Små svarta barn i Afrika eller Sveriges Radios klimatjournalister

SR logo / Svältande barn. Bild från Wikipedia.
  • Fredag 25 Mar 2022 2022-03-25
E-post 783

Sveriges Radios vetenskapsredaktion menar att kriget i Ukraina för fördelar med sig i omställningen till ett hållbart jordbruk. Men vad de utelämnar i sin rapportering är att denna storskaliga omställning ofrånkomligen kommer leda till en akut global brist på kolhydrater med massvält som följd. Där de små svarta afrikanska barnen kommer dra det kortaste strået och Sveriges Radios klimatreportrar det längsta.

Sveriges Radios vetenskapsredaktion menar i ett nyhetsinslag att kriget i Ukraina kan påskynda omställningen till ett hållbart jordbruk. Det återges av bland annat Marie-Louise Kristola i ett av Sveriges radios många reportage om klimatet. 

Omställningen till ett hållbarare lantbruk ser ut att kunna påskyndas i spåren av kriget och de rekordhöga priserna på allt från gödsel till diesel.

Radikalt sämre skördar med eko-jordbruk

 

Men vad som inte framgår av Sveriges Radios rapportering är att det som kallas ekologiskt odlad spannmål bara når upp till maximalt två tredjedelar av vad en traditionell teknik producerar. I genomsnitt på nationell nivå för 2013 till 2017 var skörden av ekologiskt odlad spannmål 55-62 procent av konventionell skörd enligt svensk statistik.

För kvävefixerande ärtor och åkerbönor var skillnaden mindre, 70 respektive 80 procent av konventionell skörd. Statistiken är dock inte helt rättvisande eftersom en större andel av den ekologiska åkermarken ligger i områden med mindre gynnsamma odlingsförutsättningar, där den genomsnittliga skörden för all odling är mindre. Det finns betydligt mindre statistisk över skillnader i avkastning inom djurproduktionen, förutom i mjölkproduktionen som visar cirka nio procent lägre mjölkavkastning per ko och år i ekologisk produktion. Det visar en studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Arealer som inte skördas alls, på grund av missväxt eller att man inte kommer ut på fälten om det är för blött, är enligt statistiken även de större i ekologisk produktion. Riskerna för missväxt ökar även markant vid ekologisk produktion.

FAO, FN:s organ för livsmedelsförsörjning uppskattar att spannmålsproduktionen i Ukraina på grund av kriget sannolikt kommer att minska med mellan 20 % och 30 %. Ett mer extremt scenario med en minskning av ukrainsk veteproduktion med 50 % skulle innebära ett globalt underskott på 13 miljoner ton vete tillgängligt för att föda främst världens fattigaste. En övergång till ekologiskt jordbruk skulle halvera den del som är kvar.

Med runt hälften så mycket odlade kolhydratbärare, som spannmål är, kommer en redan akut hungersituation i världen leda till massvält.

Organisationen Action Against Hunger pekar på att runt 811 miljoner människor går till sängs hungriga varje natt och av dessa menar FN att 690 miljoner människor lider av akut näringsbrist. 14 miljoner av dessa är barn under fem år (2019 års siffror).

Sveriges Radios vetenskapsredaktion utelämnar detta perspektiv i sin klimat- och krigsrapportering. Där det redan är känt, om än inte in några vidare kretsar utanför Sveriges Radio att kriget redan nu kommer skörda än fler dödsoffer indirekt och på längre sikt. Länder som Egypten och Algeriet är direkt beroende av spannmålsimport för befolkningens överlevnad.

Kunskapen finns om att tillgången på kolhydrater i form av spannmål kommer minska ytterligare för världens fattigaste. Minskad tillgång på kolhydrater kommer innebära massvält för världens fattigaste då de rika länderna kan, om än med viss ansträngning, köpa det spannmål som trots allt finns tillgängligt på världsmarknaden.

Därför är det sannolikt idag redan klart vilka som kommer gå en lika långsam som plågsam svältdöd till mötes. Där de små svarta barnen i Afrika kommer dra det kortaste strået och de anställda journalisterna vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion det längsta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se