Så spelar Sveriges Radio på Muslimska brödraskapets villkor

Sveriges Radio / Muslimska brödraskapet Logo. Montage.
  • Lördag 7 Maj 2022 2022-05-07
E-post 773

Sveriges Radios agerande i det uppblossade #mördamuslimergate efter felöversättningen av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har inte uppstått ur tom luft. Tvärtom finns tecknen på en strukturell felrapportering om islamistiska rörelser i allmänhet och det nätverk som ser ut att vara drivande i synnerhet. Det Muslimska brödraskapet.

Per Andersson, redaktör för SVT Kulturnyheterna är för närvarande den person som för Public Service räkning sammanfattar effekterna Sveriges Radios översättning av svenska nyheter till arabiska, somaliska och kurdiska. Andersson skriver att

… bildtexten som påstod att Ebba Busch kritiserat polisen för att ”de inte dödade många muslimer”. En sådan sak skriver sig ju inte själv. Oavsett om det är ett verk av en inkompetent översättare eller av en inkompetent journalist är det en chockerande publicering – vars innebörd stämmer kusligt väl överens med den islamistiska offermyten.

Den islamistiska miljön i Sverige som domineras av det fascistiska Muslimska brödraskapet är under press. Vartefter Säkerhetspolisen ingriper mot radikala miljöer och såväl muslimska skolkoncerner som studieförbundet Ibn Rushd blir av med tillstånd eller statsbidrag ökar denna press. Sverige har idag utgjort ett viktigt finansiellt och organisatoriskt nav i Brödraskapets internationella kluster vid sidan av Storbritannien, Tyskland och inte minst Turkiet.

Turkiet är idag inte bara Asiens brygga till Europas marknader, det är även vid sidan av Qatar det vänligast sinnade landet i relation till Brödraskapet.

Tidiga tecken på medvetenhet

 

I den svenska miljön har radikaliseringen och desperationen tilltagit på senare tid. Ett första tecken på att det skedde en kraftsamling inför vad Brödraskapet upplever ett angrepp på denna struktur kom den 10 april. 

På Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS:s, hemsida lät Islamiska samarbetsrådet förstå att 

Islamiska Samarbetsrådet (ISR) ser Koranbränningen som ett våldsuttryck mot muslimer som kollektiv. 

FIFS är det statsbidragfinansierade samarbetsforum, där sex muslimska trossamfund varje år delar på 18 miljoner kronor finansierade av skattemedel genom Myndigheten SST, som skall svara för någon form av enighet men domineras samtidigt av det Muslimska brödraskapet, den turkiska statliga myndigheten Diyanet samt Shiasamfunden som står under den iranska regeringens dominans.

Genom uttrycket ”våldsuttryck mot muslimer som kollektiv” öppnade ISR för att mer våld kunde förutsättas samt att det enligt Koranen var legitimt att möta detta hot med våld. ISR har inte sedan den 10:e april backat från detta uttalande.

Relaterat: Krigsverser legitimerar våldet

Genom det som Sveriges Radio menar är en felöversättning har Sveriges Radio kommit att förstärka ISR:s budskap. Sveriges Radio, som med sitt särskilda beredskapsuppdrag, sänder ut en partiledares av Sveriges Radio International fabricerade önskan om att polisen låtit mörda muslimer för sin religiösa övertygelses skull. Mottagarna är de lågutbildade, i många fall nästintill illiterata, migranter som lever isolerade från samhället i övrigt. Detta förstärks ytterligare med att flertalet av dessa har mycket vaga begrepp om alternativa skrivningar i Koranen samt en svag teologisk grund att stå på. 

De tycker och gör som klanledningen beslutar att göra som inte sällan sammanfaller i en och samma person eller familj.

Men tendensen att Sveriges Radio har agerat apologetiskt inför och inte granskat det Muslimska brödraskapet i egentlig mening har funnits under en längre tid.

Under- eller felaktig rapportering under lång tid

 

Till skillnad och i jämförelse med Frankrike och Tyskland har svensk forskning och media inte granskat Brödraskapet i egentlig mening. Snarare har svensk media, och i synnerhet Sveriges Radio, intagit en apologetisk position som snarare pressat undan kritiken och lyft fram Brödraskapets eget narrativ. 

Samt, visar det sig, rapporterat rena sakfel eller utelämnat avgörande information.

Den 28 januari sände SR P1 i programmet “Människor och tro” ett program om Muslimska brödraskapet. 

Muslimska brödraskapet är en för den bredare allmänheten relativt okänd nätverksorganisation. En politisk nätverksorganisation med de ideologiska rötterna i nazismen. Brödraskapet grundades 1928 av Hassan al Banna och kom att utvecklas tillsammans och i samarbete med NSDAP, det tyska nazistpartiet. De var samtida och förenas i sitt hat mot judar. Ett hat mot judar som med andra ord är äldre än staten Israel.

Men denna grundkunskap delgavs inte lyssnaren som istället bibringas bilden av att Muslimska brödraskapet i huvudsak är en social rörelse som med demokratiska metoder ska förändra samhällsutvecklingen även om det genom åren utvecklats enskilda delar som är mer våldsbejakande.

Som till exempel terrororganisationen Hamas som fram tills några år sedan var Brödraskapets officiella väpnade palestinska gren. Inte heller det får lyssnarna till Människor och Tro del av. Inte heller nämner programledaren eller Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi detta. Att Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi återkommande refererar till Adolf Hitler och ”Mein Kampf” i sina olika predikningar och föreläsningar varav vissa sänts via hans eget program på nyhetstjänsten al Jazeera berörs inte det heller av Sveriges Radio.

Men allvarligast i detta programinslag och exempel på hur Sveriges Radio relaterar sig till islamism i allmänhet och Brödraskapet i synnerhet är dels angreppen på en av de få forskare som tagit sig tiden att granska nätverksorganisationen, Magnus Ranstorp, som heller inte var inbjuden till studion. 

Relaterat: Därför anmäls “Människor och tro”

Dels det som är avgörande idag när Europa i övrigt tar tag i problemen med islamism:

Programledaren menar att Sveriges Unga Muslimer skulle fått tillbaka rätten till statsbidrag av MUCF. Om inte en explicit och nästintill medveten lögn så i varje fall falskt återgivande av sakläget. 

MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, drog i ett beslut 2018 tillbaka statsbidraget för Sveriges Unga Muslimer, SUM. Ett beslut som bekräftades av Förvaltningsöverdomstolen.  SUM förlorade därmed rätten till statsbidrag eftersom SUM inte ansågs leva upp till svenska demokratikriterier.

SUM lades ner som förening trots att SUM, och därmed hela dess styrelse blev återbetalningsskyldiga för utetalt statsbidrag.

Sveriges Radio International har heller inte, vare sig på svenska, arabiska, somaliska eller kurdiska, låtit rapportera om att relationer mellan rättroende muslimer och Brödraskapet förbjudits av al Azhar-universitetet i Kairo. 

Detta universitets shura-råd, eller rådgivande råd, är ett av sunni-islams absolut mest inflytelserika och det universitet som utbildar de mest framstående imamerna och rättsuttolkarna inom sunni-islam.

Relaterat: Al Azhar förklarar Muslimska brödraskapet som förbjudet – Haram

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se