklagarmyndigheten, utan att i egentlig mening kunnat bli emotsagda kunnat sätta bilden av Karl Hedin som klandervärd. För även om Hedin fått sina vapen åter så är han inte friad från misstanke i formell mening. Något som nu Svea hovrätt ser ut att förlänga.

Det är inte svårt att sätta sig in i det trauma som statens förnedring av Hedin innebär. Det är inte heller speciellt svårt att förnimma den förnedring, från tiden i häkte fram tills idag som staten utsätter Hedin för. Han är inte friad från misstankarna i formell mening innan dess Svea Hovrätt meddelar sitt beslut. Han lever med detta varje dag.

I en situation där staten har tiden på sin sida med outsinliga resurser och utan att behöva ta hänsyn till någon bortre tidpunkt för att ta sitt beslut. Enligt regleringsbrev skall ett överklagande behandlas inom sju månader men det finns inga krav på hovrätterna att de skall leva upp till detta.

Tiden är på åklagarens sida. På statens sida. Och statens förnedring tillåts fortstätta trots att åtalet mot honom enligt tingsrätten byggde på gissningar, önsketänkande och rena spekulationer från åklagarens sida.

Med justitieminister Morgan Johanssons (S) goda minne vilket reser frågan om dagens regering, eller i varje fall justitieminister, skall kunna beredas möjlighet att fortsätta utveckla rättsväsendet i den riktning som Hedin fått känna på. För makten att öka tempot i handläggningen av överklagade mål ligger i Johanssons händer. Inte bara kan han välja att formellt välja lagstiftningsvägen utan även explicit ställa kravet på snabbare handläggning i regleringsbrev.

Regleringsbrev som idag är så utformade att rättsväsendet utan repressalier kan fortsätta att förnedra Hedin. För hans av åklagaren påstådda åsikters skull.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se