Vems ärenden löper Cilla Benkö?

SR Logo/ Cilla Benkö. Pressbild. Montage.
  • Fredag 6 Maj 2022 2022-05-06
E-post 1333

Sverige är idag utsatt för informationspåverkan från en eller flera främmande makter. Inte bara Ryssland utan även från stater som Iran, Kina och Turkiet. Samtidigt förmedlar Sveriges Radio falska nyheter i form av sannolikt medvetna felöversättningar där partiledare i opposition sätts i klandervärd dager.  Ledningen i form av VD är tyst vilket väcker ännu fler frågor om vems ärenden som Sveriges Radio som helhet löper då det inte är en isolerad händelse längre.

Sveriges Radios operativa beredskapsuppdrag är att sända meddelanden med efterföljande information som är av vikt för allmänheten. Syftet är att informera alla som vistas i Sverige så att de har förutsättningar att agera för att exempelvis rädda sig själva, sin egendom eller andra. Flera tjänster är placerade i säkerhetsklass.

Vid inplacering i säkerhetsklass genomförs i alla verksamhet både en säkerhetsprövningsintervju med den person som ska inplaceras i säkerhetsklass samt en registerkontroll hos Säpo. När Sveriges Radio inplacerar medarbetare i säkerhetsklass sker det med utgångspunkt i företagets beredskapsroll och roll i totalförsvaret.

Utgångspunkten för Sveriges Radio är att förmedla nyheter neutralt och mångsidigt för att upprätthålla förtroendet hos allmänheten för Puublic Service i allmänhet och Sveriges Radio i synnerhet.

Efter påskupploppen uttalade sig Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch om alla poliser som skadades. I en uppmärksammad Ekointervju sade KD-ledaren: ”Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare?”

Dagens Nyheter var sedan först med att avslöja att en nyhetsartikel från Sveriges Radios arabiska redaktion översatte ”islamister” till ”muslimer” i rapporteringen om intervjun. 

På torsdagen kunde stifelsen Doku avslöja att även SR:s somaliska redaktion förvanskat Buschs uttalande – och vridit till citatet ytterligare. I en bildtext vid ett porträtt av Busch står det: ”KD:s partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer.”

Detta påstående om Buschs uttalanden återgavs även av Sveriges Radio på kurdiska. Detta upptäcktes av redaktionen själva vid en efterkontroll.

KD:s partisekreterare Peter Kullgren menar att 

– Det faktum att det skett i både de arabiska och somaliska sändningarna talar för att det är satt i system. 

Cilla Benkö, Sveriges Radios VD, väljer att inte kommentera utan låter Radio Swedens redaktionschef Gaby Katz hantera övrig medias frågor. Katz själv hänvisar till de tidigare uttalanden han gjort.

Sveriges Radios VD Cilla Benkö har inte svarat på frågan om ett möte med ledningen. Hon hänvisar till Gaby Katz som är redaktionschef för Radio Sweden när Sveriges Radio själva måste rapportera om det inträffade.

– Det är beklagligt, men det har blivit fel. Vi har gjort ett misstag och så fort vi fick kännedom om det så gick vi in och rättade till det, säger Gaby Katz.

Men hur kunde det bli fel på så många ställen?

– Ja, det är någonting vi utreder nu. Jag ser ingen koppling mellan det, säger Gaby Katz.

Fler exempel av desinformation och Fake News

 

Katz, och sannolikt för den del även andra i den bubbla som Sveriges Radio utgör, är sannolikt ensam att inte se kopplingen. Sveriges Radio P3 har vid tidigare tillfällen spridit s.k Fake News, något de själva i efterhand mer anser vara en rolig detalj i sitt programutbud.

Det går inte att undvika känslan av att redaktionen tycker det är naturligt och till och med roligt att lura lyssnare.

Kanalen SR P3:s format ”Din gata” har dessutom under flera tillfällen givit livsstilskriminella en medial plattform för att deras musik med de budskap och värderingar det förmedlar en plattform med stor räckvidd.

Det finns fler exempel än så. En tidigare reporter på Ekot hade privata kopplingar till en känd islamist som klassats som ett hot mot rikets säkerhet. Journalisten hade tidigare granskat fall som rörde islamistens situation, vilket även det kunde rapporteras av tidningen Doku.

Hösten 2019 publicerade Ekot flera granskningar av fall där islamister klassats som hot mot rikets säkerhet av Säkerhetspolisen. Granskningarna handlade om Säkerhetspolisens, Migrationsverkets och regeringens agerande vid tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll, där Sveriges Radio pekade på bristande transparens i handläggningen.

Säpo hade klassat både Abo Raad och sonen, som reportern inlett en “vänskapsrelation” med som centrala personer i den islamistiska miljön. Migrationsöversdomstolen och regeringen ansåg i sitt beslut att de utgör ett hot mot rikets säkerhet.

När nu Cilla Benkö ser ut att kasta sin redaktionschef till vargarna samtidigt som tre tämligen grava felöversättningar publiceras där en partiledare framställs i klandervärd dager reser det frågan om VD och lednings lämplighet att fullgöra uppdraget i allmänhet och beredskapsuppdraget i synnerhet.

En av Sveriges Radios redaktioner har dessutom börjat blockera granskande frilansjournalister på sitt Twitter-konto

Denna frågeställning är akut med tanke på det anfallskrig som Ryssland för närvarande genomför i Ukraina och den psykologiska krigföring som Ryssland, men även länder som Iran och Kina samt Turkiet, sedan en tid inlett mot Sverige.

Med Cilla Benkös tystnad, och de tre senaste felöversättningarna riktade mot en demokratiskt vald partiledare i opposition, reser det frågan på vems sida och på vems uppdrag såväl Benkö som Sveriges Radios ledning i bredare termer löper.

En fråga som om inte den besvaras av Cilla Benkö rimligen bör kunna besvaras av Lennart Käll, Sveriges Radios ordförande och Benkös överordnade.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se