Bokslut Jackelén: Svenska kyrkan en trygg famn. För antisemitism

Svenska kyrkan logo/ärkebiskop Antje Jackelén. Foto Wikipedia. Montage.
  • Torsdag 5 Maj 2022 2022-05-05
E-post 669

Svenska kyrkan närmar sig “Bokslut Jackelén. Ett bokslut efter en historisk förändring av den Svenska kyrkans roll och status i det svenska samhället. Ett bokslut som trots den avgående ärkebiskopens försök kommer att präglas av en tid där antisemitismen fann en trygg famn i den svenska kristenhet som Svenska kyrkan utgör.

I en intervju i Judisk krönika ger ärkebiskop Antje Jackelén en av sina avskedsintervjuer inför höstens byte av ärkebiskop. Jackelén aviserade tidigt i år att hon skulle ”lägga ned staven” i oktober, ett besked som kom oväntat för de flesta. 

Jackeléns ämbetsperiod har präglats av ett närmande till det Muslimska brödraskapet och anklagelser om en allt mer spridd och accepterad antisemitism inom den Svenska kyrkan. Jackelén menar i intervjun att

– Jag har blivit kallad antisemit, säger Antje Jackelén, vilket gör mig väldigt ont, eftersom den beskyllningen är något jag fick brottas med som ung människa. Och Svenska kyrkan har dokument där det klart och tydligt står att vi bekämpar antisemitism, även den som finns i vår lutherska tradition.

Den snart avgående ärkebiskopen menar vidare att det är viktigt att inte kalla allt för antisemitism då underminerar man kampen mot just antisemitism samt att det är illa att det finns de som gör gällande att kyrkan står för antisemitism

Men mot Jackeléns utsago står fakta och empiri. Inte bara de protester, även officiella, som riktades mot Svenska kyrkan efter det att Kyrkomötet antagit en motion som i inlindande ordalag definierade staten Israel som en apartheidstat. Motionen, som skrevs ursprungligen av en av Jackeléns närmaste; Anna Karin Hammar (S) och godkändes av Socialdemokraternas kyrkopolitiska grupp där såväl Jesper Eneroth som Ulla Löfven (fd statsminister Stefan Löfvens hustru) antogs efter vissa justeringar. Men skrivningarna om apartheidstat fanns kvar och faller därmed in under IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, definition om antisemitism.

Men det finns fler exempel på hur den Svenska kyrkan utvecklats i en mer eller mindre explicit antisemitisk fåra. 

Palestinska högtider övertrumfar minnet av Kristallnatten

 

Mellan nionde och tionde november 1938 var kulmen på de våldsamma pogromer mot judar, Novemberpogromerna, som genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november samma år. Natten mellan den kom att kallas för Kristallnatten. Pogromerna iscensattes av nazister och utfördes av beväpnade grupper främst från det paramilitära Sturmabteilung (SA) men även av många civila. 

Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord, 20 000–30 000 arresterades och fördes till koncentrationsläger, 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades. Pogromen fick av tyskarna namnet Kristallnatten på grund av den mängd krossat glas som täckte gatorna dagen efter aktionen. Kristallnatten följdes av ökad ekonomisk och politisk förföljelse av judar och ses av historiker som inledningen till Förintelsen.

Den 29 november i 2020, första advent sammanfaller med dagen för dagen för solidaritet med det palestinska folket vilket uppmärksammades av organisaionen FOSNA, Friends of Sabeel North America som planerade att högtidlighålla denna dag med gemensamma manifestationer. Anna Karin Hammar, tidigare stiftsadjunkt i Uppsala stift, Svenska kyrkan, bjöd nu in svenska präster i Facebook-prästen ”Prästkollegor” att delta. Hammar aviserade deltagande för gudstjänstansvariga och präster i Svenska kyrkan i en global workshop redan den tionde november. 

På dagen för Kristallnatten.

En nära explicit antisemitisk handling som rimligen borde bedömas samt uppfattas som ett hån mot de som judar som dog, misshandlades eller fördrevs under Kristallnatten 62 år tidigare.

Samtidigt börjar allt fler svenska präster benämna Israels nationaldag för det palestinska ”Nakba”. Nakba, Al Nakba eller Nakbadagen, “Den stora katastrofen“, var flytten av invånare från de områden i Palestina som kom att bilda staten Israel under 1948 års arab-israeliska krig.

Svenska kyrkan har dessutom kommit att bli en idog försvarare av BDS-rörelsen. BDS, eller Boycott, Disinvest and Sanctions riktade mot staten Israel har av det tyska parlamentet och den tidigare förbundskanlsern Angela Merkel klassats som antisemitisk till sin karaktär. 

Något som den Svenska kyrkan beklagar och motsätter sig.

2019 blev Tyskland det första EU-landet att definiera BDS-rörelsen som antisemitisk. Beslutet har hyllats av såväl judiska som israeliska företrädare.

– BDS-rörelsen är en antisemitisk rörelse vars uttalade syfte är att delegitimera den judiska staten. Precis som med andra antisemitiska rörelser är det positivt att krafttag tas, sade exempelvis Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet, till Dagen.

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan uttryckte då oro.

– Vi måste protestera mot antisemitism i alla dess former – oavsett om den uttrycks av BDS-anhängare eller andra. Men BDS som företeelse och metod är inte i sig antisemitism. Vi fortsätter att försvara människors rätt att både utöva och förespråka BDS som en icke-våldslig metod för att protestera mot människorättskränkningar.

Lysén poängterar också att förespråkande av BDS är en rättighet skyddad av yttrandefriheten och mötesfriheten. Vilket naturligtvis äger sin riktighet. Även antisemiter, historierevisionister, kristofober, islamofober och konspirationsteoretiker har en grundlagsstadgad yttrandefrihet men denna yttrandefrihet betyder inte att åsikterna accepteras eller gillas av samhället i övrigt vilket var det tyska parlamentets mening.

Samtidigt har IHRA även här uppmärksammat samt definierat att de sanktioner som BDS driver opinion för är samma form av repressalier som judar fick uppleva i Tyskland efter Kristallnatten.

Även om Antje Jackelén nu frånsäger sig allt ansvar i Judisk krönika talar empiri och det faktiska sakläget för en annan historiebeskrivning av hennes tid i ämbetet som ärkebiskop när böckerna skall stängas.

Det bör stå bortom allt rimligt tvivel att Svenska kyrkan har blivit en allt tryggare famn för antisemitism. En antisemitism som idag uppträder i andra kläder och kommer från ett annat håll än där historien såg den sist.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se