Så löper LO Moskvas ärenden

Rysslands statsvapen, LO logo. Montage.
  • Tisdag 15 Mar 2022 2022-03-15
E-post 521

LO:s senaste försök att etablera sig i media, hemsidan “Nya Mitten”, publicerade under förra veckan genom diakonen, debattören och forskaren Anna Ardin något som kan kallas för en utrikespolitisk portaltext som vägvisare för LO:s linje i relation till Nato under det pågående ryska anfallskriget mot Ukraina. En artikel som snabbt fick uppmärksamhet av både anhängare och kritiker.

LO:s nya mediesatsning, hemsidan ”Nya Mitten” med ansvarig utgivare Yonna Waltersson och redaktör Lotta Ilona Häyrynen var okänd för de flesta fram tills dess att en kritisk text av diakonen vid Equmeniakyrkan och doktoranden Anna Ardin publicerades. Ardin lämnade strax efter julhelgerna det socialdemokratiska partiet och förbundsledningen i Tro och Solidaritet efter en, enligt henne själv, längre tids missnöje med partiets politiska vägval och utveckling.

Den ”Nya Mitten”s ambition är att förflytta det politiska samtalet vänsterut till vad de anser vara en mer klassisk socialdemokratis politisk positionering. Redaktionen menar att de skall göra det med en opinionsjournalistik som inte polariserar debattklimatet ytterligare.

Att Ardin med olika utspel drar uppmärksamhet till sina texter är vida känt och hennes, och Nya Mittens, utrikespolitiska portaltext utgör inget undantag. Denna text bör, med den uppmärksamhet som den fick på sociala medier, ses som Nya Mittens egen positionering i den utrikes- och säkerhetspolitiska debatten som växt fram i ljuset av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Ardin möts av gillande av det kluster som återstår av Aftonbladets satsning Politism som i hög grad representerar en postmarxistisk identitetspolitik, den väg som socialdemokratin valde att lämna i och med partiets val av ny politisk inriktning samt Magdalena Andersson som partiledare vid den senaste partikongressen. 

En som uppskattar Nya Mittens utrikespolitiska inrikning är Daniel Swedin, tidigare talskrivare åt den förre partiordföranden och statsmininstern Stefan Löfven och dessförinnan ledarkrönikör på Aftonbladets ledarredaktion.

Mattias Irving, som tillsammans med Ardin grundade den nya föreningen Hjärta efter att de bägge lämnat sina uppdrag och i Irvings fall anställning i Socialdemokraterna har tidigare uttryckt en nyfikenhet inför fascism i mer organiserad form.

Relaterat: Nyfiken på fascism?

Opinionsjournalistik med sakfel

 

Ardins krönika, eller Nya Mittens utrikespolitiska portaltext, innehåller en rad med påståenden. Bland annat menar hon om Nato att

Miljoner människor har dött i deras otaliga angreppskrig och rättslösheten har brett ut sig. Demokratirörelser har krossats, med pengar och vapen från USA – i Asien, Latinamerika och Mellanöstern.

Nato innebär också i allra högsta grad ett säkerhetshot för demokrater, och ett skydd för de auktoritära krafter som spelar enligt sfärens regler.

I sakfrågan ett direkt felaktigt påstående. Nato är en försvarsallians och har aldrig på egen hand genomfört ett angreppskrig. Det närmaste ett sådant som försvarsalliansen har kommit var när organisationen på en explicit begäran av FN intervenerade i Libyen under Mohammar Khadaffis terrorregims dödsryckningar.

Nato lägger sig heller inte i inrikespolitiska förhållanden ens i medlemsländerna vilket Ardin implicerar. 

Turkiet, Nato-medlem, är ett av världens farligaste länder att verka i för en journalist med repressiva lagar och tillämpningar av delvis utomjuridiska processer riktat mot medborgare som åberopar en universell yttrandefrihet. Ardin kan sägas ha haft ett samarbete med den turkiska regeringskontrollerade tankesmedjan SETA via forskaren Andreas Krieg vid Kings College, London.

Ardin vitsordade själv att det var hon som bistod Krieg med faktaunderlag till den artikel som publicerades på SETA:s mediekanal ”Politics Today, en artikel som satte den svenske forskaren Magnus Ransorp i klandervärd dager. Efter att artikeln anmälts till Kriegs arbetsgivare Kings College avpublicerades den och Andreas Krieg bad Ranstorp offentligt om ursäkt för de felaktiga påståendena som Krieg framfört om honom.

Relaterat: Så arbetar Qatar och Turkiet för att destabilisera Sverige

Dessförinnan hade Ardin själv spridit artikeln via sitt eget konto på Twitter men då inte angivit att hon varit delaktig i framtagningen av den.

Artikeln finns dock fortfarande publicerat på al Jazeera Arabic vilket är Muslimska brödraskapets huvudsakliga plattform för desinformation och propaganda.

Nato hade aldrig några synpunkter på vare sig artikeln som sådan eller heller Turkiets val av demokratisk tillämpning av FN:s mänskliga rättigheter i ett vidare perspektiv.

Nya Mittens val av Ardin som krönikör kan eller bör ses på flera olika sätt. Dels att ge Ardin en plattform för socialdemokratisk idédebatt trots att hon lämnat partiet, dels en form av ställningstagande från LO att de hellre ser en identitetspolitisk pacifistisk, av Moskva kontrollerad, säkerhets- och utrikespolitisk utveckling. Slutsatserna i Ardins, och den Nya Mittens, ställningstagande ligger nära bland annat den tidigare FN-ambassadören och biståndsministern Pierre Schoris (S) motsvarande. 

Schori, och det kluster som omgivit honom samt som han själv ingått i, har en lång samsyn med Moskva i synen på kärnvapen och kärnvapenfria zoner samt globala maktbalanser som inte ligger långt ifrån Sverigedemokraternas tidigare kommunicerade synsätt, att dessa skall respekteras. Sverigedemokraterna övergav den 11 januari denna ståndpunkt som nu ser ut att ha tagits över av LO och Nya Mitten.

I Ardins fall, och följaktligen med såväl LO som Nya Mitten, innebär detta i förlängningen att vissa länders behov av intressesfärer  samt buffertstater skall försvaras och andra skall fördömas.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se