Yttrandefrihetens dag – En frihet som utnytttjas och som är ifrågasatt

Foto: Wikiwand
  • Söndag 1 Maj 2022 2022-05-01
E-post 453

Under dagen idag kommer Socialdeomlraterna, Vänsterpartiet och en rad andra partier samt inte minst LO anordna demonstrationer eller allmänna sammankomster. Det är den första maj – arbetarrörelsens dag. Och samtidigt kan det med visst fog kallas för det fria ordets dag eftersom denna rättighet inte är någon självklarhet längre.

Allt fler vill inskränka yttrandefriheten vilket om inte annat Novus Opinons undersökning från hur den svenske väljaren ser på yttrandefriheten i bredare termer. 28 procent av svenskarna anser att man borde förbjuda demonstrationer som kan kränka någon person eller grupp, även om en klar majoritet inte anser det är det något förvånande att så många som var tredje svensk vill att man skall förbjuda demonstrationer.

På en av följdfrågorna; ”Om du tänker på polisens insats i kravallerna vad stämmer mest in på dina åsikter?” pekar svaren i en delvis annan riktning. Endast tio procent ville inte att Paludan skulle tillåtas bränna ett exemplar av Koranen och en överväldigande majoritet av de tillfrågade ville ge polisen bättre resurser att agera med. Såväl lagtekniskt som utrustningsmässigt. 

Novus pekar på att den låga andelen som inte ville medge tillstånd att ge Paludan tillstånd att bränna en Koran i stort kan sägas korrespondera med den andel som betecknar sig själva som Muslimer även om Novus pekar på osäkerheten i kopplingen.

Sammanfattningsvis är det inte fel att säga att svensken i gemen hyllar sin yttrandefrihet, vill ge polisen mer resurser för att skydda den men att det finns en förvånansvärt hög andel väljare som vill förbjuda uttryck som kan riskera att göra andra människor ledsna eller upprörda i någon mån samt att den opinonen är som starkast växande till vänster om mitten. I partier såsom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Svaren indikerar även att den svenske väljaren har en i relativa termer låg förståelse hur grundlagen är konstruerad.

Vilket i sig inte på något sätt återspeglas i de politiska uttalandena som kommit som reaktion på XR, Extinction Rebellions, aktivism med icke tillståndsgivna manifestationer. Från regeringen är det mer eller mindre tyst men från Moderaterna märks en trötthet på denna aktivism.

Johan Forssell, Förbundsordförande för Moderaterna i Stockholm och partiets rättspolitiske talesperson, reagerar starkt på klimataktivisternas aktioner. Han ser deras civila olydnad som ett allvarligt brott som kräver hårdare straff.

– Sabotage är ett allvarligt brott. Att spärra av en väg under rusningstrafik orsakar inte bara förseningar och frustration utan riskerar även att störa utryckningar och brådskande transporter. Straffminimum bör därför höjas från två veckors fängelse till fängelse i minst ett år när brottet är systematiskt eller sker i organiserad form, säger han till DN. 

Även om det är en stor skillnad mellan en tillståndsgiven demonstration och en icke-tillståndsgiven så berör det samma grundprincip. Det universella rätten att uttrycka en åsikt.

Och rörelsen XR, Extinction Rebellion, är inte ointressant att följa ur ett vidare och längre perspektiv. I Storbritannien samarbetar XR bland annat med personer som kan kopplas till det Muslimska brödraskapet samt officiellt med Muslim Cultural Heritage Center, mer känt som al Manaar-moskén vilket var bland annat IS-bödeln ”Jihadi John”s hemmaförsamling.

I Sverige samarbetar XR med utbildningsförbunet ABF som återkommande, på fler orter i landet, anordnar möten i sina lokaler med XR.

Som en gräsrotsrörelsen ser Andreas Malm det som en möjlighet att kunna forma än radikalare grupperingar ur, som går från manifestationer till mer riktade attentat, som en möjlighet för klimatrörelserna att få ett ordentligt moment.

Malm menar i en intervju i finska Yle att

– Jag är övertygad om att problemet kanske snarare är det att om vi låter den globala uppvärmningen fortlöpa, utan att sätta stopp för den, så kommer det till slut finnas ett fullständigt överväldigande stöd för militanta strategier. Eftersom folk till slut kommer att se sin värld brinna upp, mer eller mindre bokstavligt. Till sist kommer människor få panik och bli fullständigt desperata över att vi har en fossilbaserad ekonomi som tar livet av oss.

Även om Malm inte predikar våld mot person så kan han sägas uppmana till attentat mot sådan infrastruktur som göder ”den fossila ekonomin”.

Malms böcker, hans mest kända ”How to blow up a pipeline” (Verso, 2020) pekar på vikten av attentat mot den ”fossila ekonomin” för att rädda klimatet och befinner sig publicistiskt på rätt sida lagrummet då han inte hetsar till attentat i juridisk mening. Men kan sägas inspirera till aktioner som på sikt kan slå mot människor. Vilket han är medveten om.

Lika medveten som han är om att han befinner sig på rätt sida de grundlagar han arbetar inom. Som yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.

Andreas Malm är docent i miljöekologi och verksam vid Lunds universitet och har sina rötter i International Solidarity Movement, ISM. ISM har historiska band i form av personunioner som organisation till bland annat nätverket Muslimska brödraskapet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se