Så möliggör Sveriges Radio Kremls desinformation

Vladimir Putin / SR logo. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Onsdag 4 Maj 2022 2022-05-04
E-post 617

DN kunde under gårdagen avslöja hur Sveriges radio bytt ut ordet “islamister” mot “muslimer” i en återgivning av Ebba Bush intervju i lördags. Ett byte som tas emot i Kreml med stor tacksamhet då de med viss enkelhet nu kan förstärka andra narrativ som målar upp bilden av ett fascistiskt och rasistiskt Sverige.

I Ryssland har Kreml dragit igång en reklamkampanj där Sverige utmålas som nazister. Med samma utformning av retoriken som användes mot Ukraina inför anfallet mot Ukraina. Annonser har dykt upp på bland annat busshållplatserna i Moskva vilket Lars Wilderäng på Cornucopia var först att rapportera om. Ryssland går ut hårt från början med propagandan och använder sig av nationalsymboler såsom Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad och Ingemar Bergman i sin kampanj. De använder sig av dessa personers egna citat.

Lena Mellin, Aftonbladet, menar att detta är bara början på en större satsning något som den nya Myndigheten för Psykologiskt försvar varnat för en längre tid i olika sammanhang.

Med en sannolikhet gränsande till visshet kommer kampanjen breddas och fyllas på med faktiska citat från svenska opinionsbildare samt händelser som sätts in i ett av Kreml orkestrerat sammanhang.  Att utmåla Sverige som ett rasistiskt samhälle. Och det är dessutom högst troligt att Ryssland kommer att använda sig av den spänning och den friktion som migrationen och den mer eller mindre ständigt pågående migrations- och integrationsdebatten ger upphov till.

De budskap eller åsikter som svenska myndigheter eller medborgare i olika sammanhang uttryckt kommer brytas ut och sättas in i andra sammanhang.

Relaterat: Propagandakriget

Ett exempel är hur Aftonbladet Ledarredaktion, tidningens Kulturredaktion samt inte minst Dagens Arena har etiketterat sina politiska meningsmotståndare. Aftonbladets ledarredaktions nuvarande chef, Anders Lindberg, menade i en ledartext publicerad den 20 februari 2015 att de som var motståndare till den då i praktiken oreglerade migrationspolitiken var främlingsfientliga genom att

Dysterkvistar och rasister har alltid funnits – de har sagt: ”den här gången går det inte, stäng gränsen”.

Att svensken och Sverige är rasistiskt är en tes som förstärks av Kitimbwa Sabuni i egenskap av statstjänsteman och utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och utbildare i Vidga Normen.

Sabuni är en av Afrosvenskarnas grundare tillsammans med sin syster Nyamko Sabuni och har en lång historia av samarbete med fler av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer.

År 2013 var han bland annat redaktör för en skuggrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté som författades av ett nätverk bestående av Förenade Isalmiska Föreningar i Sverige, Sveriges Muslimska Förbund, Islamiska Förbundet i Sverige, Ibn Rushd Studieförbund, Sveriges Unga Muslimer och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.  Samtliga sex organisationer kan direkt kopplas samman med Muslimska brödraskapets struktur genom personunioner. Rapporten uppgav att muslimers mänskliga rättigheter kränks i Sverige och att islamiska organisationer borde få högre statsbidrag.

Allt detta kommer med en sannolikhet gränsande till visshet kunna återanvändas och ligga grund för Kremls desinformation och propaganda riktat mot Sverige.

Relaterat: Desinformationskriget har nått Sverige

Gav Kreml en stabil grund att stå på för desinformation

 

Detta sammantaget är exempel som skapar goda förutsättningar och grunden för Kreml att kunna bygga vidare sitt narrativ med faktiska händelser som avslöjades av DN under gårdagen. 

I en uppmärksammad intervju undrade Ebba Busch (KD) varför polisen inte sköt skarpt i samband med påskupploppen. ”Varför har vi inte 100 skadade islamister?”, frågade hon, men i ett inslag från Sveriges Radios arabisktalande redaktion har ”islamister” översatts till ”muslimer”.

Facebookinlägget med den felaktiga översättningen låg dock kvar en tid – även efter DN:s intervju med de ansvariga redaktörerna som var först ut att reagera av de större medierna – men är nu raderat.

Översättningsfelet kommer nu inte bara kunna användas av Brödraskapets nätverksorganisationer samt inte minst Islamiska Samarbetsrådet där det senare menar att muslimer i Sverige utsatts för våld. Det kommer ge Kreml ett extra tungt argument för sitt påstående om att Sverige är ett rasistiskt samhälle där våld mot nazism och rasism kan legitimeras.

Relaterat: Krigsverser legitimerar våldet

Det bör betecknas som anmärkningsvärt att Public Service kanske viktigaste aktör, Sveriges Radio, som har ett så pass centralt beredskapsuppdrag möjiggör för Kreml att sprida ytterligare desinformation.

I syfte att spittra, polariser och kanske framför allt provocera fram mer våld mellan olika etniska minoriteter riktat mot samhällsfunktioner såsom polisen, våldsmonopolet och inte minst majoritetsbefolkningen.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se