Socialdemokratisk politik ligger fast – De låga förväntningarnas rasism

Statsminister Magdalena Andersson (S) / Kulturmininister Jeanette Gustafsdotter (S). Foto: Regeringskansliet. Montage.
  • Lördag 2 Apr 2022 2022-04-02
E-post 1186

Genom valet av Jeanette Gustafsdotter (S) som kulturminister och hur hon har utvecklat sitt ämbete är signalen från statsminister Magdalena Andersson tydlig: Den politiska linjen “De låga förväntningarnas rasism” i relation till migranter från Mellanöstern ligger fast. Fortsatt tolerans mot de intoleranta är den riktning partiet skall fortsätta verka i.

Den 24 mars gästade kulturminister Jeanette Gutafsdotter Stockholms moské. Besöket handlade i första hand om att kulturministern var intresserad av att höra om moskéns verksamheter samt erfarenheter av att bedriva församlingsverksamhet. 

Företrädare för muslimska organisationer tog upp andra frågor med ministern bl.a. islamofobi, mediadrev mot muslimska organisationer och sociala frågor.

Varför Gustafsdotter hade valt ut just Stockholms moské som representativ för alla Sveriges moskéer är okänt. Stockholms moské, eller egentligen Islamiska Förbundet i Stockholm är Muslimska brödraskapets i praktiken officiella och huvudsakliga säte i Sverige. 

Stockholms moské är anslutna till trossamfundet Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS. Även om FIFS är det största islamiska trossamfundet så är de långt ifrån representativa för alla förbund. FIFS kontrolleras av Muslimska brödraskapet genom personunioner med andra nätverksorganisationer.

Mahmoud Khalfi, imam i Stockholms moské, var i en intervju för tidningen ETC 14/6 2013 tydlig och uppriktig om kopplingen till Brödraskapet:

”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning.

ETC redaktion sedan dess har tagit bort hela artikeln från hemsidan men den finns kvar i mediearkiven. ETC är aktuella med en egen granskning av studieförbundet Ibn Rushd samt Muslimska brödraskapet. Bilan Osman är den journalist som genomför den.

Religionsforskaren Sameh Egyptson kunde den 15 april 2016 redovisa hur Khalfi i en artikel på arabiska i den tunisiska tidningen Tunis News menar att ”genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige”. Han berömmer svenska politiker för att de ”har normaliserat relationen med Islamiska förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska brödraskapet”.

Mahmoud Khalfi, som ses till höger om kulturmininstern i bilden längst upp till vänster, vitsordar med sina olika uttalanden den presentation som Mahmoud Aldebe publicerade 2013 på den arabiskspråkiga sidan al Noor.

Organisationer med lång historia av radikalisering

 

Islamiska förbundet i Stockholm, eller Stockholms moské, grundade 1995 moderorganisationen Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS.

IFiS i sin tur grundade flera organisationer. Bland annat studieförbundet Ibn Rushd som en avknoppning av en del av studieförbundet Sensus verksamhet samt Islamic Relief Sverige vilket framgår explicit genom dessa organisationers egna stadgar.

Relaterat: Muslimska brödraskapets svenska historia – En sammanfattning

IFiS är efter grundandet en av studieförbundet Ibn Rushd medlemsorganisationer samman med Islamic Relief samt tidigare även Sveriges Unga Muslimer, SUM. SUM är sedan de nekades statsbidrag då de inte levde upp till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF, demokrativillkor nedlagt och lämnade även Ibn Rushd innan de avregistrades som förening av Skatteverket.

Under tio år arrangerade IFiS tillsammans med Ibn Rushd, SUM och Islamic Relief de Muslimska familjedagarna, en årlig konferens med tusentals deltagare och internationella föreläsare. Bland föreläsarna genom åren märktes bland annat Nourredine Khademi, även känd internationellt som rekryterare till IS under namnet ”Imam Jihad” men även den kanadensiske professorn Jamal Badawi. 

