MUCF ger sig inte – Kommer inte avskriva Sveriges Unga Muslimers skuld

Sveriges Unga Muslimer samt Kammarkollegiet logo. Montage.
  • Måndag 25 Apr 2022 2022-04-25
E-post 759

2020 ålades Sveriges Unga Muslimer att betala tillbaka 1,4 miljoner kronor till MUCF som utbetalats i form av statsbidrag enligt domstolsbeslut. Föreningen valde istället att upplösa sig själva. Nu ser myndigheten ut att ha tröttnat och har inga som helst planer på att avskriva skulden till det allmänna.

Sveriges Unga Muslimer, SUM, förlorade 2020 i ett domstolsutslag rätten till statsbidrag efter en rättsprocess där Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF nekat föreningen bidrag och ålades även att betala tillbaka 1,3 miljoner kronor i statsbidrag. 

SUM hade sedan december 2016 har haft en bidragstvist kopplad till demokrativillkoren med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  En kammarrättsdom från oktober 2019 gav MUCF rätt i sin ståndpunkt att SUM brustit i respekten för demokratins idéer genom förtroendevaldas och medlemsorganisationers ageranden samt genom val av de föreläsare som har bjudits in.  Efter att Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2020 inte beviljade SUM prövningstillstånd i målet innebar att kammarrättens dom står fast.

Strax efter detta besked, den 15 juni 2020 begärde SUM utträde som medlemsorganisation hos Ibn Rushd enligt ett meddelande på studieförbundets hemsida.

Alve Högman, Ibn Rushds förbundschef, såg det som en förlust för det svenska samhället att SUM inte längre anser sig kunna verka. Han hade av principiella skäl hoppats på en prövning av målet i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det bidrar i sin tur till ett krympande utrymme för ett aktivt civilsamhälle som både kan bidra till, och granskas av, vårt samhälle, säger han.

SUM hade innan utträdet kommit att intensifiera sin verksamhet under våren och försommaren. Bland annat med den serie samtal som SUM:s ordförande Rashid Musa genomfört i samarbete med IFS, Islamiska Förbundet i Stockholm vilket är den förening som driver Stockholms moské. Stockholms moské är en del av Muslimska brödraskapets infrastruktur enligt imamen själv, Mahmoud Khalfi, i ett uttalande i tidningen ETC den 14 juni 2013. Khalfi svarade om Stockholms moskés koppling till Brödraskapet:

”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning.

ETC  redaktion har sedan dess tagit bort artikeln med intervjun från hemsidan utan angivande av skäl. Yusuf al-Qaradawi, Brödraskapets andlige ledare besökte Stockholmsmoskén 2003. I sin predikan vid besöket uppmanade al-Qaradawi till självmordsattacker mot Israel.

Relaterat: MUCF beslut att neka SUM statsbidrag sannolikt korrekt

Stiftelsen Doku kunde i februari 2021 sedan rapportera om svårigheterna för Kammarkollegiet att återkräva det statsbidrag som betalats ut till Sveriges Unga Muslimer. Sveriges Unga Muslimer dömdes 2020 till att återbetala 1,4 miljoner kronor. 

Bara några dagar efter att Kammarrätten fastställt återbetalningskravet 2020 valde Sveriges Unga Muslimer att upplösa föreningen. I samband med upplösandet den 17 juni 2020 garanterade dess siste ordförande att det saknades skulder i föreningen varför den kunde avregistreras.

Relaterat: Så radikaliseras Sveriges Unga Muslimer

Sedan dess har i praktiken ingenting hänt i ärendet annat än att kammarkollegiet skall ha skickat totalt tre inkassokrav under 2021. Till en förening som inte finns längre. 

En snårig resa med tvetydiga svar

 

När Ledarsidorna kontaktade Kammarkollegiet gav myndigheten först svaret att det inte är ett ärende för dem utan att ansvaret ligger på Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF som ansvarig myndighet. När Ledarsidorna sedan kontaktade MUCF svarade myndigheten att de överlämnade ärendet för indrivning till Kammarkollegiet i november 2020.

Vid förnyad kontakt med Kammarkollegiet under gårdagen gavs ett annat svar än vid den första kontakten. Då menar dess inkassoavdelning att de sökt Sveriges Unga Muslimer och kommer skicka ut en påminnelse när tiden för detta är inne. Trots att föreningen inte fanns då heller.

Relaterat: Kammarkollegiet låter återbetalningskrav passera

Efter att Ledarsidorna än en gång, i mars 2022, kontaktat MUCF, Kammarkollegiet och Skatteverket ges nya svar.

MUCF är mycket klara med att de inte har några som helst planer på att avskriva statens fordran på Sveriges Unga Muslimer eller dess styrelse. Att de statsbidrag som betalades ut skall återkrävas. Kammarkollegiet överlämnade enligt egen uppgift ärendet till Kronofogdemyndigheten den 22 mars 2022.

På frågan om till vem som kravet skall ställas till svarar Kammarkollegiet att

“För det fall det kan konstateras att föreningen inte finns längre och att det därmed saknas möjlighet att driva in fordran mot föreningen via inkasso, så behöver andra eventuellt möjliga rättsliga åtgärder övervägas, men det är frågor som ligger utanför vårt inkassouppdrag”.

De andra åtgärder som kommer krävas, eller redan har genomförts ger Skatteverket svar på, om än i generella termer. Skatteverket vill inte svara på frågor om hur de agerat mot Sveriges Unga Muslimer specifikt då det avser en enskild organisation utan svarar att 

“Det går, rent praktiskt, att ”återuppväcka” en förening som blivit avregistrerad med hänvisning till att avregistreringen grundats på felaktiga uppgifter”.

De felaktiga uppgifterna skulle i detta fall vara att Sveriges Unga Muslimer lät avregistrera föreningen utan att ange den laga kraft vunna domen om återbetalningskrav till det allmänna om 1,4 miljoner kronor.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se