Så inleder Vladimir Putin det andra ukrainska folkmordet

Minnesmärket för "The Holodomor", Förstasidan på Chicago American. Foto: Wikipedia
  • Söndag 20 Mar 2022 2022-03-20
E-post 502

Det nästintill uppenbara ryska taktikskiftet i det anfallskrig som iscensatts mot Ukraina vittnar om att Vladimir Putin går tillbaka till taktiker som han vet att Ryssland behärskar. Och i den verktygslåda han nu tagit fram ingår även folkmord. Något som Sovjetunionen kom att utföra på Ukrainas befolkning nästan på dagen för 90 år sedan. Med KGB, eller Tjekan, som verktyg. 

Det ryska fälttåget i Ukraina, eller Rysslands anfallskrig, ser allt mer ut att inte gå enligt de planer som Vladimir Putin lagt upp från början. Alltmer tyder dessutom att Ryssland nu bytt taktik. Att gå från det mer kirurgiska och moderna krigförningen till det som de har erfarenhet av. Linjär krigföring där motståndet mals ner till grus meter för meter av fiendens territorium.

Det fungerade i Stalingrad. Det fungerade på östfronten och det fungerade i Berlin 1945. I kraft av sitt materiella och framför allt numerära övertag mals nu Ukraina ner oaktat vilka skador det för med sig på land och befolkning.

Beslutet från rysk sida att sätta in överljudsmissilen Kinzjal i kriget i Ukraina trappar upp konflikten men förändrar inte i egentlig mening situationen. Kinzjal-robotar, som även har kärnvapenkapacitet, flyger i tio gånger ljudets hastighet och uppges vara nästan omöjliga att skydda sig mot. Enligt ryska försvarsdepartementet slog man ut ett vapenförråd. 

Men insatsen är ur ett signalmässigt perspektiv inte i första hand ett hot riktat mot Ukrainas president och Ukraina utan är mer att beteckna som en signal till Nato och andra aktörer att hålla sig utanför Rysslands invasionskrig. Putin signalerar med insatsen att han sänkt tröskeln för, eller inte utesluter, framtida kärnvapeninsatser menar Rysslands-experten Rebekah Koffler för Fox News. Koffler menar i intervjun att 

”Han skickar meddelandet till oss att han har en hög tolerans för kärnvapenkrigföring. Och att om han knuffas – om vi fortsätter att knuffa honom in i hörnet – kommer han inte att ha något annat val än att inleda detta”.

Koffler, född i Sovjetunionen men idag amerikansk medborgare och tidigare anställd vid amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA), anses vara en av världens främsta analytiker i fråga om Rysslands doktriner och strategier. Hon är aktuell med boken “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America” (2021).

Och Vladimir Putins inställning till andra minoriteter utanför Rodinas, eller Moder Rysslands kärnområde, vilar på en historisk grund. Den kultur han är sprungen ur.

Folkmord alltid ett alternativ

 

Vladimir Putin är tjekist, skolad av ”Tjekan” eller KGB. Den sovjetiska säkerhetstjänst som historiskt under Sovjetunionens tid gjort sig skyldig inte bara till plundring av Ukraina på Stalins order utan även något som kan definieras som folkmord.  

Sovjetunionens tidigare ledare och tidigare KGB-chefen Yuri Andropov hade på ett tidigt stadium identifierat Putin som en framtidsman. Andropov och Putin var bägge skeptiska till demokrati. Två ”tjekister”. Tjekans syn på demokrati passar väl in i Putins värld.

”Demokrati leder till protester; protester slutar med attacker på tjekister. Det är bättre att stoppa samtal om demokrati tidigt för att skydda tjekister”.

löd deras gemensamma värdegrund. En tjekist har bara en lojalitet. Andra tjekister.

Anne Applebaum beskriver vidare i ”The Atlantic” hur detta folkmord genomfördes utan att väst i någon mening kunde ta del av vad Stalin, med Tjekan som verktyg, genomförde i början av 1930-talet.

Under åren 1932 och 1933 svepte en katastrofal svält över hela Sovjetunionen. Det började i kollektiviseringens kaos, när miljontals bönder tvingades bort från sin mark och tvingades ansluta sig till statliga gårdar.  Det förvärrades sedan, hösten 1932, när den sovjetiska politbyrån, eller ledningen för det sovjetiska kommunistpartiet, tog en rad beslut som fördjupade hungersnöden på den ukrainska landsbygden. 

Trots bristen på livsmedel i hela Sovjetunionen krävde staten inte bara spannmål, utan all tillgänglig mat. I krisens kulmen gick organiserade grupper av poliser och lokala partiaktivister, motiverade och drivna av hunger, rädsla och ett decennium av hatisk propaganda, in i de ukrainska bondehushållen och tog allt ätbart: potatis, rödbetor, squash, bönor, ärtor och djur . Samtidigt drogs en avspärrning runt den ukrainska republiken för att förhindra flykt. 

Resultatet blev en katastrof: Minst 5 miljoner människor omkom av hunger över hela Sovjetunionen. Bland dem var nästan 4 miljoner ukrainare som dog inte på grund av försummelse eller missväxt, utan för att de avsiktligt hade berövats mat. På order av Stalin och genomfört av främst KGB och Tjekan.

I historieböckerna finns denna katastrof numera beskriven som Holodomor. Holodomor är ett derivat från uttrycket морити голодом, moryty holodom eller “Att mörda genom svält”,

Varken den ukrainska svälten eller den bredare sovjetiska hungersnöden erkändes någonsin officiellt av Sovjetunionen. Inom landet nämndes katastrofen aldrig. All diskussion förträngdes aktivt; statistiken har ändrats för att dölja den. Skräcken var är fortfarande så överväldigande att tystnaden var fullständig.

Det vill säga, Vladimir Putins val att gå över till linjär krigföring är inte ologiskt på något sätt. Dels går Ryssland tillbaka till en militär taktik som de vet att de behärskar i den linjära krigförningen men kanske framför allt visar Putin att han inte drar sig för att genomföra ett folkmord till på ukrainare.

Tjekan, som han har sina rötter i, genomförde det första ukrainska folkmordet för 90 år sedan och det är med andra ord inte något större problem för honom att genomföra ett till.

Tröskeln är redan satt sedan lång tid.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se