Abo Raad lämnar Sverige. Men ändå inte

Abo Raad. Foto: Skärmavbildning från Youtube.
  • Tisdag 10 Maj 2022 2022-05-10
E-post 472

Imamen Abo Raad har enligt egen uppgift lämnat Sverige under gårdagen och uppehåller sig nu i Turkiet. Men med just Turkiet som valt land för hans uppehälle följer även att det inte kan uteslutas att han inte lämnat Sverige i egentlig mening. En rimlig förväntan är att han på sikt kommer återfinnas i någon av Erdogans propagandaapparater.

Imamen Abo Raad i Gävle moské, elleral-Rashideen-moskén, lät under gårdagen meddela att han lämnat Sverige efter att han 2020 förklarades icke önskvärd och utvisades såsom varandes ett hot mot rikets säkerhet. Då det förelåg verkställighetshinder har han fortsatt uppehållit sig i Sverige men med restriktioner i form av anmälningsplikt hos polisen. 

Tillkännagivandet meddelades av honom själv på Facebook.

Enligt uppgifter är det Turkiet som är hans nuvarande uppehållsland.

Grunden för utvisningsbeslutet, som fattades under Mikael Dambergs tid som inrikesminister, var bland annat Raad´s kopplingar till miljöer i form av moskéer som tjänade som rekryteringsbaser till IS samt de budskap han förmedlade om bland annat jihad. Stiftelsen Doku kunde bland annat rapportera om hur Abo Raad var aktiv i grupper som rekryterade till IS.

Även efter utvisningsbeslutet, när Raad släppts ur förvar, fortsatte han predika närliggande budskap samt deltog aktivt i LVU-kampanjen riktad mot svensk socialtjänst och svenska socialtjänstarbetare. Bland annat påstod Raad att muslimska barn kidnappades av svenska staten och såldes till pedofiler. Raad har aktivt uppmanat till protester mot LVU.

Turkiet har sedan en längre tid genomgått en allt tydligare radikalisering samt fientlighet i relation till Sverige. Flera radikala islamister med svenska kopplingar har sedan tidigare valt att uppehålla sig i landet eller utvisats dit.

Imamen Ahmed Ahmed var en av de sex imamer vid sidan av Abo Raad som pekades ut av Säkerhetspolisen som en av nyckelpersonerna i den omfattande rekryteringen av ungdomar från Örebrostadsdelen Vivalla till terrorsekten IS. Ahmed Ahmed kunde utvisas i januari i år till just Turkiet.

Ahmed Ahmed greps vid en uppmärksammad polisinsats i Örebrostadsdelen Vivalla, tidigt på morgonen den 1 juni 2015.  Gripandet beskrevs då som det första tillslaget mot rekryteringen av ungdomar för strider med terrorstaten IS i Syrien.

Turkiet hub för desinformation mot Sverige

 

Den desinformationskampanj som riktats mot Sverige och som haft svensk socialtjänstlagstiftning och svenska socialtjänstanställda som fokus har haft ett ursprung i Egypten. Den videosekvens som spelats in av en svensk barberare blev snabbt viral i sociala medier. Den sprids nu vidare i ett inslag i den turkiska statliga engelspråkiga kanalen TRT World.

TRT World är en turkisk internationell nyhetskanal som sänder på engelska 24 timmar om dygnet. Den drivs av Turkish Radio and Television Corporation (TRT) och är baserad i Istanbul. TRT World tillhandahåller världsomspännande nyheter och aktuella frågor med fokus på Turkiet, Europa, Afrika och västra och södra Asien. Förutom sitt huvudkontor i Istanbul har TRT World sändningscenter och studior i Washington D.C., London och Singapore. Det är medlem i Association for International Broadcasting.

TRT World har fått kritik för att inte uppfylla accepterad journalistik etik och standarder för oberoende och objektivitet. TRT World har förklarat att kanalen är finansiellt och redaktionellt oberoende av den turkiska regimen och att dess nyhetsinsamling och rapportering är precis som andra offentligt finansierade programföretag runt om i världen, med uppdraget att visa en icke-politiskt styrd verksamhet.

Turkiet  rankades 2020 på 154:e plats av 179 länder i pressfrihet av Reportrar utan gränser. Ahmet Abakay, ordförande för Modern Journalists Association, menar att Turkiet är ett av världens farligaste länder för journalister

I en forskningsrapport genomförd av professor Philip N Howard och Mona Elswah vid Oxford University konstateras att  Turkiet under president Erdogan avsevärt har ökat omfattningen av sina investeringar i verktyg för offentlig diplomati vari bland annat TRT kan anses vara ett av verktygen. Trots den repressiva miljön och lagstiftningen i Turkiet för journalister är dess mediemarknad en av de snabbast växande i världen. 

2015 lanserades den Istanbul-baserade engelskspråkiga TRT World med sloganen “där nyheter inspirerar till förändring”, kanalen lovade att ge opartisk bevakning av globala nyheter, med sina erfarna journalister som vänder sig till global publik. 

I studien undersöktes samspelet mellan TRT World och presidenten Erdogan och det konstaterades att TRT World numera, vid sidan av Andalou Agency är centrala delar av president Erdogans propagandaorganisation.

Ett annat verktyg för propaganda som Erdogan förfogar äver är den statliga religiösa myndigheten Diyanet som ansvarar för de turkiska moskéer och imamer som är utplacerade runt om i Europa varav nio finns i Sverige.

Det går inte att utesluta att Ahmed Ahmed samt Abo Raad inom kort kommer att på ett eller annat sätt finna funktioner inom Erdogans propaganda-apparat. Bägge kan Sverige och Turkiet har visat att de inte är ointresserade av att påverka den muslimska opinionen i Europa i allmänhet och den svenska i synnerhet.

På samma sätt som AKP och Erdogan, genom bland annat Andalou Agency ger det islamistiska och fascistiska svenska Partiet Nyans en internationell plattform att verka ifrån. Även Partiet Nyans har fört fram krav på en översyn av LVU och ligger i utkanten av den desinformationskampanj som riktas mot Sverige.

En rimlig slutsats är att Ahmed Ahmed och Abo Raad nu lämnat Sverige. Men ändå inte.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se