Krigsverser legitimerar kravallerna

Bild: Free picture on Flickr by Richard Eriksson /Koranen (Wikipedia). Montage.
  • Söndag 17 Apr 2022 2022-04-17
E-post 528

Islamiska Samarbetsrådets uttalande efter Koranbränningen i Jönköping ser ut att vara en av de komponenter som framkallat kravallerna under påskhelgen. Ett uttalande som går att koppla direkt till de s.k “Krigsverserna” i Koranen som kan ha använts för att få personer att lättare legitimera enskildas egen våldsanvändning mot det svenska våldsmonopolet.

Efter kravallerna och oroligheterna i Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona och Malmö under påskhelgen, i samband med Rasmus Paludan och det danska partiet Stram Kurs manifestation ställer sig allt fler frågan om hur mekanismerna bakom detta ser ut.

“Det finns många orsaker. En del kan vara upprörda över polisens beslut att ge tillstånd, men det kan också vara unga personer som hyser agg mot polisen av andra orsaker eller kriminella som använder detta som ett skäl att använda våld”, säger Calle Persson, presstalesperson vid Malmöpolisen till Sveriges Radio.

Men att det finns en religiös-politisk koppling till islamism bör anses vara otvisteligt. Det fascistiska Partiet Nyans partiledare ger sin bild av hur detta påverkar Sverige. Partiet Nyans erkänner inte den svenska yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstiftningen i sin nuvarande form utan vill ha undantag för muslimer.

Partiet Nyans och dess partiledare Mikail Yüksel får stöd från Dramatens regissör America Vera-Zavala som förstärker bilden av en kollektiv attack mot muslimer.

Den retorik de två använder sig av vilar på Islamiska Samarbetsrådets uttalande om motsvarande händelser i Jönköping från den 10 april i år i samband med Koranbränningen utanför Jönköpings Islamiska Församling. Samarbetsrådet, ISR, menar att

”Islamiska Samarbetsrådet (ISR) ser Koranbränningen som ett våldsuttryck mot muslimer som kollektiv”. 

(Red:s fetmarkering)

ISR består av de muslimska trossamfunden

  • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS
  • Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige, IKUS
  • Bosniakiska Islamiska Samfundet, BIS
  • Sveriges Muslimska Förbund, SMF
  • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, ISS
  • Islamiska Fatwabyrån i Sverige, IFBS

FIFS och SMF kontrolleras i praktiken genom personunioner av det Muslimska brödraskapet och IKUS domineras av den turkiska regimen samt den turkiska statliga myndigheten Diyanet.

Formuleringen om ”våldsuttryck” innebär att de s.k. krigsverserna i Koranen kan användas till att legitimera våld och politiska krav som en inskränkning av vissa universella rättigheter. Exempelvis står det i vers 2:190:

”Strid för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare”.

I vers 218 av samma kapitel står det:

”Och de kommer att fortsätta att strida mot er för att förmå er att avsvära er tro – om de kan”.

Striden som förs, en inte orimlig tolkning, är den kritik och granskning som sker med olika medel mot islam samt inte minst islamistiska organisationer. Någon proportionalitetsprincip eller våldstrappa regleras inte i Koranen utan öppnar dörren för våldsanvändning redan från början. Något som ser ut att ha utnyttjats av de aktörer som ligger bakom kravallerna.

Med vers 2:190 utlöses därmed, med ett svenskt sätt att se på rättstillämpning, någon form av nödvärnsrätt om ISR uttalande använts som grund till oroligheterna. Vilket det ser ut att ha gjort i någon mån.

Och i dessa krigsverser finns även andra skrivningar som går att härleda direkt till bland annat Partiet Nyans partiledares uttryckssätt i andra sammanhang. Att religionsfrihet innebär primärt religionsfrihet för Islam och inte några andra religioner (2:192-194).

Även om polisen bedömer att en del av de som attackerat polisen i dessa områden inte gör det primärt av religiösa skäl så kan detta samband inte uteslutas. Dessa ungdomars miljöer domineras även av religion och deras ursprungskulturer där religiösa uttalanden kan användas för att själva legitimera sina beslut inför sina grannar, föräldrar, vänner med mera som kommer från samma religiösa kluster.

Det går idag inte att utsesluta vilket ansvar som i detta fall ISR har för händelseutvecklingen.

Genom att ISR använder sig av en retorik som med viss lätthet kan tolkas som att det våld Sverige upplevt de senaste dygnen skulle vara någon form av legitimt självförsvar istället för en attack mot statens våldsmonopol och den svenska författningen går inte ansvarsfrågan att negligera.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se