Islamistiska organisationer: “Sverige är på knä”

Bild: Free picture on Flickr by Richard Eriksson /Koranen (Wikipedia). Montage.
  • Söndag 24 Apr 2022 2022-04-24
E-post 1181

En vecka efter de islamistiska påskupploppen i flera svenska städer kommer nu reaktionerna. Dels de internationella som kommuniceras i olika sociala medier, dels de som förs vidare inom det svenska islamistiska klustret samt inte minst inom den svenska poliskåren.

Fyra personer har häktats efter påshelgens våldsamheter. Två av dem är misstänkta för blåljussabotage efter attackerna mot polisen i Skäggetorp. Eva Nemec Nordh är chefsåklagare vid åklagarkammaren i Linköping, och säger till DN att filmer från händelserna ”tydligt visar” människor och vad de gör.

Nemec Nordh är övertygad om att fler kommer delges misstanke om brott efter upploppen. Bland annat med lokalpolisens hjälp att identifiera personer som kastar stenar, raketer, och bråte mot poliserna och deras bussar.

Polisen ändrar praxis – begränsar yttrandefriheten

 

Polisen i Västra Götaland signalerar efter upploppen ut en tvekan inför att försvara den svenska regeringformen och yttrandefrihetslagen. Inte bara menar befälet polisinspektör Nadim Ghazale att yttrandefriheterna bör begränsas genom att utvidga hatbrottsbegreppet i en debattartikel i Expressen för religiösa grupper, han får även stöd för det resonemanget från sin regionledning i Region Väst.

Region Väst nekade under veckan Rasmus Paludan demonstrationstillstånd i Borås. Den ort polisinspektör Nadim Ghazale tjänstgör på som kommunpolis.

“Rasmus Paludan har en retorik som går ut på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt att för att slå hål på den retoriken”

säger Emelie Kullmyr, kommenderingschef i region Väst för den särskilda händelsen Val 2022.

En inte långsökt tolkning är att polisen i Region Väst menar att det är Rasmus Paludan som är huvudproblemet, inte de 100-tals stenkastande ungdomar i olika åldrar som utsätter polisen för vedergällningsattacker riktat mot samhället med primärt syfte att skada eller döda blåljuspersonal.

Och polisen i Västra Götaland tycks därmed ha ändrat tidigare praxis. 2017 medgav polisen i Stor-Göteborg Nordiska Motståndsrörelsen demonstrationstillstånd med en väg förbi Göteborgs synagoga under judars viktigaste högtid, Yom Kippur.

Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg, sade då till SVT att han inte hade någon möjlighet att ta hänsyn till omständigheterna.

– Vi varken får eller kan väga in symbolfrågor när vi ger tillstånd. Jag förstår mycket väl att det här rör upp känslor men det finns inget stöd i lagen för att ta hänsyn till det.

Erik Nord menade då att polisen måste stå rak i besluten och inte låta sig påverkas av känslor överhuvudtaget.

– Demonstrationsfriheten är mycket högt prioriterad. Tycker man inte att det är rätt att vissa grupper ska få demonstrera, då får man ändra lagen. Vi kan inte tänja på de lagar som gäller utifrån vad olika personer känner.

Med andra ord, i symbolhandlingar riktade mot den judiska minoriteten i Västra Götaland gäller Yttrandefrihetsgrundlagen som tidigare tänkt men när symbolhandlingar riktas mot muslimska symboler tillämpar polisen numera en annan praxis och lagtolkning.

“Sverige på knä”

 

Enligt polisens interna rapporter skadades över 100 poliser under upploppen, skriver SVT Nyheter. Påskhelgens våldsamma upplopp i flera svenska städer har fått uppmärksamhet internationellt. Flera stora mediebolag som CNN och BBC har rapporterat, liksom medier i muslimska länder.

I Ryssland har den statliga nyhetsbyrån Tass skrivit om upploppen, men mest uppmärksamhet har de Kremltrogna propagandakanalerna, som riktar sig mot en internationell publik, återger händelserna för att förstärka bilden av Sverige som ett land i förfall. Expressen beskriver mer ingående hur Ryssland nyttjar upploppen i sin propaganda och bildsättning av Sverige.

Förutom att Ryssland nu använder sig av upploppen i sin propagande, vilket var väntat för att sätta bilden av ett Sverige i sönderfall, kommer nu andra signaler. Ledarsidorna har tagit del av hur det turkiska islamistiska narrativet utvecklas där man menar att ”Sverige nu lärt sig en läxa av muslimerna” samt “Sverige har tvingats ner på knä”.

