Pierre Schori och hans supporterskara allt mer isolerade

Socialdemokraterna / Pierre Schori. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Torsdag 12 Maj 2022 2022-05-12
E-post 739

Söndagens socialdemokratiska partistyrelsemöte närmar sig och därmed slutpunkten för en för partiet traumatisk process. Som nu ser ut att även resultera i att Magdalena Andersson kommer behöva se över sin organisation inom såväl den närmaste rådgivarkretsen, regeringskansli som riksdagsgrupp.

Allt mer pekar på att Socialdemokraterna, och därmed regeringen, kommer att lämna in en ansökan om medlemskap i Nato. Gårdagens möte mellan statsminister Magdalena Andersson (S) och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson (Tory) var ytterligare ett steg på den vägen. En väg där Magdalena Andersson och regeringen nu investerat så pass mycket politiskt kapital att det idag är nästintill osannolikt att beslutet skulle bli något annat än ett ja till att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Detta har fått vissa delar av socialdemokratin att reagera kraftigt. Men det glesnar samtidigt i leden. De som idag står för dessa reaktioner blir allt färre kring centralgestalten i motståndet. Pierre Schori.

Svenska Freds, en av de tydligaste Nato-motståndarna vid sidan av den tidigare biståndsministern och kabinettssekreteraren Pierre Schori går mot ett nederlag då då allt mer tyder på att Sverige är på väg in i försvarsalliansen Nato.

– Väldigt mycket talar för att Sverige och Finland kommer gå med, men vi har inte gett upp, säger Svenska Freds ordförande Agnes Hellström, och fortsätter:

– Sverige borde inte ansöka om medlemskap nu i en så sårbar och uppskrämd tid, och jag hoppas att Socialdemokraterna kommer fram till det.

Hellström menar vidare att hon anser att det är oerhört viktigt att det fortsätter finnas stater och röster som inte bidrar till polarisering utan tvärtom kan vara en stark röst för medling, diplomati och avspänning i ett väldigt uppskruvat läge.

Hellström sprider därmed vidare den myt om att det svenska diplomatiska kapitalet skulle gå förlorat och underkänner i praktiken explicit inte bara USA:s medling i en av de blodigaste konflikter som drabbat Europa, det forna rest-Jugoslaviens sönderfall.  Vidare underkänner hon legitimiteten i Norges framförhandlade fredsavtal mellan Israel och PLO som idag har resulterat i en självständig myndighet alternativt en erkänd stat som följd av Oslo-avtalet.

Det kanske viktigaste avtalet i modern tid är annars Camp David-avtalet som ledde till en varaktig fred mellan det av forna Sovjetunionen dominerade Egypte och det USA-allierade Israel. Där Egypten fick tillbaka bland annat den av Israel ockuperade Sinai-halvön och därmed kunde öppna Suez-kanalen igen.

Inte i någon av dessa för världen och Europa avgörande fredssamtal och fredsmäklande var det alliansfria Sverige en part. 

Det går inte att komma ifrån att Svenska Freds anser att dessa fredsavtal är illegitima. En åsikt som de sannolikt då delar med Miljöpartiets kvinnliga språkrör Märta Stenevi som även hon anför samma argumentation. Att Sverige skulle förlora sitt diplomatiska kapital.

Andra som sprider rykten och felaktiga fakta är Gustav Vendel och Michael Nilsson, Majornas socialdemokratiska förening. De bägge menar i Aktuellt i Politiken att Sveriges manöverutrymme inom utrikespolitiken kraftigt skulle begränsas med ett medlemskap i Nato och att ett erkännande av Palestina skulle vara omöjligt för ett Nato-land.

Även detta är en osanning som därmed sprids i Socialdemokraternas partiorgan utan reaktion från vare sig partistyrelse eller redaktion. Island erkände Palestina 2010, fyra år före Sverige. Island har inget eget försvar utan lutar, som Nato-medlem, helt på Nato för försvaret av sitt territorium.

Det bör betecknas som uppseendeväckande okunnigt att sprida påståendet om att ett Nato-medlemskap begränsar medlemsstaternas möjligheter att agera fredsmäklare. Närmare en socialdemokratisk politisk förolämpning riktad mot ett nordiskt grannland är svårt att komma. Möjligen kan socialdemokraterna Gustav Vendel och Michael Nilsson  övertrumfas i bilaterala oförskämdheter till en medlem i Nordiska rådet av när Margot Wallström i egenskap av  utrikesminister offentligt läxade upp Finland 2015 för att de inte tog sitt ansvar under migrationskrisen. 

Sedan Margot Wallström respektive Stefan Löfven avgått har relationerna med Finland normaliserats. Stefan Löfven är dock, till skillnad från Wallström, närmare ett nej till Nato än ett ja.

Men Nej-sidan lider idag av, som Agnes Hellström på Svenska Freds pekar på att det varit svårt för kritiska röster att komma fram eftersom de har blivit hårt ansatta.

– Att vara emot ett Nato-medlemskap likställs mer eller mindre med att vara landsförrädare.

Det är inte uteslutet att Pierre Schoris histora spelar in i att bidra till att sätta den bilden. Ruben Agnarsson, Världen Idag, pekar på Schoris långa historia i Sovjetryska underrättelsetjänstens KGB:s direkta närhet under hela hans karriär när Agnarsson citerar flera av varandra oberoende källor. En närhet som även Ledarsidorna har pekat på genom publiceringen av några av de urkunder som Bo Theutenberg arbetat in i sina ”Dagböcker från UD”.

Bland annat hur Pierre Schori, i egenskap av att vara internationell sekreterare ställde sig bakom Moskvas krav på att kunna intervenera militärt i samband med varvsarbetarstrejkerna i Gdansk 1980-1981.

Världen idag har sökt Pierre Schori som inte återkommit.

Av det ”gamla gardet” av Nato-motståndare inom socialdemokraterna står i praktiken endast Schori kvar ensam efter att såväl Jan Eliasson som Margot Wallström bytt ståndpunkt utifrån de realpolitiska förhållanden som råder efter Ryssland aggressionskrig mot Ukraina.

Ensam.

Men likväl lojalt flankerad av Gustav Vendel och Michael Nilsson, Majornas socialdemokratiska förening, Niklas Karlsson, försvarsutskottets vice ordförande (S) samt Agnes Hellström, Svenska Freds.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se