Därför sitter Farmanbar säkert i sadeln

Statsmininister Magdalena Andersson / energiminister Kashayar Farmanbar. Foto: Regeringen.se. Montage.
  • Söndag 31 jul 2022 2022-07-31
E-post

Energiminister Khashayar Farmanbar sitter säkert i sadeln. Lika säkert som Morgan Johansson men av andra skäl. Att ge en allt mer ifrågasatt Farmanbar sparken skulle skapa dålig stämning i regeringen. Och inte bara i regeringen i allmänhet utan på finansen samt i statsministerns eget semipolitiska umgänge i synnerhet. Något som Magdalena Andersson kommer vilja undvika till varje pris även efter valet i september.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush valde under torsdagen att anmäla energiminister Kashyar Farmanbar (S) till riksdagens konstitutionsutskott, KU, för att förmedlat vilseledande information i SVT Aktuellt. Farmanbar menade att Sverige hade låga energipriser i en europeisk jämförelse medans Kristdemokraterna å sin sida hänvisade till den senaste publicerade statistiken från den europeiska energimyndigheten.

I efterhand menade och förtydligade Farmanbar att han relaterade till de senaste snittpriserna på den europeiska energi-spotmarknaden. 

Farmanbar har tidigare om inte farit med direkta lögner i debatten varit mycket nära med uppenbart osanna eller missvisande påståenden vid ett flertal tillfällen. Bland annat har ministern hänvisat och påstått olika sakförhållanden, hur nedläggningen av reaktorerna i Ringhals inte hade någon prispåverkan i rapporter som inte finns samt utlovat en snabb expansion av delar av stamnätet. En expansion som är helt omöjlig till och med i teorin med dagens Plan- och bygglag.

Relaterat: Tillbaka till stenåldern

Oavsett vem som i slutet i det senaste fallet har rätt är en KU-anmälan ett tämligen tandlöst verktyg. I synnerhet så sent på det innevarande riksdagsåret och mandatperioden. KU kommer inte kunna bereda eller behandla anmälan innan valet och ett nyvalt KU kommer med en sannolikhet gränsande till visshet låta anmälan ingå i det som sedan blir 2023 års första Ku 20, den totala granskning av regeringens arbete under ett helt år som då kommer omfatta 2022.

Ku 20 är den rapport från riksdagen som presenteras i juni varje år. En kritik mot Farmanbar kommer med andra ord inte kunna publiceras eller kommuniceras förrän om tidigast tio månader. Och då oavsett om han ens finns kvar i regeringen eller inte.

Vid ett eventuellt maktskifte faller det sig naturligt att Farmanbar försvinner från Rosenbad om inte Ulf Kristersson av någon outgrundlig anledning väljer att behålla honom. Vilket är osannolikt. 

Men att oppositionen så pass nära valet skulle resa ett misstroendevotum mot Farmanbar är osannolikt. Dels för att det inte skulle gå igenom för att Centerpartiets Annie Lööf skulle låta Farmanbar sitta kvar, dels för att oppositionen inte vill riskera att en misstroendevotering skall falla i kammaren ytterligare en gång.

Annie Lööfs motiv är uppenbara. Lööf har som ambition att bli minister igen och denna gång även vice statsminister. Det är även hennes enda chans att kunna sitta kvar eller lämna ordförandeskapet för Centerpartiet under ordnade former. Hon är idag långt ifrån så populär i partiet som annan media ger sken av. Till och med i hennes hemkommun, Värnamo, börjar hon och hennes far och mentor bli allt mindre populära.

Det enda som hindrar att den kritik som finns mot Lööf inte sipprar ut är hennes järngrepp kring partiledningen som helt domineras av ja-sägare.

Relaterat: Den stora vindkraftbluffen

En stabil maktbas – i sin fru

 

Men frågan är om Farmanbar kommer sitta kvar eller inte vid en fortsatt socialdemoklratisk regeringsbildning. Tidigt efter att han tillträdde sitt ämbete fanns det tecken på att han endast representerade en övergångslösning fram till riksdagsvalet efter att flera välrennomerade och kompetenta namn avböjt Magdalena Anderssons erbjudande om att bli minister i hennes första regering.

Skälet till att dessa namn avböjt erbjudandet var enkelt. Personer som idag sitter på stabila positioner lät meddela att de inte skulle hoppa på något som bäst kan kallas ett kort vikariat med osäkra förutsättningar för förlängning. De avstod men med beskedet att de kunde tänka sig att ingå i en regering Andersson II efter valet i spetember.

