Inlägg av Ann Heberlein

Filosofisk paus: Epiktetos

När jag behöver en paus från samtidens vrål och larm, från en debatt präglad av lika delar hybris och lättkränkthet tar jag gärna min tillflykt till stoikerna, Seneca (4 f Kr-65 e Kr) eller Epiktetos (50-138 e…


Till normernas försvar

Inlägget på bloggen ”pedagog Malmö” som utmanade läsaren att ”våga bryta en norm” väckte viss munterhet i somras Kvinnan bakom bloggen, Marika Johansson, enligt uppgift ”processledare i normkritiska perspektiv på pedagogisk inspiration i Malmö”, tipsade om att…


Sverige och otryggheten

Idag släppte BRÅ och NTU ny statistik angående det som benämns ”brott mot enskild person”. Det är ytterst dyster läsning. Brottskategorin ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006.  Allt fler privatpersoner utsätts alltså för brott,…


Hycklarna i Svenska kyrkan

Jag har inte satt min fot i en kyrka sen min dotter konformerades i Lunds Domkyrka i våras. Det handlar inte om min tro – min relation till Gud är god – utan om svenska kyrkan. Det…


Skolan och värdeavgrunden

Utbildningsminister Gustav Fridolin lät utomordentligt nöjd när han fick kommentera en färsk undersökning om elevers kunskaper angående demokrati och medborgarfrågor i radio härom morgonen. Enligt denna internationella undersökning hamnar svenska elever på tredje plats när det gäller…


Peter F. Strawson och vägen till ansvarstagande

Det är mycket glädjande att flera politiker, från Socialdemokraterna till Moderaterna, talar om människan som myndig, som en varelse med fri vilja och förmåga till ansvarighet. Pendeln tycks ha svängt, i alla fall delvis, från en idé…


Quo vadis, Academia?

Det faktum att jag lämnade en fast tjänst vid Lunds universitet väckte visst uppseende. En fast lektorstjänst på ett svenskt universitet betraktas inom akademin som något av en högvinst i ett land med osäkra anställningar som regel…


Invandringen och den banala godheten

Före hösten 2015 hade jag inte ägnat migrationsfrågan något större intresse. Jag intresserade mig för andra frågor, både som privatperson och offentlig debattör – psykvården, sexualbrott och skolan tillhörde de ämnen jag skrev mest om. Hösten 2015…


Festligt hur lite vi vet om islam

I en krönika härförleden yvdes Anders Lindberg över hur lite vi vet om islam. Det är ytterst sällan jag är ense med Lindberg, men här är jag faktiskt enig med honom. Vi – i meningen svenskar –…


Opinionsjournalistik idag – förnuft eller känsla?

I veckan meddelades att kulturskribenten Per Svensson lämnar Sydsvenskans kulturredaktion för att bli chef på Dagens Nyheters ledarredaktion. Svensson har ett förflutet som Kulturchef på Expressen men har sedan 2008 varit städslad som ”senior columnist” på Sydsvenskans…