Relaterat: Imam Jihad gästar de Muslimska familjedagarna

Jamal Badawi är inom Brödraskapet mest känd för sin skrift från 1976, Status of Women in Islam, som översattes till svenska av Islamguiden. Islamguiden erhöll 2009 studieförbundet Ibn Rushd hederspris för sitt folkbildande och integrationsinriktade arbete.

Priset finansierades med skattemedel.

Det prisbelönta diskrimineringsarbetet

 

Enligt denna tolkning av kvinnors rättigheter och därmed Brödraskapets har kvinnor samma mänskliga värdighet och legal kapacitet men där rättigheterna skiljer sig från männens. Kvinnans rättigheter och legala kapacitet är begränsade menar Brödraskapet av den roll som kvinnan har i äktenskapet. Att svara för hemmet och barnens fostran samt underkasta sig mannens behov så att mannen kan fullgöra sina försörjningsplikter.

Kvinnor är dessutom ålagda heltäckande klädsel från det år de når könsmognad för att inte provocera männens sexualitet. Kvinnor är även exkluderade från svårare beslut som går utanför deras tilldelade roll ”då de är för känslomässigt styrda”.

Samma mönster, eller synsätt, finns inom bland annat Nordiska Motståndsrörelsen som ser kvinnan som underordnad mannen och skall säkerställa hemmet samt rasens fortplantning. Kulturministern har, såvitt Ledarsidorna erfar, inte planerat in något motsvarande möte med Nordiska Motståndsrörelsen som hon genomfört med företrädare för Brödraskapets organisationer.

Att bortse från Brödraskapets agressivitet och fascistiska ideologi har en lång tradition och stark ställning inom Socialdemokraterna. 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritets tidigare ordförande Peter Weiderud menade 2012 att Brödraskapet närmast var att jämställa med svenska Kristdemokraterna politiskt. Såvitt känt driver inte Kristdemokraterna frågan om särrättigheter baserat på kön och inte heller tvång på heltäckande klädsel för kvinnor när de nått könsmogen ålder. Ledarsidorna kommer att under måndagen söka Kristdemokraterna för att säkerställa var de står i sakfrågan.

Relaterat: Socialdemokrater för Tro och Solidaritet – “Muslimska brödraskapet är som vilket kristdemokratiskt parti som helst”

Weiderud menade vidare att socialdemokratin var tvungna att acceptera homofobiska vanföreställningar hos muslimska medlemmar i en artikel på SVT Opinion 2011.

Detta har lett till en omvänd form av rasism. Eller ”de låga förväntningarnas rasism” vilket gör att socialdemokraterna inte bara accepterar utan även omfamnar väljare med dessa vanföreställningar om de har ett ursprung från Mellanöstern. Vilket kulturministerns besök den 24 mars blev ytterligare ett bevis på. Av de sex muslimska trossamfund som finns aktiva och av alla moskéer valde Gustafsdotter det mest extrema och en moské som i Tyskland och Frankrike skulle ha förbjudits att verka.

Muslimska brödraskapet och Stockholms moské.

Socialdemokraterna ser inte ut att ha avvikit nämnvärt från den tidigare partiledarens linje, som överensstämmer med det som Peter Weiderud kommunicerade 2011; att se bort från den diskriminerande religio-fascism som Brödraskapet representerar.

De låga förväntningarnas rasism får leva vidare obehindrat i socialdemokraterna.

Trots partiledarskiftet. Araber kan inte bättre än så här menar stats- och partiledning och det måste vi lära oss att leva med. Det är det tydliga budskapet från statsminister och kulturminister. Gustafsdotter var inte heller ett arv från Stefan Löfvens ministär utan Magdalena Anderssons alldeles egna val till ämbetet som den mest lämpade.

Att föra vidare den tidigare politiska kursen som nu ligger fast.

De låga förväntningarnas rasism.

 

Extramaterial:

 

Muslimska brödraskapet i Sverige for dummies.

Redaktören kommer inte be om ursäkt – nästa steg nedåt på bildningstrappan blir pekbok.

Sätt gärna på ljudet för en bättre totalupplevelse.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se