Centerpartiet öppnar för rättslig enklavisering av Sverige

Warszawa-ghettot/Centerpartiet logo. Bild: Bundersarchiv/Centerpartiet. Montage.
  • Torsdag 28 Apr 2022 2022-04-28
E-post 575

I en inte tillräckligt uppmärksammad intervju med Centerpartiets partiledare öppnar partiet för en formell lagstiftning som skulle underlätta ghettofieringen och enklaviseringen av Sverige. Detta genom förändringar av rådande lagstiftning. Förslag om att återinföra föråldrade rättsprinciper som partiet nu delar med bland annat Sverigedemokraterna och Partiet Nyans.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf och partiets position i relation till de universella mänskliga rättigheterna, kanske framför allt yttrandefriheten, har inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning. Bawar Ismail uppmärksammar i en ledartext på GP partiets och partiledarens position.

I Svenska Dagbladets utfrågning av partiledarna får Lööf frågan om hur hon ser på Paludans koranbränning och de upplopp som bröt ut (SvD Utfrågningen 21/4). Centerledaren ger då beskedet att polisen borde begränsa demonstrationer av Paludans slag med stöd av de paragrafer i Ordningslagen som tillåter att polisen ger avslag på demonstrationer eller flyttar dessa. Detta är fullt möjligt men, menar polisen själva, är svårt i praktiken eftersom medborgarnas grundlagsfästa demokratiska rättigheter, som mötesfrihet och yttrandefrihet, är så pass centrala och hårt reglerade.

Vidare öppnar Lööf för att införa en partiell blasfemilagstiftning i Sverige. En lagstiftning som skulle göra hädande eller kränkning av religion förbjuden i delar av landet vid olika tidpunkter år från år.

Som under Ramadan som infaller på olika tidpunkter varje år och i utanförskapsområden som även de skiljer sig vartefter polisen återvinner kontrollen över våldsmonopolet eller förlorar det lokalt. En lagstiftning som då skulle innebära att i områden polisen inte har ett tillräckligt gott våldsmonopol införs en annan form av lagstiftning än den som råder i övriga landet.

I praktiken förespråkar Centerpartiet en formell ghetto-lagstiftning och i förlängningen en ghetto- och enklavisering av Sverige. Partiledarens funderingar över hur det kan lösas vilar sannolikt på en för partiet stabil juridisk grund då Lööf är utbildad jurist.

För andra utbildade jurister är denna form av lagstiftning främmande då den har uppenbara brister i förutsägbarhet och att den inte träffar alla medborgare lika eller likartat.

En historia att göra skillnad på människor

 

För Centerpartiet är negativ eller positiv särbehandling av olika etniska, kulturella eller religiösa grupper inte något nytt. Försök har gjorts att påverka rättstillämpningen inifrån av Brottsbalken. Det mest kända är i en dom i Solna tingsrätt från 2018 då två centerpartistiska nämndemän valde att fria en man som misshandlat sin hustru. Skälet för den friande domen var att mannen kom från en bättre familj och därmed hade högre trovärdighet än kvinnan. 

Efter en del uppståndelse i media skiljdes nämndemännen från sina uppdrag och lämnade partiet.

Det öppet islamistiska Partiet Nyans partiledare Mikhail Yüksel har sin politiska bakgrund i Centerpartiet. Yüksels bakgrund, där bland annat det fascistiska Grå vargarna ingår, var väl kända för partiledningen då han kom att stå som andra namn efter Annie Lööf på riksdagslistan inför valet 2018 i Västra Götaland. Även Yüksel lämnade partiet men först efter att media avslöjat hans historia.

Centerpartiet är med dess förslag på särlagstiftning för en religiös grupp eller för att skydda vissa religiösa symboler det tredje parti efter Partiet Nyans och Sverigedemokraterna att vilja införa en form av blasfemilagstiftning.

Centerpartiets förslag är därmed att återgå till tiden före 1971 då de sista förändringarna i Regerignsformen infördes för att garantera en likabehandling inför lagen i hela landet. Det år som Sverige blev en fullt ut sekulär stat.

Utvecklingen av Centerpartiet är inte på något sätt ologisk då partiet under 1930- och 40-talet var det enda riksdagsparti som var öppet antisemitiskt.

Bondeförbundet, dagens Centerparti, startade som ett agrarkonservativt, antimodernistiskt intresseparti för jordbrukare, där liberala idéer snarast skyddes likt pesten. Det märks tydligt i  deras partiprogram, unikt bland riksdagspartierna genom att officiellt förespråka rasism. 

Enligt 1933 års version skulle Centerpartiet (då Bondeförbundet),  i enlighet med paragraf IV, kämpa mot

 “inblandning av mindervärdiga utländska raselement”

och skydda “folkmaterialet” mot “degenererade inflytelser”.  

SLU-bladet (SLU är CUF:s föregångare, red.s anmärkning), ungdomsförbundets tidning, skrev i en kommentar 1938:

“den svenska bondeklassen älskar heller inte judarna över hövan

en utresningsaktion mot icke önskvärda element kan snart vara på tiden”.

Dåvarande Centerpartiets ungdomsförbund var i allra högsta grad en förespråkare för “den slutliga lösningen” som sedermera kom att formaliseras vid Wansee-konferensen i Tyskland fyra år senare, 1942.

Centerpartiet delar i stor mån historia med såväl Sverigedemokraterna och Partiet Nyans. Detta slår nu igenom när partiet driver frågan om införandet av en partielll blasfemi-lagstiftning som kommer förenkla indelningen av Sverige i ghetton och enklaver vartefter polisen förlorar våldsmonopolet. 

Där områden med särlagstiftning för olika grupper kan råda.

Ett sådant område kan med viss lätthet även kallas för apartheid-område.

 

Källor:

Sverige och Förintelsen (1997 års upplaga)

Bondeförbundets grundprogram – 1933 (som upphävdes reaktivt först  1946 efter kriget när inte ens Bondeförbundet kunde fortsätta förneka Förintelsen).

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se