Våldsbejakande klimataktivism hot mot Sveriges livsmedelsproduktion

  • Tisdag 26 Apr 2022 2022-04-26
E-post 853

Polisens kommenderingschef i Region Väst kliv in i den politiska och ideologiska bekämpningen inför valet 2022 reser frågor kring hur polisen arbetar med ideologiskt motiverad brottslighet riktad mot enskilda näringsidkare.

I den pågående livsmedelskrisen överväger var tionde lantbrukare att upphöra med livsmedelsproduktion som ett direkt resultat av det våld de får utstå från klimat- och miljöaktivister där polisen visar en i det närmaste ett total likgiltighet och ointresse inför brottsoffer.

Emelie Kullmyr, kommenderingschef för polisen i region Väst för den särskilda händelsen Val 2022 menade som en kommentar till de islamistiska påsk-kravallerna att det behövs hjälp för att slå hål på Rasmus Paludans retorik för att upprätthålla lag och ordning.

Polisen i region Väst tar därmed klivet in i den politiska sfären för vad som de uppfattar som brottsbekämpning och agerar mer som en politisk komissarie och vidgar därmed sitt uppdrag till att mer likna det som fanns i forna USSR.

Att samhället står inför ett hot inför valrörelsen bör dock vara otvisteligt med tanke på reaktionerna på Paludans budskap med runt 100 skadade poliser. Det var dock inte Paludan som skadade dessa polismän utan individuella beslut fattade av enskilda som nu i varje fall i andra polisregioner kartläggs, anhålls och häktas.

Andra hot är hoten från olika former av desinformationskampanjer i syfte att destabilisera samhället inför de allmänna val som genomförs i september till olika politiska församlingar.

Men ett reellt politiskt hot, som är rent ideologiskt betingat, som polisen inte har adresserat i egentlig mening är hotet mot den svenska livsmedelsproduktionen.

Säkerhetsexperten Erik Lewin, med mer än 25 års erfarenhet av underrättelse- och säkerhetsarbete, varnade nyligen i Lantbrukspodden för att miljöaktivism inom några år kan komma att övergå i miljöterrorism. Liknande varningar kommer från bland andra terrorforskare. De som idag är utsatta för miljöaktivism som även omfattar våld som metod är främst djurhållande bönder av olika karaktär.

Enligt en undersökning som Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) presenterade i april 2018 är var femte lantbrukare orolig för att de ska utsättas för hot, på grund av sitt jobb. Dessvärre visar undersökningen också att var fjärde lantbrukare redan har drabbats, eller känner någon som har blivit utsatt. Trots detta är det sällan som djurrättsaktivister lagförs. 

I en senare studie utförd 2021 av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, redovisas motsvarande lägesbild.

17 procent av de företagare som svarade på SLU:s enkät uppgav att de hade blivit utsatta för protester, trakasserier, intrång, skadegörelse, frisläppande av djur, personangrepp i media eller liknande på grund av sin djurproduktion. Även om den tillfrågade inte själv hade drabbats så uppgav 42 procent att de kände någon annan som blivit trakasserad på något sätt. Mink-, fisk-, gris- och fjäderfäproducenter var de produktionsgrenar som var mest drabbade. 

Mer än var tionde djurhållande lantbrukare övervägde att helt lägga ner livsmedelsproduktionen som resultat av utsattheten och det svaga politiska och polisiära stöd som den har.

Det polisiära stödet och skyddet är, menar några av respondenterna som Ledarsidorna varit i kontakt att kategorisera som med allt från ointresse och okunskap till likgiltighet inför böndernas situation.

Inför valet 2022 menar klimataktivisten och docenten vid Lunds Universitet Andreas Malm i SvD i en intervju om klimataktivsim i ett bredare perspektiv att 

– Läget är så kritiskt att det inte längre räcker med enbart väldigt gullig civil olydnad, som att sätta sig ner på gatan och sjunga ”Idas sommarvisa”. Vi måste ta nästa steg.

– Det jag förespråkar är sabotage och förstörelse av egendom

Malm är en av den internationella klimatrörelsens frontfigurer och inspirerar bland annat de djurrättsaktivister som utgör ett reelllt hot mot den svenska livsmedelsproduktionen.

Världen står idag inför en historiskt alltvarlig livsmedelskris. Inte bara som resultat av det ryska anfallskriget mot Ukraina utan även som ett resultat av ett torrare klimat. Detta har sedan lång tid kompletterats i Sverige med en våldsbejakande ideologiskt motiverad miljö- och klimataktivism som uppmuntrats av samhällsdebattörer som docent Andreas Malm.

Det är okänt för Ledarsidorna hur polisen i allmänhet och dess kommenderingschef i region Väst, Emelie Kullmyr, i synnerhet inför valet förhåller sig eller eventuellt kommer förhålla sig till talespersoner som Andreas Malm och den våldsbejakande ideologiskt motiverade miljö- och klimataktivism som redan idag hotar stora delar av den svenska livsmedelsproduktionen.

Om polisen kommer agera för att “slå hål på retoriken” eller låta Malm få fortsätta inom ramen för den vida yttrande- och tryckfrihet som regleras i de svenska grundlagarna.

Mitt i den pågående livsmedelskrisen. Där mer än var tionde djurhållande lantbrukare står i begrepp att lägga ner sin verksamhet.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se