Så byggs dynastierna på UD

Utrikesdepartementet. Foto: Regeringen.
  • Onsdag 6 Apr 2022 2022-04-06
E-post 434

Hur de politiska och semi-politiska dynastierna byggs upp, och vad det för med sig i kompetens, blev med gårdagens beslut en akut huvudvärk för utrikesminister Ann Linde (S). Även om spåren av sviktande kompetens på för Sverige avgörande funktioner inom utrikesförvaltningen har flera tillkortakommanden blivit tydliga i spåren av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

I veckor har Ryssland och Ukraina mötts regelbundet för fredsförhandlingar, men några vidare framsteg har ännu inte gjorts. Flera världsledare har uttryckt misstro gällande samtalen. Bland annat menade Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian tidigare i veckan att samtalen bara är ett spel för galleriet, att Ryssland låtsats förhandla med Ukraina. Men det håller inte Ann Linde (S) med om.

Sverige var ensamma om uppfattningen att Ryssland har varit beredda att tala mer än vad de var från början vilket hon kommunicerade i söndagens Agenda. Linde menar vidare att hon, och därmed Sverige anser att Ryssland är seriösa med samtalen. Linde har även kommuicerat en försiktighet i att utvisa de ryska diplomater som kan misstänkas för att vara agenter i någon form och inte diplomater i egentlig mening.

Att Sverige skulle ha en så pass diametralt annat synsätt på Rysslands sätt att driva fredsförhandlingar är något som har överraskat erfarna diplomater. Inte bara i Sverige. Sverige har i praktiken anammat det narrativ som skapats i Kreml i kretsen kring Vladimir Putin som gör allt för att sätta bilden av Ryssland som konstruktiv förhandlingspart.

Enligt Gudrun Persson FOI, tar Ryssland inte förhandlingarna på allvar. Persson hänvisar till att det är för tidigt in i kriget för Ryssland att gå in i seriösa förhandlingar och att presidentrådgivaren Vladimir Medinskij leder den ryska delegationen.

– Vad som har kommit fram är att de mer eller mindre sitter och skriker åt varandra. Det är inte seriöst, säger hon.

Perssons återgivning av förhandlingsläget korresponderar bättre med det som andra europeiska utrikesmininstrar och statschefer som varit i direkt kontakt med Vladimir Putin. En samfälld bedömning i andra europeiska regeringar är att förhandlingarna endast är ett sätt för Kreml att köpa tid. Att skapa illussionen av att en förhandlingslösning är nära förestående.

Frågan om hur den svenska ambassaden i Moskva är och kommer bli bemannad är aktuell då Sverige under gårdagen lät utvisa tre diplomater som varandes ”non grata” i sin, enligt Ann Linde, kraftiga markering mot Kreml efter det att allt fler scener från ryska stridskrafters agerande mot Ukrainas civilbefolkning blivit kända.

Som jämförelse utvisar Sveriges södra grannland Danmark 15 diplomater.

Ensamma om apologetisk Kreml-vänligt narrativ

 

Det underlag som Linde har med sina bedömning till inte bara tittare utan även till statsminister Magdalena Andersson som beslutsunderlag har sitt ursprung i det underlag som chefen för den politiska avdelningen i Moskva tar fram. Detta underlag skickas direkt till ministerkansliet.

Chefen för den politiska avdelningen rapporterar direkt till ministern utan att nödvändigtvis behöva passera vare sig ambassadören eller adekvat enhet på UD.

Relaterat: UD tar lätt på rysk kränkning med anfallsförband av svenskt territorium 

Att vara chef för den politiska avdelningen vid ambassaden i Moskva, Sveriges största ambassad, är ett av de tyngsta uppdragen på utrikesdepartementet. Inte sällan innehas befattningen av ett ministerråd, en sällsynt titel som är närmast under ambassadörs tjänsteställning. Ministerråd är av tradition en tjänsteställning som särskilt meriterade tjänstemän erhåller i 60-årsåldern om de inte utnämns till ambassadörer.