Tonen i de utländska kanalerna och klustren är segerviss. Att muslimerna i Sverige har tvingat den svenska staten ner på knä.

Lika segervissa är Hizb ut-Tahir Sverige. De menar att muslimer, som de betecknar som är i majoritet, kommer få sin vilja igenom och skapa det perfekta samhället.

 

 

Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir al-Islami, även känt som Det islamiska befrielsepartiet, är en fundamentalistisk panislamisk rörelse med förgreningar över stora delar av världen som grundades 1953 i Jerusalem av palestiniern Taqi ad Din al Nabhani.

Rörelsen arbetar för en världsomspännande islamisk stat, ett kalifat efter mönster från Muhammeds tid som manar till kamp mot världsliga och icke-islamiska regimer vilket gör dem motståndare till demokratiska och sekulära samhällsformer.

Hizb ut-Tahrir erkänner inga religioner utöver islam. Hizb ut-Tahrir är förbjudet i många länder i Mellanöstern och Centralasien samt bland annat Tyskland.

Även om Hizb ut-Tahrir är att betrakta som en radikal, näst intill sekteristisk del av den svenska islamistiska miljön är uttalandet inte ointressant.

Det är ett av få uttalanden  som kommit fram i offentligheten bortsett från imamen Kashif Virk som diskuterade kravallerna under torsdagen i Aktuellt mot samhällsdebattören Mustafa Panshiri. Virk tog avstånd från kravallerna men det bör noteras att Virk bara representerar mellan en halv och en procent av Sveriges muslimer.

Virk tillhör Islams Ahmadiyya Församling, en inrikting på Islam som inte erkänns av de två huvudfårorna, Shia och Sunni.

Från Islamiska Samarbetsrådet, ISM, är det idag tyst. ISM lät den 10 april förstå att alla Sveriges muslimer utsatts för våld genom Rasmus Paludans uppeldande av Koraner i offentlig miljö. Genom denna förklaring aktiverade ISM, som tillsamman organiserar de aktivt troende muslimerna i Sverige de så kallade ”Krigsverserna” i Koranen vilket Ledarsidorna tidigare beskrivit.

Den retorik samarbetsrådet använder sig av vilar på Islamiska Samarbetsrådets uttalande om motsvarande händelser i Jönköping från den 10 april i år i samband med Koranbränningen utanför Jönköpings Islamiska Församling. Samarbetsrådet, ISR, menar att

”Islamiska Samarbetsrådet (ISR) ser Koranbränningen som ett våldsuttryck mot muslimer som kollektiv”.

(Red:s fetmarkering)

ISR består av de muslimska trossamfunden

  • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS
  • Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige, IKUS
  • Bosniakiska Islamiska Samfundet, BIS
  • Sveriges Muslimska Förbund, SMF
  • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, ISS
  • Islamiska Fatwabyrån i Sverige, IFBS

FIFS och SMF kontrolleras i praktiken genom personunioner av det Muslimska brödraskapet och IKUS domineras av den turkiska regimen samt den turkiska statliga myndigheten Diyanet. ISS äri huvudsak lojal gentemot den teokratiska diktaturen i Iran.

Formuleringen om ”våldsuttryck” innebär att de s.k. krigsverserna i Koranen kan användas till att legitimera våld och politiska krav som en inskränkning av vissa universella och mänskliga rättigheter.

Relaterat: Krigsverser legitimerar våldet

Så länge inte ISM, eller något av de mer tongivande trossamfunden FIFS, SMF eller IKUS uttalar sig i en annan riktning än tidigare och blir en del av dialgen kommer den konflikt som blossat upp, fortsätta utvecklas med fortsatta oroligheter i de olika utanförskapsområdena runt om i Sverige.

Utanförskapsområden som visar allt större likheter med kutlurella enklaver separerade från Sverige i övrigt vilket är ett av de islamistiska organisationernas delmål.

Och sett till hur polisen i kanske främst Västra Götaland nu agerat genom att ifrågasätta legitimiteten i Yttrandefrihetsgrundlagen, både från regionledning och enskilda polisbefäl, samt har olika praxis beroende på vilken religion och vilka symboler som skall kritiseras är det inte orimligt att det finns substans i det narrativ som sprids i islamistiska miljöer.

Att Sverige är på knä.

Relaterat: Stram Kurs – Ytterligare en “gamechanger” i det svenska valet

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se