Reaktionerna på Paludans aktioner synliggör radikala kluster

Foro: Från den offentliga Facebook-gruppen Utryckning Uppsala.se
  • Tisdag 3 Maj 2022 2022-05-03
E-post 913

De reaktioner, och icke-reaktioner, som kunnat dokumenteras efter Paludans icke tillståndsgivna eller föranmälda manifestationer ger en indikation på i vilken mån olika muslimska församlingar är radikaliserande kluster. Detta eftersom kriminella element är frånvarande eller underrepresenterade och reaktionerna går att isolera till församlingsmedlemmarna vid de aktuella moskéerna.

Reaktionen mot Rasmus Paludans koranbränning i Uppsala, vid Uppsala moské, väcker ånyo frågan om radikala och radikaliserande miljöer. När Paludan under söndagseftermiddagen valde att genomföra sin manifestation uppstod en form av ordningsstörning involverande ett 50-tal personer. Två personer greps vara en för misstänkt blåljussabotage.

Innan hade Paludan kunnat genomföra motsvarande manifestation i anslutning till andra moskéer men utan reaktioner.

De personer som deltog i det tumult som uppstod var inte, som i Linköping respektive Norrköping eller Örebro livsstilskriminella utan helt vanliga församlingsmedlemmar. Att tumultet utbröt vid Uppsala moské är inte förvånande på något sätt då denna moské tillhör en av Sveriges mest radikala.

Relaterat: Hezbollah hetsar mot Sverige

Moskén är även socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) hemmamoské vid de tillfällen han visar sitt religiösa ursprung där han bland annat deltagit i kärleksbombningar efter attentat riktade mot muslimska församlingar och symboler. Shekarabi tillhör Uppsala partidistrikt som anses vara ett av Socialdemokraternas mest radikala vid sidan av Stockholms stad och Malmö arbetarekommun.

 

Moskén, som nyligen bytt trossamfundstillhörighet till det av det Muslimska brödraskapet kontrollerade FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, har även innan bytet en längre historia av att förmedla radikala budskap.

Bland annat från den utvisade imamen i Gävle moské, Abu Raad.

Abu Raad har föreläst och spridit sitt salafistiska budskap i moskéer och andra församlingar i främst Gävle, Örebro, Uppsala, Västerås och Fagersta. Efter Gefle Dagblads 2015/16 granskning av Abu Raad uppmärksammade Uppsala Nya Tidning (UNT) att det på Uppsalamoskéns hemsida låg uppe videoklipp med förläsningar av Abu Raad i moskén. 

Enligt professor Mohammed Fazlahashemi vid Uppsala universitet var det anmärkningsvärt att Uppsalamoskén låtit Abu Raad förläsa i moskén men att det inte betydde att moskén som sådan stod bakom hans hyllande av IS.  Talespersonen för moskén bekräftade att Abu Raad förläste regelbundet hos moskén men att styrelsen skulle ha ett extrainkallat möte om Abu Raads framtid. 

Några månader senare, våren 2016, kunde UNT visa att moskén fortsatt att anlita Abu Raad som föreläsare i moskén. Enligt moskéns vice ordförande var orsaken till att man fortsatt använda Abu Raad att Gefle Dagblads uppgifter om honom inte stämmer. 

”Det som stod om honom och kopplingar till IS är lögn. Jag har granskat uppgifterna. Och vi lever ju i ett högteknologiskt samhälle, skulle SÄPO tillåta sådana saker om det verkligen skett? Det här är återigen ett försök att svartmåla muslimer.”

Abu Raad har också föreläst i Råbymoskén i Västerås. Han står den tidigare imamen i moskén, Fekri Hamad, mycket nära och de förekommer ofta tillsammans. Även Fekri Hamad predikar i Uppsalamoskén.

Fekri Hamad var tidigare verksam i Landskronas moské, den moské som inspirerade till mordbrandsattentatet mot den nu avlidne konstnären Lars Vilks, men flyttade runt 2014 till Västerås och delade då sin tid mellan Västerås och Landskrona. Därefter startade han tillsammans med Abu Raad en moské i Stenkumlaskolan i Västerås.

Svaga kunskaper om svensk lagstiftning

 

De sammantagna reaktionerna från församlingsmedlemmarna visar i vilken utsträckning som de lokala imamerna inte lyckats förklara eller arbeta med hur den svenska regeringsformen fungerar samt inte minst vad som ryms inom den svenska yttrandefriheten. 

Församlingen menade i samband med Abo Raads föreläsningar att Säpo kunde ha stoppat dessa om budskapen var olagliga men förstår samtidigt inte att de radikaliserande budskapen som Raad spred ryms inom samma lagrum och lagstadgade yttrandefrihet som Rasmus Paludans brännande av koraner.

Det ger även en indikation av hur långt gående effekterna är av Islamiska Samarbetsrådets, ISM, utlösande av ”krigsverserna” i det pressmeddelande som ISM kommunicerade den 10 april och lät kungöra på FIFS hemsida. I pressmeddelandet menade ISM, som är skattefinansierat, att muslimer utsätts för våld genom Paludans manifestationer och i förlängningen att våld är en legitim motreaktion.

Relaterat: Krigsverser i Koranen legitimerar upploppen

De reaktioner, och icke-reaktioner, som kunnat dokumenteras efter Paludans icke tillståndsgivna eller föranmälda manifestationer ger en indikation på i vilken mån olika muslimska församlingar är radikaliserande kluster. Detta eftersom kriminella element är frånvarande och reaktionerna går att isolera till församlingsmedlemmarna vid de aktuella moskéerna.

Relaterat: “Sverige på knä”

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se