Hur svårt kan det vara?

Vindkraftturbin / Björn Törnvall. Foto: Wikipedia / eget. Montage
  • Onsdag 11 Maj 2022 2022-05-11
E-post 736

Energi & klimatfrågan var en av de förutbestämda huvudpunkterna vid sidan av Natofrågan och var en av huvudpunkterna vid söndagens partiledardebatt. En debatt som präglas av stora delar okunskap och dogmer menar Björn Törnvall. För hur svårt kan det vara egentligen att säkra Sveriges energibehov?

Jag tittade på söndagskvällen den 8 maj på statstelevisionens partiledardebatt, en tillställning där debattformatet med sitt uppenbara krav på att leverera underhållning i stället för information, gjorde hela tillställningen rätt ointressant.

Energi & klimatfrågan var en av de förutbestämda huvudpunkterna vid sidan av Natofrågan. Den senare verkade, med ett par väntade undantag i panelen, få det seriösa engagemang, som försvarsfrågan och Sveriges invånare förtjänar. Där har jag gott hopp om en bra lösning inom några dagar, mycket tack vare Finland.

Men Energi & klimatfrågan rullar vidare, som debattens verkliga pruttkudde. Alla utom Jimmie Åkesson (SD) ville bygga ut vindkraften snabbt, för att råda bot på den energibrist Sverige står inför, efter att vi lagt ned fyra kärnreaktorer i söder. Hur tänker de då?

Vet inte våra partiledare, att all vindkraft behöver 90% ständigt insatsberedd alternativ kraftproduktion i reserv, för att ta över då det inte blåser, eller blåser för mycket? Vårt problem är ju idag, att vi saknar nödvändig reglerbar elproduktionskapacitet. Hur kan man då hävda, att vi skall lösa detta samhällshotande problem med ny vindkraft, för att den påstås vara billig och snabb att bygga ut?

Motfrågan jag alltid saknar i debatten är: Var skall vi få den nödvändiga 90 procentiga reservkraften ifrån? Hur kan man överhuvudtaget yttra sig offentligt i en så viktig fråga, utan att verka ha en aning om detta fundamentala krav? När man bygger ett hus börjar man väl med grunden, inte med taket, även om detta går snabbare att bygga och kanske är billigare? 

Att vindkraften aldrig kan ersätta vår baskraft från kärnkraft och vattenkraft verkade de flesta av partiledarna känna till, men själva kärnfrågan hur skall vi få vårt ökande behov av reglerbar elproduktion tillfredsställt verkade inte bekymra församlingen det minsta. 

Vi har tidigare fått höra vår nuvarande S-märkte energiminister förorda en snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft, som han dessutom menar kan regleras via vätgaslagring. Att detta sätt att lagra el från havsbaserade vindkraftverk är totalt omöjligt att motivera ekonomiskt, med sina skyhöga anslutningskostnader (för skattebetalarna) och dito energiförluster via den ännu i stor skala oprövade svindyra och riskabla vätgaslagringen, verkar inte heller bekymra denne man. Inte heller han verkar ha en aning om, varifrån den nödvändiga reservkraften skall komma.

Det heter ju, att man inte skall skämmas för andra. Men denna okunnighet om en så central fråga för landets elförsörjning hos våra partiledare och ansvarigt statsråd, gör att jag faktiskt skäms å deras vägnar. Hur svårt kan det vara, att förstå detta enkla samband mellan opålitlig väderberoende vindkraft och behovet av 90% ständigt tillgänglig reglerbar reservkraft?

 

Björn Törnvall  

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se