Elbilen: är den verkligen så bra för miljön som vi först trodde?

  • Måndag 19 dec 2022 2022-12-19
E-post

De senaste åren har elbilen varit en stor snackis gällande transportmedel, och i Sverige har försäljningen av elbilar ökat med 370 % under 2022 i jämförelse med 2021. Hela tiden har elbilen sålts in som ett mer miljövänligt färdmedel, men det finns en del motsägelser gällande detta som börjat komma upp till ytan.

En av de första delarna som såldes in med att skaffa en elbil, var att du inte längre behövde betala för miljöfarliga, fossila bränslen. Istället skulle du ladda din bil vid olika laddningsstationer, som skulle bespara både dig och miljön. Men elbilarna är idag både kostsamma för miljön och dyra att tillverka. De anses vara en investering i längden, trots det dyra inköpspriset. Som produktägaren Tony Sloterman (ägaren av bästa bettingsajter sverige) säger: “Nytta blandat med nöje – det är den största vinsten”, men detta fungerar inte hela vägen när det kommer till elbilar.

Nedan kommer vi att gå igenom lite närmare om varför elbilen inte är så miljövänlig som vi först trodde.

1. Elkrisen

I ett Europa som just nu befinner sig i ett kritiskt läge när det kommer till leverans av el och dessutom rekordhöga elpriser i flera länder, kan elbilen inte alls klassas som ett miljövänligt transportmedel. Om det skulle ske en riktig kris, där elen stängdes av, skulle inte någon kunna förflytta sig med bil överhuvudtaget. Detta var ett scenario som vi för bara ett par år sedan inte ens hade kunnat fantisera om.

2. Fruktansvärda arbetsförhållanden

För att tillverka batterierna till elbilar används kobolt och litium som utvinns i gruvor. De som tagit del och sett de fruktansvärda arbetsförhållanden som människor utsätts för i gruvorna i bland annat Kongo (som står för 64 % av produktionen av kobolt i världen), kan inte blunda längre. Det finns även starka kopplingar till barnarbete .

3. Miljöförstöring

Idag behöver all litium och kobolt importeras, och går inte att utvinna på ett hållbart eller miljövänligt sätt. För att bryta litium krävs enorma mängder vatten, vilket leder till att grundvattnet kan ta slut och även förorenas. Även om det finns bättre sätt att utvinna litium, är detta inte något som är intressant för tillverkarna, som oftast är ute efter låga priser för utvinning och högre avkastning.

4. Mycket farliga vid brand

Elbilar och andra fordon som drivs av litiumbatterier är mycket farliga om de börjar brinna. Vid brand frigörs farliga gaser och elden är nästan omöjlig att släcka och sprids snabbt. Inom loppet av sekunder kan en elbil vara övertänd. Det farligaste med detta är att det inte går att släcka dessa bränder med de traditionella släckmedel vi är vana vid. För att en brand ska ske i ett litiumbatteri krävs endast en hastig temperaturökning, som leder till att batteriets kemiska beståndsdelar brister ut i en hastigt, snabbt spridande eld.

Går det att tillverka elbilar på ett mer miljövänligt sätt?

Trots att det finns en del punkter som pekar på att elbilar inte är särskilt bra för miljön, klassas de ändå göra mindre miljöpåverkan än bilar med fossila bränslen. För att minska klimatpåverkan gällande de punkter vi tagit upp ovan, skulle den ultimata tillverkningen av bilbatterier göras i Sverige och inte importeras.

En elbil släpper ut ungefär 80 % mindre koldioxid i jämförelse med bensin-och dieselbilar. Det är med andra ord svårt att säga vilken av dem som är bäst att använda i slutändan. Om elbilsbatterier skulle tillverkas endast i Sverige skulle det innebära mindre miljöpåverkan i import och bättre arbetsförhållanden för anställda. Men riskerna med de brandfarliga batterierna är fortfarande stora.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se