Schori: “Vi måste vänta in en ny Gorbatjov”

Socialdemokraterna / Pierre Schori. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Fredag 15 Apr 2022 2022-04-15
E-post 688

Händelseutvecklingen i Europa det senaste halvåret har inte bara kastat om den europeiska säkerhetsordningen. Den har skakat om Socialdemokraterna på ett sådant sätt att den Kreml-trogna falang som blockerat all säkerhetspolitisk partiintern debatt nu kommit ut i ljuset. En falang som för första gången går att granska och kritisera utan rädsla för partiinterna trakasserier och repressalier.

Om Sverige och Finland går med i Nato kommer det att få allvarliga konsekvenser, säger Dimitrij Medvedev, vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, i ett uttalande på torsdagsmorgonen, enligt Sky news. Ryssland kommer att ”vidta åtgärder” i regionen om så sker, förklarar Medvedev och tillägger att ett medlemskap i Nato skulle påverka kärnvapenbalansen i Östersjöområdet, vilket skulle innebära att Ryssland i så fall ”måste återställa” den balansen.

Men att Östersjön idag är en kärnvapenfri zon är sannolikt bara en illussion, ett av Kremls narrativ, som förs vidare av svenska Nato-motståndare. Ryssland har under en längre tid gjort avsteg eller helt övergivit det löfte som gavs 1991, efter Sovjetunionens slutliga kollaps, att inte placera ut kärnvapen i regionen.

Redan ett år efter det att Vladimir Putin utsetts till premiärminister och samma år han tillträdde som president kunde Arms Control Association rapportera om att Ryssland flyttat avsevärda mängder kärnvapenbestyckade stridshuvuden till förvar i Kaliningrad, den ryska enklav som ligger mellan Litauen och Polen. 

Sedan 2018 har Ryssland investerat i en omfattande utbyggnad av lagerkapaciteten för taktiska kärnvapen i enklaven. Denna omfattande ryska upptrappning och upprustning har skett utan egentlig säkerhetspolitisk debatt i Sverige. Den har däremot föranlett en mer intensiv sådan i Finland. 

Lång historia av att löpa Kremls ärenden

 

Pierre Schori, S, är vid sidan av Maj-Britt Theorin och Margot Wallström de som på senare år kraftigast motsatt sig varje närmande till Nato. Tvärtom har Pierre Schori kritiserat försvarsmaktens samövningar med Nato-styrkor 2019. Schori häcklade 2017 Estland offentligt för sitt säkerhetspolitiska val och ställningstagande.

Idag vill Schori invänta en ny Gorbatchov syftande på Sovjetunionens siste ledare Mikhail Gorbatjov som satt vid makten när hela det forna östblocket och Warzawapakten imploderade och flera av de tidigare ryska och sovjetiska delstaterna fick sin frihet. Men även denna frihet, för bland annat Estland, Lettland och Litauen kom vid den tiden att ifrågasättas av Pierre Schori.

Schori menade i inledningen av denna, i SvD den 5 september 1989, att

Vi bejakar naturligtvis en frigörelseprocess – i kulturell bemärkelse – i de baltiska republikerna. Samtidigt är det ofrånkomligt att de är en del av Sovjetunionen, vilket ju framgår av Helsingfors-överenskommelsen från 1975 som bekräftade Europas gränser. 

Detta uttalande kom parallellt med att den dåvarande utrikesministern Sten Andersson , S, i en offentlig kommentar hävdade att Estland inte var ockuperat av Sovjetunionen.

I denna process av Warzawapaktens och Sovjetunionens sönderfall var Socialdemokraterna i övrigt påfallande passiva vilket var fullt naturligt då Schori tillsammans med Sten Andersson, Maj Britt Theorin och Jan Elisasson var de som blockerade all debatt. Dels den säkerhetspolitiska debatten i vidare termer, dels hur Sverige ska relatera till framför allt Ryssland. En blockering som inte heller kunde hävas vid den senaste partikongressen 2021 när Magdalena Andersson valdes till partiordförande.

Om det vittnar tystnaden kring den ryska upprustningen i Kaliningrad sedan 2019. En upprustning som dramatiskt förändrade situationen för Sverige och som i praktiken omöjliggör Östersjön som kärnvapenfri zon. En situation som Medvedev nu försöker lägga skulden på Nato för.

Och den passiva samt apologetiska linjen som förs av Socialdemokraternas Kreml-trogna vänsterfalang ligger fast.

I SR P1, Nordegren & Epstein framförde Schori argumentet att i den nuvarande situationen i Ukraina, där Ryssland inte bara inlett ett anfallskrig utan även hotat med kärnvapen att

Vi måste föra en klok politik — Det kommer en tid efter Putin , Vi måste vänta in en ny Gorbachov.

Vem, eller vilket maktkluster som skulle efterträda Putin utvecklar inte Schori. Vilket annars borde ha varit en naturlig följdfråga från Nordegren & Epstein då den period av förnyelse och demokratisering, som inleddes 1989 kom att avslutas 2000 bara utgör en liten parentes i den ryska historien. En parentes som följdes av en rysk upprustning av sin kärnvapenarsenal i Sveriges direkta närhet. Kaliningrad. Under tystnad från den Kreml-trogna falangen inom Socialdemokraterna.

Dessutom en parentes där Schori med flera aktivt motsatte sig bland annat de baltiska staternas krav på suveränitet och kunna bestämma över sitt eget öde.  Ett säkerhetspolitiskt val som offentligt häcklats av Schori så sent som 2017.

Och att Schori har haft en stark och ej ifrågasatt ställning fram tills idag vittnar om inte annat Margot Wallströms beslut som utrikesminister att utrusta Schori med ett diplomatpass inför Sveriges kampanj när Sverige valdes in i FN:s Säkerhetsråd.

De senaste knappa två månaderna har inte bara kastat om den europeiska säkerhetsordningen. För första gången sedan 1989, när Sten Andersson och Pierre Schori ställde sig bakom forna Sovjetunionens krav på en överhöghet över de baltiska staterna, och även andra stater, har nu den Kreml-trogna falangen i det socialdemokratiska partiet blivit tydlig.

De har kommit ut i ljuset nu. Tillgängliga för alla att beskåda, granska och kritisera.

Denna gång utan rädsla för partiinterna förföljelser och repressalier.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se