Hezbollah hetsar mot Sverige – Svenska opinionsbildare faller in bakom

Hezbollhas fana/Foto från upploppen. Foto: Hezbollah/Faksimil från Facebook. Montage.
  • Onsdag 20 Apr 2022 2022-04-20
E-post 930

Upploppen i flera svenska städer kan nu börja spåras till främmande makt samt internationella nätverk i syfte att påverka den svenska opinionen kring yttrandefrihet. En påverkanskampanj som även kunnat slå rot i den svenska poliskåren.

Statsminister Magdalena Andersson uttalade sig den 18 april om upploppen i flera svenska städer. I likhet med rikspolischefen menar hon att det inte är några vanliga upplopp utan drivs av bland annat kriminella gäng-konstellationer. Men det finns även tydliga tecken på att det finns en intervention, eller inblandning av främmande makt eller internationella nätverk som vill påverka den svenska opinionen.

 

Samtidigt som de våldsamma upploppen eskalerade under påskhelgen så förstärktes konflikten på av stora utländska konton i sociala medier. DN har presenenterat en kartläggning som visar att ett av de arabiskspråkiga Youtube-konton som först spred uppgifterna om koranbränningen också varit drivande i påverkanskampanjen mot svensk socialtjänst tidigare i år. 

Även Ledarsidornas kartläggning kommer fram till samma slutsats och i likhet med den tidigare påverkanskampanjen riktad mot socialtjänsten har flera turkiska statskontrollerade mediehus varit aktiva. Även denna kampanj fick nytt liv under påskhelgen.

Och på samma sätt som tidigare kampanj har flera svenska medborgare varit aktiva, antingen genom att sprida inläggen i sina kluster på sociala medier alternativt som Partiet Nyans, aktivt bidragit till innehållet i främst de turkiska kanalernas innehåll.

Partiet Nyans har vid den förra kampanjen stämt in i kritiken mot den svenska socialtjänsten och bidrar nu med fördömandet av det svenska våldsmonpolet i den internationella rapporteringen.

Kampanjerna ser ut att ha sina epicentrums i Iran respektive Turkiet med en spridning ner i Gulf-staterna. Irans regering har kallat till sig Sveriges sändebud i Teheran för att överlämna en protest.

Samtidigt har terrororganisationen Hezbollah uppmanat till ”den största kampanjen någonsing” mot Sverige. I framför allt Malmö finns en stor diaspora av Hezbollah-lojala palestinier.

Nedan ett av många inlägg som sprids i iranska sociala mediekluster. Inlägget kopplar ihop oroligheterna kring al Aqsa-moskén i Jerusalem med Rasmus Paludans brännande av ett exemplar av Koranen.

Terrororganisationen Hezbollah uppmanar till kampanj

 

I Sverige har, vilket rapporterats tidigare av Ledarsidorna, det statligt finansierade Islamiska Samarbetsrådet, ISR, utlöst de s.k ”krigs-verserna” genom att formulera sig som att muslimer har utsatts för våld av det svenska samhället. Utlösandet av dessa suror är inget som sker per automatik utan efter överläggningar mellan de sex trossamfunden varav två kontrolleras av det Muslimska brödraskapet, ett av den turkiska statliga myndigheten Diyanet samt ett står under Teherans dominans.

Relaterat: Krigsverser legitimerar våldet

Genom hänvisningen till dessa suror, eller Koran-verser, om än inte i explicita termer legitimeras väpnade eller våldsamma motreaktioner mot Rasmus Paludans Koran-bränning.

Vad dessa motreaktioner har för syfte eller syften finns det fler uppgifter om men det är idag för tidigt att redogöra ens i spekulativa termer för dessa. Men att en av målsättningarna är att påverka opnionen för de grundlagsförändringar som Partiet Nyans är förespråkare för bör bedömas som klarlagt. Grundlagsförändringar som kommer leda till kraftiga förändringar av två svenska grundlagar; den svenska Tryckfrihetförordningen (TF) samt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Detta synsätt, en inskränkning i yttrandefriheten, har börjat få stöd inom poliskåren där Nadim Ghazale, polisinspektör, det vill säga polisbefäl i yttre tjänst och aktuell med boken ”Min väg från flykting till hela Sveriges polis”, menar i Expressen att

”Att tillstånd ges och att brännandet av Koranen inte är ett självklart hatbrott påvisar hur långt den svenska lagstiftningen har kvar för att skydda vissa utsatta folkgrupper”.

Relaterat: Yttrandefriheten omfattar även poliser – men med omdöme

Det går inte att komma ifrån att Ghazale i egenskap av polisbefäl i praktiken ansluter sig till Islamiska Samarbetsrådets synsätt, att muslimer är utsatta för ett kollektivt våld. 

Ett synsätt som har stöd från främmande makt. Med ett budskap som numera kan spåras till inte bara den turkiska presidentens kansli, det Muslimska brödraskapet, mullorna i Teheran utan även terrororganisationen Hezbollah.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se