Idag innehas befattningen som chef för den politiska avdelningen vid beskickningen i Moskva, som försett Linde med beslutsunderlaget som baseras på Kremls narrativ av en renodlat politisk rekrytering i Johannes Danielsson med ursprung i Socialdemokraterna.

Danielsson utsågs till ministerråd samt chef för politiska avdelningen i Moskva vid 31 års ålder efter en rekordsnabb karriär i regeringskansliet. Den rekordsnabba karriären har även förvånat, och väckt ett inte oansenligt mått av avund, i den krets av semipolitiska socialdemokratiskt lojala tjänstemän som kallas ”Dirty Dozen” vittnar källor inom Utrikesdepartementet om.

Rekordkarriär med rätt referenser

 

Danielsson började som politisk sakkunnig, eller socialdemokratisk politisk tjänsteman efter valet 2014 åt Annika Strandhäll som då var socialförsäkringsminister. Efter tio månader som poltiskt sakkunnig anställdes han av utrikesdepartementet först som politiskt sakkunnig åt Margot Wallström men strax därefter som andre ambassadsekreterare i Riga i två år trots att han inte genomfört diplomatprogrammet.  Tjänsten som andresekreterare förutsätter i regel genomfört diplomatprogram men innebär inte nödvändigtvis att ledarerfarenhet krävs.

Efter att ha kommit åter till Sverige inträdde Danielsson ånyo som politiskt sakkunnig till utrikesminister Margot Wallström och först därefter antogs han till diplomatprogrammet. Som referens hade Danielsson bland annat Anna Ekström, då generaldirektör för Skolverket och senare utbildningsminisnter. Ekström tillhör idag Uppsala partidistrikt vilket inte är ointressant.

Under diplmatprogrammet kom han att befordras två gånger. Slutligen till ministerråd i samband med att Ann Linde slutligen utsåg den tidigare politiske sekreteraren till chef för den politiska avdelningen i Moskva. 

Ministerråd är den näst högsta tjänstegraden efter ambassadör på UD. Den erhålls i bästa fall efter mellan 20 till 30 års tjänstgöring, när den aktuelle nått eller passerat 50-årsstrecket för de mest förtjänta.

Relaterat: Regeringar kommer och går – Dirty Dozen består

Få – men tydliga avtryck

 

Partiinternt Socialdemokraterna finns få spår kvar av Danielsson förutom det att han från början tillhört Uppsala partidistrikt. Uppsaladistriktet är vid sidan av Malmö arbetarekommun och partidistriktet i Stockholm stad partiets mest radikala.

Uppsala partidistrikt präglas av en starkt antisemitisk palestina-vänlig inställning samt är uttalat pacifistisk i Pierre Schoris tradition. En i huvudsak postmarxistisk Kreml-orienterad politisk positionering som bland annat företrätts av den tidigare miljöministern Lena Sommestad som även hon tillhör partidistriktet. 

Denna ideologiska inriktning står Muslimska brödraskapet med bland annat studieförbundet Ibn Rushd nära genom den personunion som uppstod med Sara Gunnerud.

Gunnerud, som idag utbildar socialdemokraterna i Stockholm stad inför valrörelsen 2022 har dels en bakgrund i Föreningen Hjärta men även som chefredaktör för studieförbundet Ibn Rushd. Gunnerud var Sommestads valledare när Sommestad kampanjade för att ta över ordförandeskapet i S-kvinnor. Sommestad kom att slå ut Nalin Pekgul i det valet 2011.

Danielsson är öppen i sitt stöd och sina sympatier för Lena Sommestad i en artikel författad tillsammans med representanter från Tro och Solidaritet samt de andra sidoorganisationerna i Corren 2010.

Andra detaljer som kan sägas styrka bilden av en renodlat politiskt motiverad rekrytering och befordringsgång tydliggörs i Johannes Danielssons ansökningshandlingar till diplomatprogrammet.

Danielsson anger i sin ansökan kunskaper i ryska på en nivå som innebär en god yrkeskunskap. Danielsson anger att han, trots att han saknar formella betyg i ryska, att den håller en nivå som är adekvat för framtida tjänstgöring i öststaterna. Han skall, enligt honom själv, ha tillägnat sig kunskaperna i hemmet då det talas ryska där till vardags enligt hans egen uppgift och kompetensskattning.

