Islamism under falsk flagg på Sveriges Radio

Muslimska brödraskapets flagga / SR Logo. Foto: Eye on radicalization. Montage.
  • Söndag 8 Maj 2022 2022-05-08
E-post 1098

De problem som Sveriges Radio med sina olika internationella programformat har blev under förra veckan akuta efter Doku:s med fleras avslöjanden. Samma nyheter i propagandaformat har fått fäste i Sveriges Radios sändningar som annars bara kan ses i av det Muslimska brödraskapet, Iran och Turkiet kontrollerade mediekanaler.

Publicisten Mats Svegfors har tidigare bland annat haft uppdrag för Moderaterna och varit vd för Sveriges Radio. Han anser att färre språksändningar skadar integrationen.

– Det är ett mycket viktigt bidrag till att hålla ihop samhället. Att erkänna att det finns minoritetsspråk och minoritetskulturer i Sverige som dessutom är en rikedom för landet.

Mats Svegfors skulle hellre se en kraftig utökning av sändningar på invandrarspråken. ”Tänk om vi hade ordentliga, omfattande sändningar på de stora invandrarspråken. Det skulle vara ett mäktigt integrationsinstrument” säger han i en kommentar till SVT att Sverigedemokraterna vill sluta sända nyheter och program på bland annat arabiska, kurdiska och somaliska.

Att media är en viktig kanal för integration är väl känt. Lika väl känt är att media, oavsett språkområde används för att sprida såväl misinformation, desinformation som propaganda.

Relaterat: Så vinner islamister kampen om ordet

Sverige utsatt för desinformation i stor skala

 

Förutom de idag aktuella Russia Today och Sputnik News finns det en ständig malström av desinformation som riktats mot Sverige den senaste tiden. Dels de turkiska kanalerna TRT World samt Andalou News som båda fungerat som plattformar för att sprida falska uppgifter samt hetsa mot den svenska socialtjänsten.

Både TRT World och Andalou News kontrolleras av Turkiets regering och president Erdogan sedan lagstiftningen gjorts om samt att Erdogan kunnat utse till honom lojala chefer.

Mindre känt är hur den Qatar-baserade kanalen al Jazeera förhåller sig till olika politiska rörelser. Denna kanal kontrolleras av Qatars regim och skiktar innehållet beroende på vilket språkområde som adresseras. Svenska mediekonsumenter och redaktioner är i regel av uppfattningen att detta är en i huvudsak neutral kanal då de bara förstår vad som sänds ut i det engelskspråkiga formatet.

Det arabiskspråkiga formatet representerar al Jazeeras egentliga inrikting som är uttalat islamistiskt. I den arabisktalande kanalen förmedlas bland annat Muslimska brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quradawis predikningar och föredrag. Tidigare hade al Qaradawi en egen ”talk-show” där han bland annat lät förstå att de rättroende med Allahs vilja och hjälp skulle avsluta mot judarna det som Adolf Hitler påbörjade. En Förintelse.

I det tredje programformatet, det i huvudsak webb-sända al Jazeera +, skräddarsys program för utom-muslimska mottagare, marknader och miljöer. Formatet medger en form av mer långsiktigt opinoonsarbete och invävd propaganda.

Relaterat: Så etablerar Brödraskapet sina mediala plattformar

Försök har gjorts av Brödraskapets svenska nätverksorganisationer att skapa om inte kontroll så i varje fall avgörande inflytande över det svenska programutbudet i Public Service.

Den struktur som utvecklats av Brödraskapet med al Jazeeras olika kanaler för propagande och desinformation kan tillämpas även i mediehus som inte kontrolleras finansiellt eller formellt.

Som Public Service i andra länder utanför det arabiska språkområdet.

Etableringsförsök på högsta nivå

 

Statens medieråd bildade under sommaren 2020 det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, Nätverket för medie- och informationskunnighet. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Av de deltagande organisationerna och myndigheterna märktes bland annat

  • Internetstiftelsen
  • Konsumentverket
  • Kungliga biblioteket
  • Tidningsutgivarna
  • Myndigheten för press, radio och tv
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Myndigheten för tillgängliga medier
  • Utbildningsradion

Men även organisationer ur civilsamhället såsom Folkbildnigsrådet samt två av dess medlemsorganisationer. Arbetarrörelsens Bildningsförbund, ABF, samt studieförbundet Ibn Rushd skulle delta i arbetet vilket Ledarsidorna var ensamma om att avslöja.

Relaterat: Statens medieråd inleder samarbete med Muslimska brödraskapet

Studieförbundet Ibn Rushd är en av Brödraskapets centrala organisationer i nätverksstrukturen och enligt sina tidigare egna stadgar. Statusen som nätverksstrukturen kvarstår än idag med det flertal personunioner som finns med andra organisationer som står under Brödraskapets direkta kontroll och inflytande. Studieförbundet erbjöd under de numera nedlagda Muslimska familjedagarna 2018 en journalistutbildning i samarbete med al Jazeera vilket även det Ledarsidorna var ensamma om att rapportera om.

Aktörsnätverket  MIK Sverige lades ner efter Ledarsidornas avslöjande utan angivande av skäl.

Etablering från insidan?

 

Det inträffade på Sveriges Radio, där bland annat Stiftelsen Doku kunnat avslöja hur inte bara en utan tre olika språkredaktioner förvanskat det svenska nyhetsflödet bör föranleda en rad med olika åtgärder från Säkerhetspolisen och andra aktörer.

Samma fel uppstår samtidigt i tid och rum men på olika språk. Det som förenar dessa språkområden är tilltagande problem och hot från och av radikal islamism som inget annat vill än att polarisera och provocera fram våld.

Det narrativ som Sveriges Radio i dessa språk-kanaler sänder ut med en i huvudsak lågutbildad samt illa integrerad och isolerad grupp migranter som huvudsaklig mottagare. Som är språkligt och kulturellt isolerade från majoritetssamhället.

Budskapet och nyhetsformatet ligger nära eller är identiskt med det budskap om Sverige som återfinns i de kanaler som öppet kontrolleras av det Muslimska brödraskapet, Iran samt Turkiet.

Med den kunskap som finns om hur de direkt kontrollerade kanaler arbetar med propaganda och desinformation samt de etableringsförsök som gjorts, och avslöjats, på bland annat Statens medieråd bör det inte uteslutas att en etablering skett av islamistiska eller arabiskt fascistiska rörelser men på annat sätt inom det svenska medieområdet.

Under falsk flagg hos andra mer operativa medieaktörer.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se