Så slår kriget mot eko-jordbruk och köttproduktion

  • Måndag 4 Apr 2022 2022-04-04
E-post 570

Striderna i Ukraina har redan påverkat stora delar av landets livsmedelsproduktion. Ukraina är en av världens största veteproducenter och många länder står i direkt beroendeställning till denna produktion. Mindre känt är att striderna nu påverkar produktionen av majs och solrosolja. Brister på dessa varuslag kommer att få nästan ännu större konsekvenser på medellång sikt än vad som tidigare rapporterats.

Sveriges Radio menade i ett reportage den 23 mars att en positiv effekt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är att det påskyndar omställningen till ett mer hållbart jordbruk. Sveriges Radio fokuserade då vid de ökade drivmedelspriserna och vetenskapsredaktionen bedömde då övriga effekter som marginella.

Det stod redan då klart att en av de insatsvaror som kommer öka i pris är priset på konstgödsel. Ryssland är en av världens största producenter av konstgödsel och även om inte de europeiska sanktionerna omfattar denna vara så är det numera exportförbud på handelsgödsel från Ryssland.

Att världshandeln på jordbruksprodukter kommer påverkas i avsevärt bredare termer än vad Sveriges Radio rapporterat står dock allt klarare. Fragmenterade rapporter vittnar om att vårvetet inte kommer att kunna sås i den utsträckning som världsmarknaden förväntat sig men det finns även andra skäl att redan nu börja försöka analysera och i den mån det är möjligt förbereda marknaden på kraftiga förändringar samt inte minst kompensera den för satsningar på andra protein och kolhydratbärare. Det är inte endast vete som kommer att bli en bristvara de kommande två till tre åren.

Den svenska veteproduktionen är så pass stor att Sverige är självförsörjande på det varuslaget så länge svenska bönder väljer att inte exportera. Det finns idag inga regelverk som förbjuder den enskilde bonden att sälja sina varor på en global marknad och det är sannolikt helt orimligt att Sverige inom ramen för sitt EU-medlemskap skulle belägga vete med exportförbud.

Skörden 2021 var något lägre än genomsnittet, men betydligt bättre än efter torkan 2018. Vårbruket 2022 blir viktigare än på mycket länge eftersom livsmedelsproduktion är ett ständigt pågående flöde.

Skulle, vilket är sannolikt, det uppstå en brist på vete inom EU kommer svenska konsumenter stå på samma plats i kön som italienska, österikiska och teckiska konsumenter. Konsumenter som i större omfattning än svenska är beroende av import från Rysslan och Ukraina.

Men det finns även andra jordbruksprodukter som omfattas av de följdeffekter som striderna i Ukraina drabbats av. Såväl solrosolja som majs.

Det ukrainska vetet odlas främst i de södra och östra delarna av landet, där det idag pågår allt intensivare strider men vad som är mindre känt är att i de norra och västra delarna består den ukraiska produktionen av främst solrosor och majs. Det vill säga, de växter som ligger till grund för solrosolja och majsprodukter. Majs är en av de huvudsakliga komponenterna i främst djurfoder. Skulle det uppstå en akut brist på majs skulle det ofrånkomligen leda till brist på även proteiner, det vill säga kött eftersom köttproduktionen är direkt beroende av produktionen av djurfoder. Vilket även påverkar tillgången till naturgödsel redan på kort sikt. Gödning, oavsett om det är konstgödsel eller naturgödsel är nödvändigt för att skörden per hektar ska vara stå stor som Sverige är vana vid.

Och det finns inte substitut för vare sig majs eller solrosfrön i egentlig mening. Inom jordbrukssektorn består importen från Ryssland i huvudsak om djurfoder. Något som Ryssland kommer i första hand säkra för sig själva, i andra hand använda som handelsvapen mot EU och övriga världen.

Även om Sverige nu skulle ställa om till ett hållbart jordbruk, i enlighet med det som Sveriges Radio ger uttryck för som önskvärt under den kris som Ryssland provocerat fram, så kommer den globala livsmedelsproduktionen påverkas av kriget. Det eko-jordbruk som Sveriges Radios vetenskapsredaktion strävar efter ger redan idag, med tillgång till naturgödsel, endast runt hälften av den avkastning som Sverige behöver. Ett eko-jordbruk som står även det i beroendeställning till krigets Ukraina.

Sverige har idag inte de arealer tillgängliga för att kunna ersätta konstgödsel med naturgödsel. Sverige har en för liten djurbesättning för detta.

Skulle kriget, vilket mycket tyder på, innebära brist på gödsel och djurfoder, kommer inte bara den globala svältkatastrofen som uppstår med brist på kolhydratsbärare som vete komma allt närmare. Den brist som uppstår med striderna i norra och västra Ukraina av många av de andra insatsvaror som krävs, som majs och solrosolja, kommer att helt slå ut även det ekologiska jordbruket och leda till brist på även proteiner.

 

Bilder:

Karta över ukrainsk majs- respektive veteproduktion.

Vete:

Majs:

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se