Med vem Danielsson pratar ryska med i hemmet är dock okänt då hans sambo, även hon anställd vid UD, inte anger några andra språkkunskaper på adekvat nivå än engelska och tyska samt modersmålet svenska. Ingen i paret har någon med rysk anknytning i vare sig föräldraled eller hos respektive far- och morföräldrar visar kontroller i folkbokföringen.

Däremot finns sannolikt goda eller mycket goda erfarenheter av dialekterna blekingska och norrländska samt kännedom om tornedalsfinska.

När annonsen lades ut var obehindrad ryska ett skall-krav och minst en person som uppfylde det kriteriet, med en kandidatexamen i slaviska språk samt 18 års erfarenhet av öststatspolitik, inklusive ledarerfarenheter, rundades när tjänsten tillsattes. Trots att den personen tidigt anmält sitt intresse och uppfyllde samtliga formella krav.

Danielssons tidigare arbetslivserfarenheter, innan han blev anställd som politisk sekreterare utan personalansvar, är ett halvår som klockförsäljare samt som säljare av Futon-madrasser i Storbrittanien.

Avvikande bild blir logisk men får samtidigt konsekvenser för Sverige

 

Ann Lindes avvikande bild, som ansluter sig till Kremls narrativ jämfört med andra europeiska stats- och utrikesministrars bild av förhandlingsläget mellan Ryssland och Ukraina blir därmed logisk. 

Detta är även med stor sannolikhet ytterligare ett exempel på hur nya politiska och semipolitiska dynastier byggs upp på Utrikesdepartementet vid sidan av de nu existerande. Såsom Hammarskjöld, Hammargren,  Rietz/Gröndal,  Gomez/Gutierrez, Skau, Egnell, Skoog med flera.

Exempel där alla delar mer eller mindre synliga band med Sveavägen 68 där paret Gomez/Gutierrez kan sägas utgöra ett annat gott exempel där parets dotters gudmor är den tidigare kabinettssekreteraren Annika Söder. Ett tredje exempel är Peter Weiderud som rundade alla rekryteringsförfaranden när han anställdes och utsågs till kansliråd direkt av Margot Wallström med ansvar för interreligiösa dialoger.

Weiderud är en av Carin Jämtins närmast förtrogna och kommer sedan tidigare från Tro och Solidaritet.

Relaterat: Margot Wallström kritiseras av KU – Dirty Dozen belönas ändå

Politisk läggning och nätverk slår kompetens och erfarenhet

 

Kulturen på UD, som i stor mån utvecklats av de som förvaltar arvet efter Pierre Schori prioriterar politisk läggning och nätverk före formell kompetens och erfarenhet. Detta har även åskådliggjorts av opinionsbildaren Rebecca Uvell i flera artiklar.

Och då blir resultatet inte bättre över tid när Ann Linde, som ensam utrikesminister i EU-kretsen, fört Kremls narrativ vidare vid sidan av den tidigare statsministern Stefan Löfven som för YLE menade att han inte tror på att ha Nato och Ryssland precis intill varandra. Det ökar inte säkerheten hävdar Löfven. Med Stefan Löfvens analys, eller doktrin, följer att han helt underkänner såväl Norges som Polens, Estlands, Lettlands samt Litauens medlemskap och implict begär att de lämnar försvarsalliansen. 

Det är därmed sannolikt ingen slump att statsminister Magdalena Andersson nu under mer eller mindre brådstörtade former sett till att stärka den egna kompetensen med egen personal, i detta fall Oscar Stenström sim närmast kommer från ambassadörsposten i Chile, för att framgent kunna fatta beslut i utrikes ärenden som inte behöver luta på underlaget från UD.

Och huruvida det idag, eller inom de närmaste dagarna blir Danielsson som väljs ut av Putins medarbetare eller Putin själv som en av de som får lämna Moskva eller om han får stanna kvar är en fråga för Kreml att själva besluta om. 

Och som framtiden lär utvisa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se