Farmanbar var en av de som kallades ut från omklädningsrummet för att fylla en vakans när Andersson tvingade gräva allt djupare i kistan efter kandidater. Och trots Farmanbars svaga sakpolitiska kompetens och ännu svagare politiska meriter så sitter han säkrare än många andra ministrar även efter valet i september.

Alldeles oavsett prestation eller vad han i övrigt kan tänkas ställa till med.

Khashayar Farmanbar kommer närmast från att i åtta år ha varit oppositionsråd i Nacka kommun. Nacka kommun är ett av moderaternas i särklass starkaste fästen och att vara oppositionsråd i Nacka innebär i praktiken att Farmanbar haft lika stor påverkan på kommunens utveckling som ett socialdemokratiskt oppositionsråd i Vellinge, Staffanstorp, Täby eller Danderyd haft i sina kommuner. Det vill säga ingen alls. Socialdemokraterna i dessa kommuner är så svaga att deras politiker aldrig prövats i någon mening eller. i något tyngre sammanhang. Det är med andra ord inte på politiska meriter, ens sakpolitiska, som Farmanbar fått sitt ämbete.

Det är på sociala och partiinterna meriter.

Relaterat: Hur okunniga statsråd kan Sverige ha?

Farmanbar kommer inte bara från statsministerns hemkommun Nacka utan även från Stockholms Läns partidistrikt, ”Lenet”. Även om Mikael Damberg inte längre är ordförande för ”Lenet” så domineras detta av hans falang och nätverk. Det är Damberg, inte Magdalena Andersson, som dominerar detta partidistrikt.

Magdalena Anderssons intresse för partiintern politik är begränsat vilket gör henne till en enkel bricka i ett större maktspel i vissa perspektiv. Regeringsbildningen av hennes första regering är ett sådant exempel.

Andersson lät efter att hon tillträtt som finansminister 2017 rekrytera advokaten Tora Hansjons som politiskt sakkunnig till finansdepartementet. Hansjons kom då närmast från Vinges Advokatbyrå i Stockholm som är känd för sin höga kvalitet. Hansjons har gjort sig känd på finansdepartementet som kunnig och befordrades till statssekreterarre åt Mikael Damberg när den senare tillträdde som finansminister.

Det är ingen hemlighet att Magdalena Andersson har ett kyligt förhållningssätt till ett bredare umgänge med partikamrater och ett eventuellt umgänge i regel bygger på annan grund. I detta fall yrkeskompetens eller privata intressen. Hansjons och Andersson har en social relation men den bygger som sagt på annan grund än partitaktisk vilket gör att Hansjons är en av få som kommit statsministern närmare än många andra. Och med den semi-privata relationen med Hansjons följde hennes make på köpet. 

Khashayar Farmanbar, oppositionsrådet i hemmakommunen Nacka.

Som förlorat valet 2014 samt 2018 och börjat se sig om efter andra uppdrag eftersom en valvinst för socialdemokraterna i Nacka kommun sannolikt inte ligger på hitsidan av tidshorisonten. Det enda som Farmanbar bidrog med var en bra partiintern relation med Mikael Damberg som för övrigt redan ingick i Anderssons närmare politiska umgängeskrets. Som är liten.

Detta innebär att Farmanbars ställning i regeringen är stark, avsevärt mycket starkare än statsråd som Annika Strandhäll eller Peter Hultqvist. Om än via proxy.

Magdalena Andersson vare sig kan eller komme göra sig av med Farmanbar eller släppa honom för ett misstroende i riksdagen på grund av hans hitillsvarande prestation. Han kommer få ett starkt stöd av statsministern och skälet är enkelt.

Skulle Farmanbar få gå på grund av visad svag prestation och bristande kompetens, vilket är det rimliga i dagens situation, skulle Andersson inte bara försvaga sin maktbas i Stockholms Läns partidistrikt. Det skulle även riskera att bli dålig stämning och arbetsmoral på Finansdepartementet där Farmanbars maka Tora Hansjons är statssekreterare åt Mikael Damberg som i sin tur i internpolitiska balanser har haft Farmanbar som en av sina viktigaste supportrar. 

Mikael Damberg är en av få som även han ingår i statsministerns krets av semipolitiskt privat umgänge.

Den dåliga stämningen skulle med andra ord fortplanta sig in i statsministerns eget semipolitiska umgänge. Och ingen vill ha dålig stämning. Vare sig professionellt på sin arbetsplats och allra minst efter arbetsdagens slut i det som är mer eller mindre privat. 

Farmanbar sitter säkert i sadeln. Lika säkert som Morgan Johansson men av helt andra skäl.

 

Prenumerera!

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se